Ommen heeft veel natuurschoon te bieden. U vindt er uitgestrekte bossen, heidevelden en zandverstuivingen. Aspecten van het oude rivierlandschap van de Overijsselse Vecht zijn hier nog bewaard gebleven, evenals mooie landgoederen met kleinschalig cultuurland en brede houtwallen.
Er leven in deze gebieden veel dieren, waaronder ree, das, adder, knoflookpad, ijsvogel, zwarte specht, buizerd en havik.

Onze vereniging heeft als doelstelling het mede-instandhouden van deze natuurwaarden door studie en bescherming van natuur en milieu. Wij zijn actief in Ommen en omgeving.

De vereniging bestaat uit meerdere werkgroepen en publiceert naast deze website ook via het kwartaalblad Meander.

Wilt u lid worden? Hier is ons aanmeldingsformulier.

(Het lidmaatschap is persoonlijk.)

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 40060322.
Ons IBAN - rekeningnummer is NL63TRIO0198552181.