Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Speuren naar sporen

  Zaterdag 6 februari was er weer een leuke en leerzame excursie ‘Speuren naar sporen’ met onze eigen boswachter Arend Spijker. Ongeveer 25 natuurliefhebbers, waaronder een stuk of tien kinderen, deden mee aan de excursie.

   

  De meeste deelnemers waren niet-leden; een aantal daarvan gaf aan meteen lid te zullen worden. Het werd een boeiende tocht door het Junner Koeland, waarover Arend

  ...
 • Kerkuilen broeden in de kerk: een unicum anno 2015

  Deze zeer tot de verbeelding sprekende vogel broedt en jaagt vaak in menselijke omgeving, maar slechts weinigen krijgen hem wat beter te zien. Veel voorkomende broedplaatsen zijn  de voor de Kerkuil speciaal gemaakte nestkasten in boerenschuren of andere bouwwerken, een enkele keer ook holle bomen maar broeden in een kerk, waar ze hun naam aan ontlenen,  komt helaas bijna niet meer voor.

  Vroeger konden de Kerkuilen via de zogenaamde galmgaten naar binnen. Helaas zijn deze

  ...
 • Speuren naar Sporen

  Wij organiseren op zaterdag 6 februari ' Speuren naar Sporen'. Iedereen  kan, onder begeleiding van boswachter Arend Spijker, op zoek naar dierensporen. Hij neemt mensen mee naar  de vaak verborgen sporen van dierlijke activiteiten. Latrines van dassen, konijnenkeutels, vraat van een specht om bij insecten te kunnen komen, het skelet van een door een roofvogel  gedode duif en natuurlijk de sporen van pootjes in het zand. Van een ree? Een bunzing? Een haas? Boswachter

  ...
 • Doe mee aan de Nationale Tuinvogeltelling 2016

  U kunt als volgt meedoen:

  1. Tel op 16 of 17 januari 2016 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon  Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee.
  2. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen
  ...
 • Vogeltjes schieten

  Bestuurslid en lid van de Vogelwerkgroep Henk-Jan Bezemer over zijn passie voor vogels:

  Vroeger luisterde ik altijd naar de radio met het programma van Bert Garthoff: “Weer of geen weer” en wat me is bijgebleven is daarin de bijdrage van de bioloog Fop I. Brouwer met zijn rubriek "Wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit".
  Daarmee is mijn liefde voor de natuur geboren en gebleven.
  Alleen zijn de tijden veranderd en het leven is vluchtiger en sneller

  ...
 • Afschot ganzen Overijssel verboden

  DEN HAAG - 2 december 2015
  Het afschieten van ganzen in en rond de Overijsselse Natura 2000-gebieden is vanaf vandaag verboden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in de rechtszaak van Vogelbescherming tegen Gedeputeerde Staten van Overijssel. Met het afschieten van ganzen het hele jaar door wil de provincie schade aan agrarische percelen voorkomen.

  Kraanvogelexcursie naar Diepholz oktober 2015

  Een aantal leden van de vogelwerkgroep zijn het laatste weekend van oktober naar Diepholz geweest voor een kraanvogel expeditie. Jan Vrijlink heeft het voorbereidende werk gedaan en ons getrakteerd op een werkelijk schitterende dag. Het weer was geweldig, het sfeervolle gebied waar hij ons naar toe navigeerde zat vol kraanvogels. We hebben enkele duizenden kunnen tellen. De ruim twee uur durende tocht er naar toe was gezellig en daardoor zo voorbij. De aanwezigen gaven blijk van een

  ...
 • Uitbreiding territorium van de nachtzwaluw op Lemelerberg

  Onze Vogelwerkgroep heeft tijdens de inventarisatie van de nachtzwaluw een nieuw territorium  van deze soort vastgesteld op de Lemelerberg. Dat betekent dat er nu 23 territoria zijn in het natuurgebied ten opzichte van de 22 in 2014. Dat is erg bijzonder voor deze zeer kwetsbare soort, die sterk gebonden is aan heidegebieden. De verbetering van het leefgebied in 2012 door Landschap Overijssel hebben zeker bijgedragen aan dit succes. Het heidelandschap op de Lemelerberg is toen door de

  ...
 • Wespen - dief

   

  Dat er veel wespen zijn dit jaar is wel te merken wanneer je op het terras zit te eten of te drinken. Ze vormen dit jaar een heuse plaag en zorgen voor veel overlast. Een vogel die wel heel blij is met wespen is de wespendief. Deze zeldzame vogel lijkt sprekend op de buizerd, maar heeft een heel ander leefpatroon. Waar de buizerd muizen en zieke konijnen eet leeft de wespendief hoofdzakelijk van wespen en bijenlarven.  De wespennesten worden uitgegraven en  de raten

  ...
 • SOVON: Landelijke Dag 2015 Zaterdag 28 november De Reehorst, Ede

  Op zaterdag 28 november is het weer zo ver…

  Voor de 36ste maal organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland haar Landelijke Dag! Als vanouds wordt het een dag voor vogelaars en andere natuurliefhebbers, met boeiende lezingen en een uitgebreide informatiemarkt.  

  De Reehorst is een uitstekend bereikbare locatie vrijwel naast station Ede-Wageningen met comfortabele lezingenzalen en een professionele uitstraling.

  De dag is bedoeld voor iedereen met een hart voor

  ...
 • Record aantal Europeanen wil goede EU-natuurwetten

  Een half miljoen Europeanen (520.325 in totaal) heeft de Europese Commissie laten weten dat niet getornd mag worden aan de regels voor natuurbescherming. De publieksraadpleging van de Europese Commissie over de Europese regels voor natuurbescherming is afgelopen weekend gesloten. Het is de meest succesvolle openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU.

  Kraanvogels

  Het netwerk van Europese

  ...
 • Holenbroeders profiteren van toename dood hout in bos

  Veel holenbroeders hebben de afgelopen 20 jaar baat gehad bij de toename van dood hout in de bossen, zoals de boomklever. Vanuit het oosten van de provincie neemt de middelste bonte specht al jarenlang toe. Dit hangt samen met het voorkomen van dood hout in de bossen. Ook de kauw is in de bossen sterk toegenomen, maar de toename is mogelijk ten koste gegaan van een andere holenbroeder, de zwarte specht. De in de bossen broedende mezen, zoals de koolmees, de pimpelmees en de glanskop redden

  ...
 • Dauwtrappen 2015

  Traditiegetrouw organiseert de vereniging op Hemelvaartsdag, dit jaar op 14 mei, weer een Vroege Vogelexcursie. Bestuurslid en natuurkenner Henk Ruiter is weer bereid gevonden deze excursie te leiden. Het is voor de deelnemers wel vroeg opstaan: vertrek is om 6.00 uur ('s morgens!!) vanaf splitsing Junnerweg-Beerzerweg in Ommen. De wandeltocht gaat via het bos door het Arriër Koeland, een van de meest ongerepte stukken natuur van het Vechtdal. Bossen, ongecultiveerd grasland en rivierduinen

  ...
 • Bosuilen 2015

  De eerste week van april controleer ik altijd de bosuilkasten, die de vogelwerkgroep heeft hangen op de Archemer en Lemelerberg. Zo ook dit jaar weer. Van het aantal kasten wat we hier hebben hangen, waren er dit jaar twee bezet.  Er zaten toen jongen in van een week oud. Als ze worden geringd moeten ze ongeveer drie weken oud zijn . Afgelopen week waren ze zo oud dat ze konden worden geringd door Han Bouman. Vier jongen zijn er geringd. In totaal heeft de  vogelwerkgroep in ons

  ...
 • Vervolg Project Steenuil ( Deel 5 ) Transport!

  Woensdag 15 april 2015 zijn de steenmartervrije Steenuilkasten door de leerlingen van het ATC  overgedragen aan  de Vogelwerkgroep  Natuur en Milieu de Vechtstreek  en opgeslagen in de schuur van Gerbrand Groen. Het uitladen verliep vlekkeloos en snel o.l.v. Hans Odink en Annelies. De leerlingen van de Boslustschool en de Maat , hadden in no time alle 29 Steenuilkasten opeengestapeld. De leerlingen hadden 30 kasten gemaakt maar 1 ervan heeft reeds een ereplaats

  ...
 • Oeverzwaluwwand Hankate klaar voor broedseizoen 2015

  Op 26 maart 2015 hebben een aantal leden van de vogelwerkgroep de oeverzwaluwwand bij Hankate weer in gereedheid gebracht voor het komende broedseizoen. Voor de zwaluwen hinderlijke  begroeiing werd weggehaald en de oude nesten werden uit de holen verwijderd. Dit is gedaan om met het oude materiaal ook eventuele parasieten, waar de oeverzwaluw hinder van zou kunnen ondervinden, te verwijderen. Vervolgens werden de gangen opnieuw gevuld met leemhoudend zand en de ingangen weer

  ...
 • Ganzenjacht in Overijssel: hoe lang nog?

  Zaterdag, 28 maart, 2015.

  De Raad van State heeft afgelopen woensdag 25 maart in een spoedprocedure de provincie Overijssel opgedragen om uiterlijk op 1 april een besluit te nemen op het bezwaarschrift dat door Vogelbescherming Nederland is ingediend aangaande afschot van ganzen. Dit geldt vooral in en nabij Natura 2000-gebieden. Volgens Vogelbescherming heeft de provincie in strijd gehandeld met de Natuurbeschermingswet door afschot toe te staan zonder vergunning en de

  ...
 • Project “Steenuil” (vervolg: deel 4)

  Steenuilen hebben het moeilijk in Nederland. Als bewoners van het oude boeren- en cultuurlandschap met een schakering van erven, heggen, houtwallen en omheinde weilandjes met paarden en schapen zijn ze sterk afhankelijk geworden van open dorpsranden en kleinschalige landschappen.  Vooral afbraak van veel boerenschuren  en predatie door Steenmarters speelt de Steenuil parten. Door samenwerking tussen het ATC en de Vogelwerkgroep hopen we dat de predatie door Steenmarters verleden

  ...
 • LAMMETJESDAG 2015

  Op 21 maart was het lammetjesdag bij de schaapskooi in Giethmen. Wij hadden een uitnodiging gekregen om met onze vogelwerkgroep daar te gaan staan. Ondanks dat het lente was volgens de kalender, was de temperatuur niet erg aangenaam. Er trokken geregeld buien over. Toch kwamen er nog veel mensen op af, vooral ouders, opa’s en oma’s met kinderen, die even wilden knuffelen met de lammetjes. Over belangstelling had onze stand niet te klagen. We hadden een nieuwe vogelquiz en  daar kon je

  ...
 • Project Steenuil vervolg

  aanvulling 13 maart 2015: enkele foto's toegevoegd

  Omdat de 19 martervrije Steenuilkasten, gemaakt door de leerlingen van De Maat en De Boslustschool , al sneller klaar waren dan verwacht en omdat Han Bouman en Gerbrand Groen van de Vogelwerkgroep nog materialen hadden liggen voor het maken van nog een paar kasten,  kreeg dit Project al heel snel een vervolg: namelijk het maken van nog eens 10 extra martervrije Steenuilkasten!   De leerlingen leveren

  ...