Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Vervolg Project Steenuil ( Deel 5 ) Transport!

  Woensdag 15 april 2015 zijn de steenmartervrije Steenuilkasten door de leerlingen van het ATC  overgedragen aan  de Vogelwerkgroep  Natuur en Milieu de Vechtstreek  en opgeslagen in de schuur van Gerbrand Groen. Het uitladen verliep vlekkeloos en snel o.l.v. Hans Odink en Annelies. De leerlingen van de Boslustschool en de Maat , hadden in no time alle 29 Steenuilkasten opeengestapeld. De leerlingen hadden 30 kasten gemaakt maar 1 ervan heeft reeds een ereplaats

  ...
 • Oeverzwaluwwand Hankate klaar voor broedseizoen 2015

  Op 26 maart 2015 hebben een aantal leden van de vogelwerkgroep de oeverzwaluwwand bij Hankate weer in gereedheid gebracht voor het komende broedseizoen. Voor de zwaluwen hinderlijke  begroeiing werd weggehaald en de oude nesten werden uit de holen verwijderd. Dit is gedaan om met het oude materiaal ook eventuele parasieten, waar de oeverzwaluw hinder van zou kunnen ondervinden, te verwijderen. Vervolgens werden de gangen opnieuw gevuld met leemhoudend zand en de ingangen weer

  ...
 • Ganzenjacht in Overijssel: hoe lang nog?

  Zaterdag, 28 maart, 2015.

  De Raad van State heeft afgelopen woensdag 25 maart in een spoedprocedure de provincie Overijssel opgedragen om uiterlijk op 1 april een besluit te nemen op het bezwaarschrift dat door Vogelbescherming Nederland is ingediend aangaande afschot van ganzen. Dit geldt vooral in en nabij Natura 2000-gebieden. Volgens Vogelbescherming heeft de provincie in strijd gehandeld met de Natuurbeschermingswet door afschot toe te staan zonder vergunning en de

  ...
 • Project “Steenuil” (vervolg: deel 4)

  Steenuilen hebben het moeilijk in Nederland. Als bewoners van het oude boeren- en cultuurlandschap met een schakering van erven, heggen, houtwallen en omheinde weilandjes met paarden en schapen zijn ze sterk afhankelijk geworden van open dorpsranden en kleinschalige landschappen.  Vooral afbraak van veel boerenschuren  en predatie door Steenmarters speelt de Steenuil parten. Door samenwerking tussen het ATC en de Vogelwerkgroep hopen we dat de predatie door Steenmarters verleden

  ...
 • LAMMETJESDAG 2015

  Op 21 maart was het lammetjesdag bij de schaapskooi in Giethmen. Wij hadden een uitnodiging gekregen om met onze vogelwerkgroep daar te gaan staan. Ondanks dat het lente was volgens de kalender, was de temperatuur niet erg aangenaam. Er trokken geregeld buien over. Toch kwamen er nog veel mensen op af, vooral ouders, opa’s en oma’s met kinderen, die even wilden knuffelen met de lammetjes. Over belangstelling had onze stand niet te klagen. We hadden een nieuwe vogelquiz en  daar kon je

  ...
 • Project Steenuil vervolg

  aanvulling 13 maart 2015: enkele foto's toegevoegd

  Omdat de 19 martervrije Steenuilkasten, gemaakt door de leerlingen van De Maat en De Boslustschool , al sneller klaar waren dan verwacht en omdat Han Bouman en Gerbrand Groen van de Vogelwerkgroep nog materialen hadden liggen voor het maken van nog een paar kasten,  kreeg dit Project al heel snel een vervolg: namelijk het maken van nog eens 10 extra martervrije Steenuilkasten!   De leerlingen leveren

  ...
 • Overijssel moet noodzaak tot afschot ganzen onderzoeken

  De Raad van State heeft woensdag 25 februari in een spoedprocedure de provincie Overijssel opgedragen om voor 1 maart een besluit te nemen over het afschot van ganzen in en nabij Natura 2000-gebieden. Aanleiding was een bezwaarschrift van Vogelbescherming Nederland. Die vindt dat de provincie in strijd heeft gehandeld met de Natuurbeschermingswet door afschot toe te staan zonder vergunning en de vereiste toetsing.

  ...

 • Spektakel op de slaapplaats

  Olaf Klaassen, in 1966 geboren aan de rand van het Vechtdal, namelijk in Zwolle, zal na de ledenvergadering een lezing geven over het doel, de soorten en redenen van vogelslaapplaatsen. Hij werkt bij Sovon Vogelonderzoek Nederland sinds 1998.

  Bij slapen denk je aan rust, maar dat gaat bij vogels lang niet altijd op. Voordat vogels gaan slapen is er vaak spektakel te verwachten. Kijk maar eens wat Spreeuwen doen: spectaculaire luchtdansen uitvoeren. Maar ook bijvoorbeeld Wulpen,

  ...
 • Beleef de lente weer actief

  Iedereen die geïnteresseerd is in vogels, kan weer meekijken met het wel en wee van maar liefst negen verschillende soorten op www.beleefdelente.nl. Via webcams worden nesten in de gaten gehouden van onder andere de ooievaar, steenuil, slechtvalk, koolmees en kerkuil. Dit jaar kunnen voor het eerst ook de bosuil en roodborst gevolgd worden.

  ...

 • Vogel van het Jaar 2015

  Om meteen maar met de deur in huis te vallen: in 2015 is er géén Vogel van het Jaar. Sovon heeft besloten dit jaar nog eens extra aandacht te willen besteden aan de spreeuw, Vogel van het Jaar in 2014. Dit omdat het met de spreeuw slecht gaat in Nederland en Sovon meer onderzoek wil doen naar de oorzaken van de achteruitgang van het aantal spreeuwen. Verder geeft Sovon aan, dat ze in 2016 extra groot gaan uitpakken. Over het hoe en wat zal later dit jaar bericht worden. Voor meer

  ...
 • Tuinvogels

  (aangevulde versie 31 januari 2015)

  Ieder die mij een beetje kent, weet dat ik van vogelfotografie houd. Daarbij schuw ik niet verre reizen te maken naar bijvoorbeeld het Griekse Lesbos, de Spaanse Extremadura of het Pools-Duitse Feldberg (Mecklenburg Vorpommern). Of dichterbij in Nederland: Lauwersmeer, IJsselmeer, Steenwijk, Exloo, Goor, Engbertdijskvenen of Arkemheen zijn mijn favoriete plekjes. Maar steeds zegt mijn vrouw: waarom ga je weg, kijk om je heen en ga de tuin

  ...
 • Leerlingen CBS Hoogengraven redden buizerd

  Woensdag, 28 januari, 2015.

  De elfjarige Jochem van Harten van CBS Hoogengraven in Stegeren zag afgelopen maandag tijdens de pauze dat een buizerd verstopt zat in de struiken langs het schoolplein. Toen hij dichter bij kwam zag hij dat de roofvogel een vleugel liet hangen. Zijn klasgenoot Ramon belde meteen zijn vader die dierenarts is. Een tijdje later arriveerde de dierenambulance, die de buizerd naar het Roofvogel Opvangcentrum in  Barchem heeft gebracht. Na

  ...
 • Boswerkzaamheden Archemerberg

  Op de Archemerberg worden boswerkzaamheden uitgevoerd. Vanaf de oude dijk richting de Dalmsholterweg en aan het begin van de Oude Raalterweg rondom de parkeerplaats. Het hout wat hier uit komt wordt gebruikt voor de industrie, het niet bruikbare hout gaat naar een biogasinstallatie.

  boswerkzaamheden Archemerberg 2015 1

  Landschap Overijssel zorgt

  ...
 • Vervolg Project nestkasten steenuil 2015

  Donderdag 15 januari 2015 

  Ondertussen zijn de leerlingen van het ATC druk aan het werk met het maken van steenmartervrije nestkasten. Vanmorgen heb ik een kijkje genomen bij het ATC  om te zien hoever de nestkasten al gevorderd zijn. Tot mijn grote verbazing zijn ze al bezig met de afwerking! Daar had ik echt nog niet op gerekend! De jongens waren tijdens mijn aanwezigheid zeer zorgvuldig  en geconcentreerd bezig met het afwerken van de

  ...
 • Voorlopig geen ganzenjacht in Overijssel

  In de Provincie Overijssel mogen voorlopig geen  grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen worden geschoten. De rechtbank in Zwolle heeft in een spoedprocedure, die was aangespannen door Vogelbescherming, besloten dat de ontheffing die de provincie hiervoor had afgegeven opgeschort moet worden. Hierdoor zijn de overwinterende ganzen in Overijssel op korte termijn gevrijwaard van grootschalig afschot. De uitspraak van de rechtbank in Zwolle houdt in dat er geen gebruik gemaakt mag worden

  ...
 • Uitslag Ommen van de Nationale Tuinvogeltelling 2015

  Maandag, 19 januari, 2015.

  De Huismus staat in de hele gemeente Ommen op nummer 1 van de meest gespotte vogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling 2015, die afgelopen weekend plaatsvond. De plaatsen 2 en 3 worden ingenomen door Koolmees en Merel. 
  Het was zaterdag een prachtige dag om vogels te tellen. Zondag was het weer totaal anders: een beetje grijs, hier en daar mist, lichte regen of natte sneeuw. Maar dat is voor vogels geen bezwaar. Bij dit type weer komen

  ...
 • Akkervogels hebben weinig profijt van randenbeheer

  Akkervogels blijken nauwelijks voordeel te hebben van bloemrijke akkerranden die boeren via agrarisch natuurbeheer aanleggen. Het aantal succesvolle broedsels van de verschillende vogelsoorten gaat er door akkerranden met meer bloemen en meer insecten niet op vooruit. Dat concludeert Marije Kuiper in haar proefschrift 'The value of field margins for farmland birds', waarop zij op 9 januari 2015 hoopt te promoveren aan Wageningen UR.

  Niet voedselgebrek, maar agrarische werkzaamheden

  ...
 • Tuinvogeltelling 17 en 18 januari 2015

   

  Tel op zaterdag 17 en zondag 18 januari een half uur al je vogels in je tuin. Iedereen kan mee doen. Je hoeft geen echte vogeldeskundige te zijn. Voorbeelden van de meest voorkomende soorten tuinvogels en de spelregels vind je op de website van https://www.tuinvogeltelling.nl/hoe-werkt-de-tuinvogeltelling.

  ...

 • Verslag project steenuil 2015

  Dit project wordt uitgevoerd met financiele steun van de provincie Overijssel vanuit de subsidieregeling "Maatschappelijke initiatieven Overijssel 2014".
  De vogelwerkgroep van onze vereniging gaat samen met

  ...
 • Herkennen van vogels

  Met vogels is het zo, dat je ze moeilijk ziet, maar des te beter hoort. Helemaal als je in het bos loopt (je ziet 20% maar hoort 80%). En soms zie je ze wel, maar lijken ze zo op elkaar dat het nog moeilijk is ze uit elkaar te houden.

  Neem als voorbe...