Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Valken ringen 2018

  Een torenvalkenkast dient geplaatst te worden aan een stevige boom of mast. Het liefst plaatst de vogelwerkgroep een kast ongeveer 6 meter boven de grond.


  De kast moet een redelijk vrij uitzicht hebben over een weiland, akkerland of braakliggend terrein.


  Als de jonge

  ...
 • Ooievaars ringen 2018

  In juni 2018 is de Vogelwerkgroep Natuur en Milieu o.l.v. Han Bouman weer begonnen met het jaarlijkse ringen van ooievaars. Ooievaars maken nog regelmatig gebruik van kant en klaargemaakte nesten op ooievaar nestpalen maar onderzoek, verkregen door o.a. het ringen van de soort, heeft aangetoond dat het niet nodig is nog meer ooievaar nestpalen te plaatsen in Nederland.

    

  ...

 • Waarom? Wie doet zoiets?

  Waarom worden er van de vijfentwintig, door de vogelwerkgroep geplaatste nestkastjes voor kleine vogelsoorten in het Laarbos, de deksels verwijderd en weggegooid zodat de jonge vogels en hun ouders direct worden blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden en predatoren?
  Wie doet zoiets onzinnigs en waarom?

  Waarom worden er in Nederland woningen gebouwd en gerestaureerd met Zwaluwonvriendelijke materialen? Waarom is er voor

  ...
 • Bosuilen 2018

  Al heel vroeg in het seizoen, namelijk nog voor de Kerstdagen in 2017, kreeg Han reeds twee Bosuilskuikens in zijn opvangcentrum! Het is bekend dat de bosuil vroeg in het seizoen gaat broeden maar zo vroeg is ZEER uitzonderlijk! Han kreeg de uilskuikens toen ze nog heel jong waren en heeft ze gevoerd met muizen en eendagskuikens zodat deze Bosuiltjes het hebben overleefd zonder hun ouders! Later kwam daar nog een Bosuiltje bij vanuit Almelo, via de dierenambulance. Deze uil zat op een

  ...
 • Historisch ravennest

  We kunnen ondertussen spreken van een historisch ravennest; een ravenpaar broedt steeds op dezelfde locatie* sinds 1994!  Toen heeft Han Bouman hier de eerste jonge raven geringd, destijds samen met, in memoriam, Koop Nijstad.

  Het ravenpaar heeft deze keer twee jongen gekregen. Er waren aanvankelijk vier eieren in het nest gesignaleerd maar twee eieren waren spoorloos: geen eierdopje of wat dan ook meer te vinden in het nest. De twee jongen raven wegen op het moment van

  ...
 • Op weg van Barmsijs naar Klapekster en Patrijs...

  Soms lopen wegen opeens anders dan gepland, maar dat kan dan tot onze grote verrassing naar prachtige waarnemingen leiden.

  Gerbrand Groen zag een troep Sijsjes gemengd met maar liefst 19 Barmsijsjes op zaadjes knabbelend van boom naar boom vliegen. Barmsijsjes vormen grote groepen als ze 's winters uit Groot-Brittannië naar Europa trekken.
  Uiteraard waren Machteld en ik onmiddellijk enthousiast en zijn nog dezelfde middag op onderzoek uitgegaan. Gelukkig waren ze er nog, al

  ...
 • Lammetjesdag 24 maart 2018 prachtig lenteweer!

  Zaterdag 17 maart 2018 was de koudste 17 maart ooit gemeten! In het oosten bleef de temperatuur zelfs de hele dag onder het vriespunt! Ik moest er toen niet aan denken dat ik een week later bij de kraam van onze Vogelwerkgroep N&M “De Vechtstreek” moest staan. Het zou toch niet waar zijn dat het op Lammetjesdag zo koud zou zijn?
  Maar gelukkig was het een week later, op zaterdag 24 maart 2018, heerlijk voorjaarsweer! De temperatuur steeg maar liefst tot 12 graden! Wat een genot....

 • Interessante lezing-met-humor over weidevogels

  Ongeveer 60 belangstellenden waren ondanks de ijzige kou door de straffe oostenwind op 28 februari naar de Carrousel gekomen om daar te horen en te zien wat weidevogelkenner en -beschermer Astrid Kant zou vertellen over haar passie: weidevogels. Hoewel ze zich al dertig jaar inzet voor weidevogels in het algemeen, zijn grutto's veruit favoriet bij haar.

  Op

  ...
 • Lezing over weidevogels en de bescherming daarvan door Astrid Kant

  Onze vereniging heeft een interessante avond op het programma staan, waarbij niet alleen leden, maar ook mensen uit de agrarische sector en andere belangstellenden welkom zijn.
  Weidevogelkenner en -beschermster in hart en nieren Astrid Kant uit Gellicum komt op 28 februari naar Ommen om daar over haar passie te praten. Zij kon het ruim 30 jaar geleden niet aanzien hoe de kuikens van grutto's, tureluurs, kieviten en wulpen sneuvelen door de modernisering van de landbouw. De  unieke

  ...
 • Nationale Tuinvogeltelling op 27 en 28 januari 2018

  De 15e editie van de Nationale Tuinvogeltelling vindt plaats op 27 en 28 januari 2018. Iedereen kan meedoen, en het is leuk om een half uurtje te tellen. Met de tips van Vogelbescherming ben je goed voorbereid op al het moois in uw buurt.

  En heb je  tijdens de telling een vogel niet herkend? Geen probleem. Een snelle opfriscursus zet de vogels in je tuin snel op een rij. 


   

  Meer informatie

  ...
 • Excursie Lauwersmeer door en voor Vrijwilligers Vogelwerkgroep

  Zondag 7 januari  stonden er 6 vrijwilligers van de Vogelwerkgroep om 7 uur ’s morgens in het donker te bibberen op de parkeerplaats van “De Tweede Ronde” ( eerder AH ). Of het bibberen kwam ten gevolge van het vroege opstaan of door de ijzige kou laat zich raden.  Bij mij persoonlijk werd het veroorzaakt werd door beide factoren.  De 6 aanwezigen verdeelden zich snel over twee auto’s en aangezien Jan Vrijlink alle wegen en paden in het te bezoeken gebied goed kent,

  ...
 • Vogels in Overijssel nr. 16 - 2017

  De nieuwste 'Vogels in Overijssel' is weer uit: nr. 16 - 2017. 
  In deze uitgave staan o.a. interessante artikelen over:

  • broedgevallen van de Rode wouw
  • Knobbelzwanen
  • in Overijssel overwinterende Wulpen
  • broedgeval van de Cetti's zanger
  • broedgeval van de raaf in de Mastenbroekerpolder

  Onze vogelwerkgroep heeft een beperkte voorraad en biedt het boek aan voor € 12 per stuk.

  Er zijn ook nog twee

  ...
 • Torenvalken ringen 2017

  De torenvalk is bij de meeste mensen bekend als een vogel die met snorrende vleugels bidt boven het landschap. De staart van de torenvalk dient om hem stil te houden op de wind, voordat hij zich op zijn prooi stort. Het bidden kost hem veel energie maar de  torenvalk maakt slim gebruik van de tegenwind om regelmatig even te pauzeren. 
   
  Torenvalken ringen 2017</p>...          </span>
                                      </li>
                        <li class=

  Ooievaars ringen 2017

  In 2017 heeft Han ( coördinator vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek) maar weinig ooievaars kunnen ringen. Er waren meerdere dode jongen te betreuren en er waren reeds  jonge vogels  uitgevlogen.

   

  Woensdag 28 juni kon Gerbrand Groen (vrijwilliger vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek) een hoogwerker lenen van de firma Stegerman

  ...
 • Steenuilen ringen 2017

  Steenuilen komen in Nederland vooral voor in gevarieerde, agrarische gebieden met bosjes, heggen, schuurtjes, grienden en hoogstamboomgaarden. Het is een rond grijsbruin bolletje met heldere gele ogen met opvallende witte wenkbrauwstrepen. Ze vliegen, net als de specht, in diepe golvende bewegingen weg. Met zijn 23 tot 27.5 cm is dit één van de kleinste uilen in ons land. 

   ...

 • Bosuilen ringen 2017

  Het nest van een Bosuil bevindt zich in een boomholte of in een nestkast geschikt voor bosuilen. De eieren worden meestal in maart en april gelegd, dan vliegen de jongen omstreeks de maand mei uit.  De ouders verdedigen hun pasgeboren jongen zonder angst en vallen mensen, die te dichtbij komen, aan. Takkelingen ( jonge bosuilen ) verlaten het nest meestal voor ze kunnen vliegen: u moet de donzige takkelingen dus niet pakken want één van de ouders kan u aanvallen en deze richt zijn

  ...
 • Kerkuilen ringen 2017

  De kerkuil is een sierlijke vogel met een slank lichaam en een grote kop met een kenmerkend hartvormig gezicht, met relatief kleine donkere ogen die duidelijk afsteken ten opzichte van de witte veren van de gezichtssluier, die hem helpt het geluid naar zijn ongelooflijk gevoelige oren te leiden. De vogels jagen meestal ’s avonds of ’s nachts. Als er weinig voedselaanbod is, bijvoorbeeld als er te weinig muizen in de omgeving zijn, wordt het jongste en-of kleinste uilskuiken vaak

  ...
 • Nieuwe nestkasten voor de Vogelwerkgroep

  Er was weer werk aan de winkel voor de leerlingen van het ATC, het Arbeids Trainings Centrum, onderdeel van “De  Maat” in Ommen, waar de leerlingen op aanvraag nestkasten maken voor  Vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek. De leerlingen van het ATC zijn praktisch ingesteld! In het ATC trainen ze arbeidsvaardigheden op het gebied van o.a. hout, groen en metaal. Gerbrand Groen heeft in 1997 het eerste contact gelegd met Eddy van Lenthe over het maken en eventueel repareren

  ...
 • Raven ringen 2017

  Op 8 april 2017 werd het eerste nest met drie gezonde raven geringd door Han Bouman ( coördinator van onze vogelwerkgroep ) in samenwerking met Gerbrand Groen (vrijwilliger vogelwerkgroep) en met de hulp van klimmer Wouter Thijs Nijhuis ( Hovenier Nijhuis Groentechniek Ommen ) 
  De raven gebruiken sinds 2016 het oude nest niet meer: ze hebben een nieuw onderkomen gezocht in een hoge boom, even verderop in het gebied.
  De Raaf is de wildste en schuwste soort van onze kraaien.

  ...
 • Lammetjesdag 2017

  Op een prachtige, zonnige lentedag in maart, was de Vogelwerkgroep van Natuur en Milieu de Vechtstreek, weer present bij de schaapskooi op de Lemelerberg. De lammetjes dartelden vrolijk  tussen de schapen, kinderen, ouders, opa’s en oma’s, terwijl de  honden van de schaapherders op afstand toekeken vanuit hun grote ren vlakbij de schaapskooi! De aanwezige herders vertelden over het nut van grazende schapen op de Lemelerberg en ze hadden tevens leuke verhalen over de kudde en hun

  ...