Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Voor de 17e keer organiseert de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek de Nationale Tuinvogeltelling. Die wordt gehouden op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 januari a.s.

 kepen

Iedereen kan meedoen. Met de tips van Vogelbescherming ben je goed voorbereid op al het moois in je buurt. En heb je tijdens de telling een vogel niet herkend? Geen probleem. Een snelle opfriscursus zet de vogels in je tuin snel op een rij.
Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen.
Doe ook mee; het is leuk en nuttig.
Meer informatie op de website van Vogelbescherming: https://www.tuinvogeltelling.nl/hoe-werkt-de-tuinvogeltelling

 

Zoeken