Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Bosuilen 2016

  De geheimzinnige Bosuil leeft vooral ’s nachts. Zij kunnen prima zien in het donker. Uilen draaien niet met hun oogbollen maar ze zijn in staat hun flexibele hals bijna rond te draaien: vandaar dat ze de hele omgeving  heel snel in beeld hebben! 

  De Bosuil komt voor in Europa en in Azië. Maar de populaties van beide continenten zijn van elkaar gescheiden door onbezet gebied!

  De belangrijkste

  ...
 • Vogels en prikkeldraad; geen goede combinatie. Hoe kunt u hulp bieden?

  Helaas raken er nog veel vogels verstrikt in prikkeldraad.  Op de tweede Pinksterdag vonden Machteld en ik nog een klein “restje” Kerkuil! Doodsoorzaak: verstrikt in prikkeldraad gebruikt als afscheiding van een weiland. Helaas wordt er, naar onze mening, volkomen zinloos, regelmatig prikkeldraad gebruikt als afscheiding van een snelweg of als scheiding tussen weilanden. Hierdoor komen jaarlijks ook veel vogels om: veel TE veel.

  ...

 • Mooie Vroege Vogelexcursie met Evert Ruiter

   

  Welgeteld veertien natuurliefhebbers waren vroeg opgestaan om op Hemelvaartsdag met natuurkenner Evert Ruiter door het Arriër Koeland te trekken. Slechts een enkel lid van onze vereniging was daarbij; de anderen kwamen uit bijvoorbeeld Enter, Groningen en Utrecht. Om 6.00 uur vertrok het gezelschap om na een korte wandeling door het bos, waar de vogels goed hun best deden om de deelnemers te plezieren, aan te komen op het ongerepte Arriër Koeland. Ondanks het feit dat de zon

  ...
 • Raven 2016

  De Raaf is een vroege broedvogel!  Daarom is het geen overbodige luxe nesten van de Raaf al in het vroege voorjaar in de gaten te houden.  Kenners  kunnen aan het gedrag van het ouderpaar zien of het broedvogels zijn of rondzwervende vogels, die nog  niet geslachtsrijp zijn.
  De Raaf is honkvast . Hij gebruikt jaren achtereen hetzelfde nest en breidt het ook ieder jaar ietsje uit. De Raaf is monogaam en blijft zijn hele leven bij zijn partner. Hij kan

  ...
 • Dauwtrappen met Evert Ruiter

  Traditiegetrouw organiseren wij op Hemelvaartsdag, dit jaar op 5 mei, weer een Vroege Vogelexcursie. Natuurkenner Evert Ruiter is bereid gevonden deze excursie te leiden. Het is voor de deelnemers wel vroeg opstaan: om 6.00 uur ('s morgens!!)  is het vertrek vanaf splitsing Junnerweg-Beerzerweg in Ommen. De wandeltocht gaat via het bos door het Arriër Koeland, een van de meest ongerepte

  ...
 • Lammetjesdag 19 maart 2016

   Net als voorgaande jaren was de Vogelwerkgroep  van Natuur en Milieu de Vechtstreek, ook dit jaar weer aanwezig bij de Lammetjesdag op de Lemelerberg,  georganiseerd door Landschap Overijssel. Gewoontegetrouw komen er veel ouders met hun kinderen naar dit evenement met als belangrijkste doel: het bewonderen en/of knuffelen van lammetjes. Het is een waar familiefestijn geworden.  Om het geheel op te fleuren zijn er die dag nog meer activiteiten waarmee de kinderen ( en

  ...
 • Speuren naar sporen

  Zaterdag 6 februari was er weer een leuke en leerzame excursie ‘Speuren naar sporen’ met onze eigen boswachter Arend Spijker. Ongeveer 25 natuurliefhebbers, waaronder een stuk of tien kinderen, deden mee aan de excursie.

   

  De meeste deelnemers waren niet-leden; een aantal daarvan gaf aan meteen lid te zullen worden. Het werd een boeiende tocht door het Junner Koeland, waarover Arend

  ...
 • Kerkuilen broeden in de kerk: een unicum anno 2015

  Deze zeer tot de verbeelding sprekende vogel broedt en jaagt vaak in menselijke omgeving, maar slechts weinigen krijgen hem wat beter te zien. Veel voorkomende broedplaatsen zijn  de voor de Kerkuil speciaal gemaakte nestkasten in boerenschuren of andere bouwwerken, een enkele keer ook holle bomen maar broeden in een kerk, waar ze hun naam aan ontlenen,  komt helaas bijna niet meer voor.

  Vroeger konden de Kerkuilen via de zogenaamde galmgaten naar binnen. Helaas zijn deze

  ...
 • Speuren naar Sporen

  Wij organiseren op zaterdag 6 februari ' Speuren naar Sporen'. Iedereen  kan, onder begeleiding van boswachter Arend Spijker, op zoek naar dierensporen. Hij neemt mensen mee naar  de vaak verborgen sporen van dierlijke activiteiten. Latrines van dassen, konijnenkeutels, vraat van een specht om bij insecten te kunnen komen, het skelet van een door een roofvogel  gedode duif en natuurlijk de sporen van pootjes in het zand. Van een ree? Een bunzing? Een haas? Boswachter

  ...
 • Doe mee aan de Nationale Tuinvogeltelling 2016

  U kunt als volgt meedoen:

  1. Tel op 16 of 17 januari 2016 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon  Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee.
  2. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen
  ...
 • Vogeltjes schieten

  Bestuurslid en lid van de Vogelwerkgroep Henk-Jan Bezemer over zijn passie voor vogels:

  Vroeger luisterde ik altijd naar de radio met het programma van Bert Garthoff: “Weer of geen weer” en wat me is bijgebleven is daarin de bijdrage van de bioloog Fop I. Brouwer met zijn rubriek "Wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit".
  Daarmee is mijn liefde voor de natuur geboren en gebleven.
  Alleen zijn de tijden veranderd en het leven is vluchtiger en sneller

  ...
 • Afschot ganzen Overijssel verboden

  DEN HAAG - 2 december 2015
  Het afschieten van ganzen in en rond de Overijsselse Natura 2000-gebieden is vanaf vandaag verboden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in de rechtszaak van Vogelbescherming tegen Gedeputeerde Staten van Overijssel. Met het afschieten van ganzen het hele jaar door wil de provincie schade aan agrarische percelen voorkomen.

  Kraanvogelexcursie naar Diepholz oktober 2015

  Een aantal leden van de vogelwerkgroep zijn het laatste weekend van oktober naar Diepholz geweest voor een kraanvogel expeditie. Jan Vrijlink heeft het voorbereidende werk gedaan en ons getrakteerd op een werkelijk schitterende dag. Het weer was geweldig, het sfeervolle gebied waar hij ons naar toe navigeerde zat vol kraanvogels. We hebben enkele duizenden kunnen tellen. De ruim twee uur durende tocht er naar toe was gezellig en daardoor zo voorbij. De aanwezigen gaven blijk van een

  ...
 • Uitbreiding territorium van de nachtzwaluw op Lemelerberg

  Onze Vogelwerkgroep heeft tijdens de inventarisatie van de nachtzwaluw een nieuw territorium  van deze soort vastgesteld op de Lemelerberg. Dat betekent dat er nu 23 territoria zijn in het natuurgebied ten opzichte van de 22 in 2014. Dat is erg bijzonder voor deze zeer kwetsbare soort, die sterk gebonden is aan heidegebieden. De verbetering van het leefgebied in 2012 door Landschap Overijssel hebben zeker bijgedragen aan dit succes. Het heidelandschap op de Lemelerberg is toen door de

  ...
 • Wespen - dief

   

  Dat er veel wespen zijn dit jaar is wel te merken wanneer je op het terras zit te eten of te drinken. Ze vormen dit jaar een heuse plaag en zorgen voor veel overlast. Een vogel die wel heel blij is met wespen is de wespendief. Deze zeldzame vogel lijkt sprekend op de buizerd, maar heeft een heel ander leefpatroon. Waar de buizerd muizen en zieke konijnen eet leeft de wespendief hoofdzakelijk van wespen en bijenlarven.  De wespennesten worden uitgegraven en  de raten

  ...
 • SOVON: Landelijke Dag 2015 Zaterdag 28 november De Reehorst, Ede

  Op zaterdag 28 november is het weer zo ver…

  Voor de 36ste maal organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland haar Landelijke Dag! Als vanouds wordt het een dag voor vogelaars en andere natuurliefhebbers, met boeiende lezingen en een uitgebreide informatiemarkt.  

  De Reehorst is een uitstekend bereikbare locatie vrijwel naast station Ede-Wageningen met comfortabele lezingenzalen en een professionele uitstraling.

  De dag is bedoeld voor iedereen met een hart voor

  ...
 • Record aantal Europeanen wil goede EU-natuurwetten

  Een half miljoen Europeanen (520.325 in totaal) heeft de Europese Commissie laten weten dat niet getornd mag worden aan de regels voor natuurbescherming. De publieksraadpleging van de Europese Commissie over de Europese regels voor natuurbescherming is afgelopen weekend gesloten. Het is de meest succesvolle openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU.

  Kraanvogels

  Het netwerk van Europese

  ...
 • Holenbroeders profiteren van toename dood hout in bos

  Veel holenbroeders hebben de afgelopen 20 jaar baat gehad bij de toename van dood hout in de bossen, zoals de boomklever. Vanuit het oosten van de provincie neemt de middelste bonte specht al jarenlang toe. Dit hangt samen met het voorkomen van dood hout in de bossen. Ook de kauw is in de bossen sterk toegenomen, maar de toename is mogelijk ten koste gegaan van een andere holenbroeder, de zwarte specht. De in de bossen broedende mezen, zoals de koolmees, de pimpelmees en de glanskop redden

  ...
 • Dauwtrappen 2015

  Traditiegetrouw organiseert de vereniging op Hemelvaartsdag, dit jaar op 14 mei, weer een Vroege Vogelexcursie. Bestuurslid en natuurkenner Henk Ruiter is weer bereid gevonden deze excursie te leiden. Het is voor de deelnemers wel vroeg opstaan: vertrek is om 6.00 uur ('s morgens!!) vanaf splitsing Junnerweg-Beerzerweg in Ommen. De wandeltocht gaat via het bos door het Arriër Koeland, een van de meest ongerepte stukken natuur van het Vechtdal. Bossen, ongecultiveerd grasland en rivierduinen

  ...
 • Bosuilen 2015

  De eerste week van april controleer ik altijd de bosuilkasten, die de vogelwerkgroep heeft hangen op de Archemer en Lemelerberg. Zo ook dit jaar weer. Van het aantal kasten wat we hier hebben hangen, waren er dit jaar twee bezet.  Er zaten toen jongen in van een week oud. Als ze worden geringd moeten ze ongeveer drie weken oud zijn . Afgelopen week waren ze zo oud dat ze konden worden geringd door Han Bouman. Vier jongen zijn er geringd. In totaal heeft de  vogelwerkgroep in ons

  ...