Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Steenuilen ringen 2018

  Steenuilen zijn nauwelijks groter dan merels maar ze lijken groter omdat hun verenkleed boller om het lijfje zit. De Steenuil is trouwens niet de kleinste uil in Nederland! Dat is de Dwerguil. De Dwerguil is ongeveer zo groot als een spreeuw, met een gewicht van 55-85 gram . De Dwerguil is zeer zeldzaam in Nederland.
  De Steenuil weegt ongeveer 170 gram. Het zijn prachtige uiltjes, voor velen zelfs de meest favoriete uilensoort in

  ...
 • Excursie naar de “ Duursche Waarden”, een korte impressie

  De uitnodiging zag er gelikt uit, en met nog maar 1 ½ jaar lidmaatschap bij de vogelwerkgroep, kun je nog wel wat kennis en ervaring gebruiken; opgeven dus.
  De weersvoorspelling was goed: zo’n 16 gr C, af en toe bewolkt en zonnig , en ja...... wat trek je dan aan: een jas of nee toch maar een trui, of nee toch maar een fleece vest.
  Starten bij info centrum de Nul bij Olst, ons nulpunt zogezegd.
  Eerst tijd voor koffie en kennismaking voor de 12 deelnemers en buiten al een

  ...
 • Ervaringen met een gewonde en ondervoede Rode Wouw in het opvangcentrum van Han

  De Rode wouw kwam zeer beperkt voor in Midden en West Europa maar ontbrak gedurende veel jaren, vanaf 1980, als broedvogel. Sinds 2010 is de Rode wouw mondjesmaat terug in Nederland. Vanaf 2014 waren er drie broedparen en in 2015 waren dat er vijf. De grootste populaties komen voor in Duitsland, Frankrijk en Spanje. Ook in Zwitserland zie ik frequent Rode wouwen vliegen en het is bekend dat de populatie in Engeland toeneemt. De Rode wouw is een beschermde inheemse diersoort. Omdat de soort

  ...
 • Excursie naar de “ Duursche Waarden”

  Onze Vogelwerkgroep organiseert een excursie naar de “Duursche Waarden” op

  ZATERDAG 29 september 2018 vanaf 10 uur.

   De Duursche Waarden waren de eerste uiterwaard in Nederland waar geprobeerd werd om het oorspronkelijke rivierenlandschap met ooibossen en moerassen terug te brengen.Grote kans dat we hier Schotse Hooglanders of pony´s zien grazen. We passeren de oude

  ...
 • Kerkuilen 2018 “Droogte eist zijn tol”

  In 2018 heeft Han Bouman, ringer en coördinator Vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek, weer meerdere jonge Kerkuilen kunnen ringen, al was er helaas veel sterfte.


  v.l.n.r: Medewerkers Willem Havinga, Feike Hoogland, Mieke en Han Bouman

  De langdurige droogte in 2018 heeft haar tol geëist en meerdere slachtoffers gemaakt onder de prachtige Kerkuilen. Er

  ...
 • Haviken ringen 2018

  Hans en Kees Sybesma hadden een nest Haviken gespot in de omgeving van Ommen. Zodoende heeft Han Bouman op 16 juni 2018, 2 jonge vrouwtjes Haviken kunnen ringen.

  Omdat Haviken een groot nest maken van takken en omdat de locatie van deze nesten hoog in een boom is, moet er wel iemand aanwezig zijn die veilig en gezekerd naar het nest kan klimmen!

  Youri Sybesma bewees dat hij

  ...
 • Valken ringen 2018

  Een torenvalkenkast dient geplaatst te worden aan een stevige boom of mast. Het liefst plaatst de vogelwerkgroep een kast ongeveer 6 meter boven de grond.


  De kast moet een redelijk vrij uitzicht hebben over een weiland, akkerland of braakliggend terrein.


  Als de jonge

  ...
 • Ooievaars ringen 2018

  In juni 2018 is de Vogelwerkgroep Natuur en Milieu o.l.v. Han Bouman weer begonnen met het jaarlijkse ringen van ooievaars. Ooievaars maken nog regelmatig gebruik van kant en klaargemaakte nesten op ooievaar nestpalen maar onderzoek, verkregen door o.a. het ringen van de soort, heeft aangetoond dat het niet nodig is nog meer ooievaar nestpalen te plaatsen in Nederland.

    

  ...

 • Waarom? Wie doet zoiets?

  Waarom worden er van de vijfentwintig, door de vogelwerkgroep geplaatste nestkastjes voor kleine vogelsoorten in het Laarbos, de deksels verwijderd en weggegooid zodat de jonge vogels en hun ouders direct worden blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden en predatoren?
  Wie doet zoiets onzinnigs en waarom?

  Waarom worden er in Nederland woningen gebouwd en gerestaureerd met Zwaluwonvriendelijke materialen? Waarom is er voor

  ...
 • Bosuilen 2018

  Al heel vroeg in het seizoen, namelijk nog voor de Kerstdagen in 2017, kreeg Han reeds twee Bosuilskuikens in zijn opvangcentrum! Het is bekend dat de bosuil vroeg in het seizoen gaat broeden maar zo vroeg is ZEER uitzonderlijk! Han kreeg de uilskuikens toen ze nog heel jong waren en heeft ze gevoerd met muizen en eendagskuikens zodat deze Bosuiltjes het hebben overleefd zonder hun ouders! Later kwam daar nog een Bosuiltje bij vanuit Almelo, via de dierenambulance. Deze uil zat op een

  ...
 • Historisch ravennest

  We kunnen ondertussen spreken van een historisch ravennest; een ravenpaar broedt steeds op dezelfde locatie* sinds 1994!  Toen heeft Han Bouman hier de eerste jonge raven geringd, destijds samen met, in memoriam, Koop Nijstad.

  Het ravenpaar heeft deze keer twee jongen gekregen. Er waren aanvankelijk vier eieren in het nest gesignaleerd maar twee eieren waren spoorloos: geen eierdopje of wat dan ook meer te vinden in het nest. De twee jongen raven wegen op het moment van

  ...
 • Op weg van Barmsijs naar Klapekster en Patrijs...

  Soms lopen wegen opeens anders dan gepland, maar dat kan dan tot onze grote verrassing naar prachtige waarnemingen leiden.

  Gerbrand Groen zag een troep Sijsjes gemengd met maar liefst 19 Barmsijsjes op zaadjes knabbelend van boom naar boom vliegen. Barmsijsjes vormen grote groepen als ze 's winters uit Groot-Brittannië naar Europa trekken.
  Uiteraard waren Machteld en ik onmiddellijk enthousiast en zijn nog dezelfde middag op onderzoek uitgegaan. Gelukkig waren ze er nog, al

  ...
 • Lammetjesdag 24 maart 2018 prachtig lenteweer!

  Zaterdag 17 maart 2018 was de koudste 17 maart ooit gemeten! In het oosten bleef de temperatuur zelfs de hele dag onder het vriespunt! Ik moest er toen niet aan denken dat ik een week later bij de kraam van onze Vogelwerkgroep N&M “De Vechtstreek” moest staan. Het zou toch niet waar zijn dat het op Lammetjesdag zo koud zou zijn?
  Maar gelukkig was het een week later, op zaterdag 24 maart 2018, heerlijk voorjaarsweer! De temperatuur steeg maar liefst tot 12 graden! Wat een genot....

 • Interessante lezing-met-humor over weidevogels

  Ongeveer 60 belangstellenden waren ondanks de ijzige kou door de straffe oostenwind op 28 februari naar de Carrousel gekomen om daar te horen en te zien wat weidevogelkenner en -beschermer Astrid Kant zou vertellen over haar passie: weidevogels. Hoewel ze zich al dertig jaar inzet voor weidevogels in het algemeen, zijn grutto's veruit favoriet bij haar.

  Op

  ...
 • Lezing over weidevogels en de bescherming daarvan door Astrid Kant

  Onze vereniging heeft een interessante avond op het programma staan, waarbij niet alleen leden, maar ook mensen uit de agrarische sector en andere belangstellenden welkom zijn.
  Weidevogelkenner en -beschermster in hart en nieren Astrid Kant uit Gellicum komt op 28 februari naar Ommen om daar over haar passie te praten. Zij kon het ruim 30 jaar geleden niet aanzien hoe de kuikens van grutto's, tureluurs, kieviten en wulpen sneuvelen door de modernisering van de landbouw. De  unieke

  ...
 • Nationale Tuinvogeltelling op 27 en 28 januari 2018

  De 15e editie van de Nationale Tuinvogeltelling vindt plaats op 27 en 28 januari 2018. Iedereen kan meedoen, en het is leuk om een half uurtje te tellen. Met de tips van Vogelbescherming ben je goed voorbereid op al het moois in uw buurt.

  En heb je  tijdens de telling een vogel niet herkend? Geen probleem. Een snelle opfriscursus zet de vogels in je tuin snel op een rij. 


   

  Meer informatie

  ...
 • Excursie Lauwersmeer door en voor Vrijwilligers Vogelwerkgroep

  Zondag 7 januari  stonden er 6 vrijwilligers van de Vogelwerkgroep om 7 uur ’s morgens in het donker te bibberen op de parkeerplaats van “De Tweede Ronde” ( eerder AH ). Of het bibberen kwam ten gevolge van het vroege opstaan of door de ijzige kou laat zich raden.  Bij mij persoonlijk werd het veroorzaakt werd door beide factoren.  De 6 aanwezigen verdeelden zich snel over twee auto’s en aangezien Jan Vrijlink alle wegen en paden in het te bezoeken gebied goed kent,

  ...
 • Vogels in Overijssel nr. 16 - 2017

  De nieuwste 'Vogels in Overijssel' is weer uit: nr. 16 - 2017. 
  In deze uitgave staan o.a. interessante artikelen over:

  • broedgevallen van de Rode wouw
  • Knobbelzwanen
  • in Overijssel overwinterende Wulpen
  • broedgeval van de Cetti's zanger
  • broedgeval van de raaf in de Mastenbroekerpolder

  Onze vogelwerkgroep heeft een beperkte voorraad en biedt het boek aan voor € 12 per stuk.

  Er zijn ook nog twee

  ...
 • Torenvalken ringen 2017

  De torenvalk is bij de meeste mensen bekend als een vogel die met snorrende vleugels bidt boven het landschap. De staart van de torenvalk dient om hem stil te houden op de wind, voordat hij zich op zijn prooi stort. Het bidden kost hem veel energie maar de  torenvalk maakt slim gebruik van de tegenwind om regelmatig even te pauzeren. 
   
  Torenvalken ringen 2017</p>...          </span>
                                      </li>
                        <li class=

  Ooievaars ringen 2017

  In 2017 heeft Han ( coördinator vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek) maar weinig ooievaars kunnen ringen. Er waren meerdere dode jongen te betreuren en er waren reeds  jonge vogels  uitgevlogen.

   

  Woensdag 28 juni kon Gerbrand Groen (vrijwilliger vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek) een hoogwerker lenen van de firma Stegerman

  ...