Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Het herkennen van vogelveren door Evert Ruiter + prijsvraag!

  Lezing op Donderdagavond 17 september 2020: start 20.00 uur. Inloop 19.30.

  Deze lezing gaat door,tenzij dit niet is toegestaan vanwege nieuwe coronamaatregelen!
  Opgave is verplicht, vanwege een maximum aantal deelnemers. Opgeven kan via het formulier op de website.

  Dat vogels veren hebben, dat weten we allemaal. Maar hoe en waar zitten die veren aan

  ...
 • Bosuilen ringen 2020

  Ook in 2020 waren er weer meerdere bosuilen te ringen door ringer Han Bouman, tevens coördinator Vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek. Zowel Gerbrand Groen als Gerard van Beesten, controleurs van diverse bosuilennestkasten in de omgeving van Ommen, hadden meerdere jonge uiltjes te ringen.

  Er waren deze keer een paar bijzondere momenten voor en tijdens het ringen!
  Zo kreeg Gerbrand Groen een telefoontje van Marianne Blekkenhorst op het

  ...
 • Spechten

  Vanmorgen wakker geworden door het geluid van Spechten.
  Het is wel heel dichtbij.......voorzichtig.....langzaam bewegend naar het raam.....
  2 spechten bij mijn voederhuis.
  Snel naar beneden, mijn camera pakken.
  Langzaam bewegend naar het raam.
  Ja ze zitten er nog.
  Het jong wordt gevoerd, maar komt steeds dichter bij de pindakaaspot.
  Dan samen voor de pot en uiteindelijk eet het jong zelf van de pindakaas.
  Wauw dat ik dat van zo dichtbij kan

  ...
 • RANSUIL IN OMMEN

  In de maand juni werd ik gebeld door Hans Sybesma, vrijwilliger van onze Vogelwerkgroep, dat er een ransuil ( Asio otus ) huisde in een boom voor zijn huis! Hans vroeg me of ik er een foto van wilde maken en dat liet ik me geen twee keer zeggen! De ransuil was niet gemakkelijk te fotograferen. Dit lag niet aan de ransuil noch aan de locatie, maar aan een stevige wind waar we in 2020 dikwijls mee te maken kregen. Het leek er soms op of het bijna iedere dag raak was. Maar gelukkig lukte het

  ...
 • Raven ringen in 2020

  Ook in 2020 werden er weer raven geringd op een paar locaties in Ommen en omstreken. Deze ravennesten werden in de gaten gehouden door Gerbrand Groen en Jan Vrijlink, vrijwilligers bij onze Vogelwerkgroep. Op een gegeven moment constateerde Gerbrand dat de kleine raafjes in de door hem te controleren nesten, ondertussen wel heel groot waren geworden! Daarom nam hij contact op met ringer en coördinator van onze Vogelwerkgroep Han Bouman, met het advies spoedig te ringen omdat de kans op

  ...
 • Pimpelmezensterfte Nederland

  Uit: NRC 18 mei 2020

  De mysterieuze sterfte die sinds maart optreedt onder Duitse en Nederlandse pimpelmezen wordt vermoedelijk veroorzaakt door een bacterie, Suttonella ornithocola. Dat blijkt uit onderzoek van de Duitse milieubeschermingsorganisatie Nabu. De bacterie kan bij mezen voor longontsteking zorgen, vaak met fatale afloop. Zieke vogels zijn te herkennen doordat ze vaak ‘bol’ – met hun veren wijd – zitten. Ook zijn ze versuft en niet schuw. Voor mensen en huisdieren is

  ...
 • Nationale Tuinvogeltelling: 24, 25 en 26 januari 2020

  Voor de 17e keer organiseert de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek de Nationale Tuinvogeltelling. Die wordt gehouden op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 januari a.s.

   kepen

  Iedereen kan meedoen. Met de tips van Vogelbescherming ben je goed voorbereid op al het moois in je buurt. En heb je tijdens de telling een vogel niet herkend? Geen probleem. Een snelle opfriscursus zet de vogels in je tuin snel op

  ...
 • Een Wespendief op de Lemelerberg

  Op 20 mei liep Gerard van Beesten, als peilbuismedewerker bij Landschap Overijssel actief op de Lemelerberg voor het opnemen van de grondwaterstanden, door het bos toen hij in een grove den een oud roofvogelnest ontdekte waarop wat berkentakken lagen. Hij was direct alert, er is maar één roofvogel die zijn nest met vers loof bekleed: de Wespendief. Wespendieven zijn trekvogels die overwinteren ten zuiden van de Sahara. Ze komen laat in het voorjaar aan in het broedgebied (midden/eind mei),

  ...
 • De Markerwadden

  Naar aanleiding van een lezing bij Natuur en Milieu de Vechtstreek over de Markerwadden vonden Betty van Leeuwen, Machteld Oudshoorn en ik het een goed plan dit unieke natuur-herstelproject in het Markermeer snel eens te bezoeken. Ik schrijf `snel` omdat wij de vijf nieuwe eilanden graag wilden zien nu de eilanden nog maar net klaar zijn. Boven en onder water ontwikkelt zich namelijk langzaam een nieuw natuurgebied.

  De Markerwadden zijn alleen te bereiken met een boot. Tot onze

  ...
 • Raven 2019

  Voor het eerst sinds 1994 is het, ondertussen historisch te noemen, ravennest niet gebruikt. Een reden hiervoor kan zijn dat het ravenpaar de omgeving te druk heeft gevonden in verband met de rigoureuze kap in het najaar van 2018 in de omgeving van de locatie van het nest. Raven hebben al eieren in februari en helaas mag er, juridisch gezien, nog tot 15 maart worden gekapt. Officieel begint het broedseizoen namelijk op 15 maart en eindigt het broedseizoen op 15 juli! Maar alle vogels houden

  ...
 • Lammetjesdag 2019

  Ook in 2019 konden kinderen, ouders- en grootouders weer uitgebreid kennis maken met de schaapskudde op de Lemelerberg op de laatste zaterdag van maart!

  Mede vanwege het prachtige weer en de gezelligheid rondom dit gebeuren, telde de organisatie maar liefst 2961 geklokte bezoekers!

  ...

 • Bosuil genezen na aanrijding

  Han en Mieke Bouman krijgen begin maart de eerste volwassen, gewonde bosuil van 2019 binnen.
  De bosuil is in aanvaring gekomen met een auto en is helaas gewond geraakt aan zijn rechterpoot en aan zijn rechteroog.
  Han voert het dier in aanvang met de door Han zelf gevangen muizen, maar omdat Han niet eindeloos muizen kan blijven vangen, dit is namelijk behoorlijk arbeidsintensief, moet de bosuil langzamerhand wennen aan kippenvlees: zo wordt de “muizenhap” af- en “kuikenhap” op-

  ...
 • Geen water voor suffe vogels

  Dit schreef Ruud Sterk, dierenarts in ruste, over 'EHBO-adviezen voor gewonde vogels'.

  Hij staat bekend als een zeer ervaren vogeldeskundige met operaties en behandelingen van legio wilde vogels. Zijn verhaal over shock, stress en gewonde vogels is zeer de moeite waard.

  Shock is een toestand waarbij onvoldoende bloed circuleert, waardoor vitale orgaanfuncties eveneens verstoord raken (hersenen, nieren, hart). Duurt de shocktoestand te lang of wordt

  ...
 • Nationale Tuinvogeltelling op 25, 26 of 27 januari

  Tel je ook mee? Je telt in een half uur op 25, 26 of 27 januari de vogels in je tuin of op je balkon.

   

   

  Meedoen is leuk en je leert ook vogels kennen. Je hoeft geen echte vogelkenner te zijn. Tips over hoe het werkt en hoe je een vogel herkent vindt je op de website https://www.tuinvogeltelling.nl/

  De Nationale Tuinvogeltelling wordt

  ...
 • Steenuilen ringen 2018

  Steenuilen zijn nauwelijks groter dan merels maar ze lijken groter omdat hun verenkleed boller om het lijfje zit. De Steenuil is trouwens niet de kleinste uil in Nederland! Dat is de Dwerguil. De Dwerguil is ongeveer zo groot als een spreeuw, met een gewicht van 55-85 gram . De Dwerguil is zeer zeldzaam in Nederland.
  De Steenuil weegt ongeveer 170 gram. Het zijn prachtige uiltjes, voor velen zelfs de meest favoriete uilensoort in

  ...
 • Excursie naar de “ Duursche Waarden”, een korte impressie

  De uitnodiging zag er gelikt uit, en met nog maar 1 ½ jaar lidmaatschap bij de vogelwerkgroep, kun je nog wel wat kennis en ervaring gebruiken; opgeven dus.
  De weersvoorspelling was goed: zo’n 16 gr C, af en toe bewolkt en zonnig , en ja...... wat trek je dan aan: een jas of nee toch maar een trui, of nee toch maar een fleece vest.
  Starten bij info centrum de Nul bij Olst, ons nulpunt zogezegd.
  Eerst tijd voor koffie en kennismaking voor de 12 deelnemers en buiten al een

  ...
 • Ervaringen met een gewonde en ondervoede Rode Wouw in het opvangcentrum van Han

  De Rode wouw kwam zeer beperkt voor in Midden en West Europa maar ontbrak gedurende veel jaren, vanaf 1980, als broedvogel. Sinds 2010 is de Rode wouw mondjesmaat terug in Nederland. Vanaf 2014 waren er drie broedparen en in 2015 waren dat er vijf. De grootste populaties komen voor in Duitsland, Frankrijk en Spanje. Ook in Zwitserland zie ik frequent Rode wouwen vliegen en het is bekend dat de populatie in Engeland toeneemt. De Rode wouw is een beschermde inheemse diersoort. Omdat de soort

  ...
 • Excursie naar de “ Duursche Waarden”

  Onze Vogelwerkgroep organiseert een excursie naar de “Duursche Waarden” op

  ZATERDAG 29 september 2018 vanaf 10 uur.

   De Duursche Waarden waren de eerste uiterwaard in Nederland waar geprobeerd werd om het oorspronkelijke rivierenlandschap met ooibossen en moerassen terug te brengen.Grote kans dat we hier Schotse Hooglanders of pony´s zien grazen. We passeren de oude

  ...
 • Kerkuilen 2018 “Droogte eist zijn tol”

  In 2018 heeft Han Bouman, ringer en coördinator Vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek, weer meerdere jonge Kerkuilen kunnen ringen, al was er helaas veel sterfte.


  v.l.n.r: Medewerkers Willem Havinga, Feike Hoogland, Mieke en Han Bouman

  De langdurige droogte in 2018 heeft haar tol geëist en meerdere slachtoffers gemaakt onder de prachtige Kerkuilen. Er

  ...
 • Haviken ringen 2018

  Hans en Kees Sybesma hadden een nest Haviken gespot in de omgeving van Ommen. Zodoende heeft Han Bouman op 16 juni 2018, 2 jonge vrouwtjes Haviken kunnen ringen.

  Omdat Haviken een groot nest maken van takken en omdat de locatie van deze nesten hoog in een boom is, moet er wel iemand aanwezig zijn die veilig en gezekerd naar het nest kan klimmen!

  Youri Sybesma bewees dat hij

  ...