Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Raven ringen 2022

  Ook in 2022 konden we de Raven van Junne ringen. Deze raven komen er tot nu toe steeds terug. Donderdag 14 april was het zover. De jongen zijn dan al geen kleine raven meer wat betreft de grootte, maar wel wat betreft hun leeftijd. Het waren ondertussen al flinke vogels, die bijna op het punt stonden uit te vliegen, dus waren we blij dat Wouter Thijs Nijhuis, hovenier Nijhuis Groentechniek, tevens onze vaste “ravennest”klimmer, ze allemaal probleemloos naar beneden kon brengen. Vóór Wouter

  ...
 • Steenuilen woningnood

  Omdat er meerdere vogelwerkgroepleden zonder steenuilennestkasten zaten moest Gerbrand Groen aan de slag met het zoeken naar oplossingen. Dus begon Gerbrand met het op maat zagen van de diverse planken voor de nieuwe woningen van de steenuil, want dat komt echt heel precies. Daarna heeft hij de plankjes naar het ATC ( Arbeids Trainings Centrum ) gebracht, zodat de leerlingen de kasten in elkaar konden timmeren.

  De reden waarom er nieuwe steenuilnestkasten bij moesten komen zijn

  ...
 • 85 jaar waarvan 65 jaar actief ringer

  Woensdagavond 30 maart verraste Willem Havinga Han Bouman door plotseling het woord over te nemen van Han.  Han keek raar op dat hij plotseling werd geïnterrumpeerd, maar Willem ging onverstoord door met zijn verhaal, welke een ode aan Hanbleek te zijn. Onze coördinator werd totaal verrast door de toespraak van Willem, die ontzettend zijn best had gedaan om achter allerlei feiten en wetenswaardigheden te komen. De loftuitingen betroffen het heuglijke

  ...
 • JAARLIJKSE SCHOONMAAKBEURT VAN DE KERKUILKASTEN

  De kerkuilkasten rondom Lemele en Lemelerveld zijn weer schoongemaakt. Dat moet elk jaar weer gebeuren voordat het nieuwe broedseizoen begint. Doe je dat niet dan komen de kasten vol te liggen met braakballen. En dan is er geen ruimte meer om eieren te leggen en uit te broeden.

  Voordat de ladder tegen de kast wordt gezet, wordt de vliegopening dichtgezet (zie foto).

  ...

 • Korte weergave broedvogelresultaten Junner koeland e.o. 2021

  In opdracht van het Staatsbosbeheer zijn in het voorjaar van 2021 de broedvogels in het Vechtdal, “tussen Ommen en Stegeren”, geïnventariseerd. De inventarisatie is uitgevoerd door de vrijwilligers Henk Hupkes en Jos Scholten.

  Het gebied ligt ten noorden van de Vecht, globaal tussen de Ommen-brug en de Junner-stuw. Centraal in dit gebied ligt het bekende Junner Koeland. Het is een zeer gevarieerd stroomdallandschap met bloemrijke schraalgraslanden, oude vechtarmen, naaldbos en

  ...
 • Nationale Tuinvogeltelling januari 2022

  Op 28, 29 en 30 januari 2022 vindt de jaarlijkse Tuinvogeltelling plaats die Vogelbescherming samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert. 

   

  De Nationale Tuinvogeltelling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. Deze tellingen worden gecombineerd met de andere tellingen. Zo ziet men hoe de vogels in onze tuinen zich ontwikkelen en zo kunnen ze beter

  ...
 • Kerkuilen 2021

  Met een hartvormige, vrijwel witte tot helemaal witte gezichtssluier rond de zwarte ogen, is de kerkuil een prachtige verschijning. De vogel spreekt tot de verbeelding en is tevens omhuld door de mystiek van de nacht, want overdag zie je niet snel een kerkuil. Kerkuilen jagen op hun gehoor, midden in de nacht. Hun oren zijn hiervoor sterk ontwikkeld en kunnen net zoals de oren van een hond alle richtingen opdraaien. Waarbij zelfs één oor (de rechter) hoger zit, hierdoor reageren ze nog

  ...
 • Steenuilen ringen in 2021

  De controle en het ringen van steenuilen in 2021 zit er op. We hebben veel nestkasten gezien en geringd maar ik wil er toch even één bijzondere “steenuilen dag” uitlichten.


  Zaterdag 5 juni 2021 werden we uitgenodigd door Gerard van Beesten om zijn route steenuilenkasten na te lopen. Wij begonnen ’s morgens vroeg in de omgeving van Lemelerveld. Al met al waren we totaal vijf uur onderweg om alle steenuiltjes, in de nestkasten gecontroleerd door Gerard, van een

  ...
 • Gerard van Beesten laat zich niet om de tuin leiden door geheimzinnige vogel….

  Het is een mysterieuze vogel, de wespendief, want gedurende de korte periode dat deze vogel in Nederland is, moet je van goeden huize komen om er eentje te spotten! Laat staan dat je een nest van de wespendief aantreft. Het zoeken naar een nest van deze soort is een nagenoeg onmogelijke opgave en dus meestal onbegonnen werk. De vogel verschuilt zich graag onopvallend in hoge bomen, vliegt nagenoeg geruisloos en het gedrag is stil en onopvallend. Een bosrijk gebied is dan ook een absolute

  ...
 • Oehoes ringen 2021

  Ook in 2021 heeft de Oehoe “Het Vechtdal” weer gevonden om daar een locatie uit te zoeken om te broeden. Het is en blijft een prachtige waarneming van een hele bijzondere roofvogel. Deze majestueuze vogel heeft maar liefst een spanwijdte van 160 – 188 cm. Een mannelijke oehoe weegt zo’n 1,5 kilo tot wel 2.8 kg maar de vrouwtjes zijn nog forser en zwaarder: zij kunnen een gewicht bereiken tot 4.2 kilo.

  Het vrouwtje broedt alleen en kleedt het nest nauwelijks aan met dons. Het

  ...
 • Bosuilen 2021

  In 2021 werden de eerste twee jonge bosuiltjes geringd op 23 maart. De locatie was verrassend. De uiltjes zaten namelijk op de zolder van Huize “Het Laar”!

  0032 Jonge bosuil op zolder bij Huize Het Laar
  Foto: Jonge bosuil op de zolder van Huize Het Laar.

  Een paar jongens, werkzaam bij de Gemeente Ommen, hadden daar

  ...
 • Bijzondere waarneming fazanten

  Soms hebben Machteld en ik bijzondere ontmoetingen met een fazant. Dat we in 2021 opnieuw een niet alledaags treffen hebben met een paartje fazanten, hadden we zeker niet verwacht.

  Dinsdag 27 april wandelen we langs de oever van het meanderende riviertje de Bevert met als doel de jaarlijks terugkerende dotterbloemmonitoring. Een aantal jaren geleden was er namelijk nog geen enkele dotterbloem te vinden langs de oever van de Bevert, maar tegenwoordig groeien en bloeien er een paar

  ...
 • Lammergier Archemerberg

  Op woensdag 5 mei 2021 zag Anita Wichers tijdens het schapen hoeden een Lammergier op de Archemerberg.
  Ze mailde: 

  Ogen als pizzaborden en hartritme was niet meer te meten.
  Onze BOA had dinsdag een doodgereden reegeit opgehaald.
  Na waarneming Lammergier, overlegd om doodgereden reegeit aan te bieden. Op de berg gelegd voor de Lammergier.

  Binnen no time kwam de gier aan zweven om het aangeboden kadaver te bezoeken!...

 • Vijf raven in één nest

  Op 15 april 2021 hebben we een nest met maar liefst vijf raafjes geringd. Ik schrijf raafjes maar ik kan jullie verzekeren dat het al hele grote jongens waren toen Wouter Thijs Nijhuis, onze vaste “raven klimmer”, ze uit het nest haalde. Het is dan ook nauwelijks voor te stellen dat ze met z’n vijven in één nest zaten! Ravennesten zitten heel hoog in de boom. Wouter Thijs zag, toen hij hoog in de top zat, in aanvang drie raven, maar toen hij er eentje oppakte zag hij dat er nog een paar

  ...
 • Beflijster op zondagochtend

  Zondagmorgen zitten we altijd relaxt in onze woonkamer te ontbijten met uitzicht op de voortuin en tuin aan de zijkant van ons huis waar altijd van alles gebeurt, mede doordat we er allemaal voedsel hebben hangen.
  Meestal komen er koolmezen en pimpelmezen op af. De laatste tijd zien we, dat de huismus hetzelfde huzarenstukje uithaalt als de mezen door op de kop of klevend aan de zijkant van de nootjes en vetbol te pikken. De roodborst en heggenmus zitten op de grond om de kruimels op

  ...
 • Zwarte ibis op de Ommermars

  Deze Zwarte ibis beproeft zijn geluk op de Ommermars met een koude winterweek in aantocht.

   

  (foto's Martien

  ...
 • Nationale Tuinvogeltelling: 29, 30 en 31 januari a.s.

  De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

   

   Boomklever

  Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen.
  Doe ook mee. Het is leuk en nuttig!

  Zie: ...

 • Oehoe bij Han

  Een boer in Schalkhaar ontdekt een fladderende roofvogel die verstrikt zit in schrikdraadlint. De boer denkt dat het een “bosuil” is en omdat deze boer niet weet hoe hij de vogel moet bevrijden belt hij de boa van het gebied. De boa ziet onmiddellijk dat het hier om één van de grootste uilen ter wereld gaat namelijk de Oehoe! Hij bevrijdt het dier onmiddellijk uit zijn benarde positie. Ondanks het feit dat de Oehoe redelijk lamgeslagen is vanwege zinloze pogingen zichzelf te bevrijden

  ...
 • Herfst uilskuikens

  Vrijdag 30 oktober werd Gerbrand Groen gebeld door Adrie Noordegraaf uit Witharen dat hij lawaai had gehoord in zijn Kerkuilennestkast in de hooischuur. Adrie had snel in de kast gekeken omdat hij benieuwd was wat of wie er geluid maakten en tot zijn grote verrassing zag hij op dit late tijdstip van het jaar twee jonge kerkuilen. Uiteraard heeft Gerbrand ook nog even in de kast gekeken omdat hij toch in de buurt was. Daarna heeft Gerbrand doorgegeven aan Willem Havinga dat er snel geringd

  ...
 • Bomenkap bedreigt de roofvogels in Drenthe

  Door het kappen van bomen is het aantal broedende roofvogels in Drenthe met 50 tot 100 procent afgenomen, concludeert Rob Bijlsma. De roofvogeldeskundige verwijt de bosbeheerders vernieling van natuur.

  Klik hier voor het bijbehorende artikel uit de Volkskrant.

  ...