Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Draaihals Merelstraat Ommen

  Op 3 en 4 september zien we deze bijzondere vogel in onze tuin, het lukte om hem al mieren etend te fotograferen. Het was een prachtige draaihals.

  Klara en Ben van den Berg,  Merelstraat  Ommen

 • In memoriam Han Bouman

  In memoriam
  Han Bouman * 4 maart 1937 - † 20 augustus 2023
  Han Bouman met Oehoe

  Han met de door hem verzorgde en opgeknapte Oehoe

  Han Bouman werd geboren in Haarlem en volgde daar het onderwijs en behaalde

  ...
 • Ringen 2023

  Ook in 2023 werden er weer veel vogels geringd door Han Bouman en Jan Vrijlink, beide gecertificeerd ringer, tevens lid van Vogelwerkgroep N&M de Vechtstreek, waarvan Han coördinator is.

  De nestkasten in onze omgeving worden gecontroleerd door steeds dezelfde vrijwilligers van de Vogelwerkgroep. De reden hiervan is dat uilen erg gevoelig zijn voor verstoring in de ei-fase. De eigenaars van de kasten controleren de kasten op hun terrein daarom niet maar laten dit over aan de

  ...
 • Hybride zwaan of toch niet ...

  Op een zwoele avond in mei wandelde ik met de honden langs de Regge richting het Giethemerbruggetje. Verderop zwom een groepje knobbelzwanen. Terwijl ik naar de groep tuurde meende ik op een afstand te zien dat er 1 zwaan anders uitzag. Dichterbij gekomen werd mijn vermoeden bevestigd: ik zag een halve“knobbel” - “halve”zwarte zwaan……………! Ik heb mezelf maar eens geknepen of ik niet toevallig droomde maar ik bleek klaarwakker. Omdat ik geen goede camera bij me had hoopte ik dat de groep nog

  ...
 • Dauwtrappen 2023

  Onderweg naar de Steile Oever, ’s morgens om 5.45 uur, slaan de dampen van de Vecht: dat is dauwtrappen op z’n best. Ik ben onderweg voor de excursie gegeven door Henk Ruiter die wat gaat vertellen over de vogels in het gebied ter plekke. Met een opkomst van 20 mensen is de groep net niet te groot om goed te kunnen horen wat hij allemaal te vertellen heeft. En dat is veel!

  Hoe de piepers allemaal op elkaar lijken, maar dat de boompieper, die zich hoog in de boom laat zien, zich

  ...
 • En de winnaar is Wout Boezelman

  De vogelwerkgroep had een prijsvraag gemaakt voor alle kinderen die aanwezig waren bij de lammetjesdag. De kinderen moesten de juiste naam bij het juiste vogeltje schrijven. Wout Boezelman (10 ) ging de uitdaging aan en wat blijkt: hij heeft het vogelnestkastje gewonnen! Wout woont in Den Ham en heeft als hobby’s free tuning en de natuur. De ouders van Wout waren net zo verrast als Wout toen Gerbrand Groen het goede nieuws vertelde. Wout hoopt dat het nestkastje spoedig

  ...
 • Bosuilen en hoornaars

  Bosuilennestkasten activiteiten en hoornaarnest

  Zaterdag 4 maart 2023 gingen Gerbrand Groen, Hans, Cees en Yoeri Sybesma samen bosuilenkasten verplaatsen en terughangen. Sommige kasten waren van de boom gevallen, andere waren toe aan vernieuwing en er was zelfs een kast die aan en boom hing welke een kopje kleiner was gemaakt. Daardoor lieten de bosuilen de kast links liggen, want wie wil er nou een nest in een onthoofde boom?
  De heren kwamen zodoende ook

  ...
 • Lammetjesdag 2023

  Zaterdag 25 maart 2023 was het weer feest in- en buiten de schaapskooi op de Lemelerberg: kinderen en hun ouders mochten de lammetjes van heel dichtbij bewonderen, aaien en knuffelen. Natuurlijk was er meer te doen op het terrein zodat de bezoekers zich op allerlei manieren konden vermaken. Vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek had een hele emmer vol braak- of uilenballen meegenomen. Uilenballen kun je uitpluizen en dat werd dan ook gedaan door heel veel kinderen.

  ...

 • Nationale Tuinvogeltelling 27, 28 en 29 januari

  Op 27, 28 en 29 januari kunt u weer tuinvogels tellen tijdens de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming. Meedoen is simpel. Tel een half uurtje de vogels in de tuin of op het balkon en meld de resultaten op Tuinvogeltelling.nl.

   Boomklever

  Boomklever

  Je hoeft geen volleerd vogelaar te zijn. De webapp Mijntuinvogeltelling.nl is een handige hulp bij het

  ...
 • Wespendieven geringd

  Ook dit jaar is het mij weer gelukt om een broedend paartje Wespendieven te vinden op de Lemelerberg .
  Om bij het nest te komen moest er geklommen worden door onze ervaren klimmer Wim Kolderwee.
  Op 18 juni heeft Wim voor het eerst bij het nest geklommen en met een mooi resultaat: twee grote jongen op het nest.
  Zo groot dat ze al geringd konden worden.
  De jonge Wespendieven zijn geringd op 25 juni door onze ringers Han Bouman en Jan Vrijlink.
  Nadat alle biometrische

  ...
 • Kerkuilen, torenvalken, ooievaar en steenuilen ringen 2022

  Opvallend was dat we in 2022 minder kerkuilen konden ringen als het jaar ervoor. Dat was niet alleen zo in onze regio maar in het hele land. We lazen steeds meer berichten over een tegenvallende muizenstand en daardoor een tegenvallend broedseizoen van muizen-etende vogels.

  Daarbij is de kerkuil een echte muizenspecialist en minder goed in staat om over te stappen op andere prooien. Veel kerkuilen nestkasten bleven leeg: de verantwoordelijke mensen die deze kasten controleerden

  ...
 • Buizerds ringen

  Dinsdag 7 juni 2022 kon Han Bouman een paar jonge buizerds ringen. Gerard van Beesten had een aantal nesten op grote hoogte gevonden. Klimmer Wim Koldewee moest bij 1 nest maar liefst 30 meter de boom in klimmen voor hij bij het nest was gearriveerd. Een knap staaltje vonden wij, laag bij de grondblijvers, maar we vonden het tevens ook heel goed van Gerard dat hij dit nest had ontdekt!

  Net als bij andere soorten worden deze soorten roofvogels geringd om kennis te vergaren over

  ...
 • Bosuilen ringen 2022

  Omdat de Bosuilen in 2021 op de zolder van het Laar een nest hadden gemaakt in een kerkuilenkast, was Gerbrand Groen heel benieuwd of de geschiedenis zich zou herhalen. Nadat hij diverse keren bij Het Laar was geweest, maar de deur hermetisch gesloten bleef, ondernam Gerbrand actie. Hij nam contact op met de directeur van Hotel de Zon en deze was bereid Gerbrand de sleutel van Huize het Laar te overhandigen. Gerbrands actie was niet voor niks want tijdens de controle van het nest waren er

  ...
 • Dauwtrappen 2022: Vroegevogelexcursie

  6.00 uur Hemelvaartsdag 2022;  Parkeerplaats bij de Steile Oever.

  Zo'n 20 mensen verzamelen zich om met Henk Ruiter het bos in te gaan om vogels te zien en te horen. Henk gaf meteen aan: "Vogels kijk je met je oren". Dat is ook wel gebleken. We hoorden 25 verschillende vogels, maar we zagen er een stuk minder.


  "Eén en al oor!"

  We hoorden een Boompieper

  ...
 • Raven ringen 2022

  Ook in 2022 konden we de Raven van Junne ringen. Deze raven komen er tot nu toe steeds terug. Donderdag 14 april was het zover. De jongen zijn dan al geen kleine raven meer wat betreft de grootte, maar wel wat betreft hun leeftijd. Het waren ondertussen al flinke vogels, die bijna op het punt stonden uit te vliegen, dus waren we blij dat Wouter Thijs Nijhuis, hovenier Nijhuis Groentechniek, tevens onze vaste “ravennest”klimmer, ze allemaal probleemloos naar beneden kon brengen. Vóór Wouter

  ...
 • Steenuilen woningnood

  Omdat er meerdere vogelwerkgroepleden zonder steenuilennestkasten zaten moest Gerbrand Groen aan de slag met het zoeken naar oplossingen. Dus begon Gerbrand met het op maat zagen van de diverse planken voor de nieuwe woningen van de steenuil, want dat komt echt heel precies. Daarna heeft hij de plankjes naar het ATC ( Arbeids Trainings Centrum ) gebracht, zodat de leerlingen de kasten in elkaar konden timmeren.

  De reden waarom er nieuwe steenuilnestkasten bij moesten komen zijn

  ...
 • 85 jaar waarvan 65 jaar actief ringer

  Woensdagavond 30 maart verraste Willem Havinga Han Bouman door plotseling het woord over te nemen van Han.  Han keek raar op dat hij plotseling werd geïnterrumpeerd, maar Willem ging onverstoord door met zijn verhaal, welke een ode aan Hanbleek te zijn. Onze coördinator werd totaal verrast door de toespraak van Willem, die ontzettend zijn best had gedaan om achter allerlei feiten en wetenswaardigheden te komen. De loftuitingen betroffen het heuglijke

  ...
 • JAARLIJKSE SCHOONMAAKBEURT VAN DE KERKUILKASTEN

  De kerkuilkasten rondom Lemele en Lemelerveld zijn weer schoongemaakt. Dat moet elk jaar weer gebeuren voordat het nieuwe broedseizoen begint. Doe je dat niet dan komen de kasten vol te liggen met braakballen. En dan is er geen ruimte meer om eieren te leggen en uit te broeden.

  Voordat de ladder tegen de kast wordt gezet, wordt de vliegopening dichtgezet (zie foto).

  ...

 • Korte weergave broedvogelresultaten Junner koeland e.o. 2021

  In opdracht van het Staatsbosbeheer zijn in het voorjaar van 2021 de broedvogels in het Vechtdal, “tussen Ommen en Stegeren”, geïnventariseerd. De inventarisatie is uitgevoerd door de vrijwilligers Henk Hupkes en Jos Scholten.

  Het gebied ligt ten noorden van de Vecht, globaal tussen de Ommen-brug en de Junner-stuw. Centraal in dit gebied ligt het bekende Junner Koeland. Het is een zeer gevarieerd stroomdallandschap met bloemrijke schraalgraslanden, oude vechtarmen, naaldbos en

  ...
 • Nationale Tuinvogeltelling januari 2022

  Op 28, 29 en 30 januari 2022 vindt de jaarlijkse Tuinvogeltelling plaats die Vogelbescherming samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert. 

   

  De Nationale Tuinvogeltelling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. Deze tellingen worden gecombineerd met de andere tellingen. Zo ziet men hoe de vogels in onze tuinen zich ontwikkelen en zo kunnen ze beter

  ...