Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Resultaten oeverzwaluwen ringen in Hankate 2014

  De resultaten van het ringen van oeverzwaluwen in Hankate zijn bekend.

  Klik hier voor de ringvangsten en terugvangsten.

   

  ...
 • Bezwaar tegen ganzenbeleid Overijssel

  Vogelbescherming Nederland tekent bezwaar aan tegen het ganzenbeleid van de provincie Overijssel. Onder het mom van schadebestrijding geeft de provincie de opdracht om, naast het decimeren van populaties ganzen in de zomer, ook in de winterperiode trekganzen vogelvrij te verklaren en massale jacht op ganzen te stimuleren. In de winter wordt ons land bevolkt door trekganzen uit andere delen van de wereld die in hun voortbestaan afhankelijk zijn van ons land. Provincie Overijssel gaat met

  ...
 • Buitenkansjes

  In Ommen is de natuur niet ver weg, als je er maar oog voor hebt en wat geluk. Dat blijkt maar weer uit deze foto's van ons bestuurslid Henk-Jan Bezemer. Maar om die natuur ook zo op de foto te zetten moet je natuurlijk wel goed voorbereid zijn.
  Deze kuifmees en sperwer zijn op 8 november jl. gezien op de Lemelerberg, uiteraard niet tegelijk maar na elkaar.

 • Rechter verbiedt afschot smienten in Noord-Holland

  (Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op dinsdag 21 oktober)
  In de provincie Noord–Holland mogen voorlopig geen smienten, een eendensoort, worden geschoten. De rechtbank in Haarlem besloot afgelopen week in een spoedprocedure dat de ontheffing die de provincie hiervoor had afgegeven opgeschort moet worden. Vogelbescherming is blij met de uitspraak. Hierdoor is de smient op korte termijn gevrijwaard van grootschalig afschot.

 • Kerkuilen geringd in oktober!

  VILSTEREN – Op maandag 13 oktober 2014 zijn in Vilsteren aan de Borinkdijk vier jonge kerkuilen geringd door Han Bouman.

  Dit is wel bijzonder, half oktober, kerkuilen ringen. Voor het kerkuilenpaar was dit het tweede broedsel want in juni waren uit dezelfde kast ook al vier jongen geringd. Hierdoor kun je er van uitgaan dat er veel voedselaanbod is, dus veel muizen. De jonge uilen waren goed aan gewicht

  ...
 • Vogelsterfte door bestrijdingsmiddel Imidacloprid

  Nederlandse biologen hebben een verband gevonden tussen het gebruik van het “gewasbestrijdingsmiddel” Imidacloprid in de landbouw en de lokale achteruitgang van spreeuw, veldleeuwerik, boerenzwaluw, ringmus en andere insectenetende vogels. Eerder waren er al sterke aanwijzingen dat de neonicotinoïden, waartoe dit middel behoort, een rol spelen in de bijensterfte. 


  Imidacloprid is een van de meest

  ...
 • Oeverzwaluwen ringen

  Bij  de herstelwerkzaamheden  van de Regge hoort ook een  kunstmatig aangelegde oeverzwaluwwand  achter een waterpoel bij Hancate.  Dit is het eerste jaar dat deze wand in gebruik is genomen.  In het voorjaar van 2014 hebben Jan Vrijlink,  Han Bouman en Annemiek van Baren de gaten gevuld met leemzand in de hoop dat er dit jaar veel Oeverzwaluwen gebruik  van zullen maken om hun legsel op deze locatie groot te brengen.  Dit is zeker gelukt en we

  ...
 • Jonge torenvalken kiezen het luchtruim

  Dat de nestkast aan de zendmast op de Archemerberg goed gebruikt wordt blijkt wel uit deze foto. De vrijwilligers Gerard van Beesten en Hans Hoppen waren er mooi op tijd bij om deze kiek te maken.

  foto: Hans Hoppen

  klik hier

  ...
 • Kerkuilen broeden in de kerk: een unicum

  De naam Kerkuil is afkomstig van de broedplaats die ze vroeger meestal hadden, namelijk in de kerk. Daar konden ze via de galmgaten naar binnen. Helaas zijn deze bij bijna alle kerken dichtgemaakt omdat men veel last had van kraaiachtigen. Op deze manier werd de Kerkuil steeds “ongeloviger” en moesten ze  hun heil elders zoeken. Gelukkig kregen de Kerkuilen hulp van de vogelwerkgroep.  Er worden  sindsdien speciale nestkasten voor de kerkuil getimmerd zodat meer dan 80% van

  ...
 • Raven ringen op de Sallandse Heuvelrug

  Op de Sprengenberg in het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is weer een nest Raven geringd door Han Bouman, in samenwerking met Natuurmonumenten. Boswachter André Knobben heeft nu al een aantal jaren achter elkaar een nest Raven ontdekt in dit gebied. Omdat er weinig terugmeldingen zijn ringt Han voor het tweede achtereenvolgende jaar met oranje kleurringen, zodat de ringen beter opvallen. In het nest zaten vier, bijna uitvliegende, Raven. Allen hadden een goed gewicht en zijn op het oog

  ...
 • Lammetjesdag 2014

  Op 22 maart  was er bij de schaapskooi in Giethmen weer de jaarlijkse lammetjesdag. De Vogelwerkgroep was uitgenodigd om daar te gaan staan met onze stand. We hadden over belangstelling niet te klagen. Er waren allerlei nestkasten te bewonderen en voor de kinderen was er ook wat te doen. Ze konden meedoen met een vogelquiz en daarmee was er een nestkastje te winnen. Maar liefst vijf en dertig kinderen deden hieraan mee. Het was  leerzaam voor de kinderen om allerlei vogels te herkennen. En

  ...
 • Bezoek aan het ATC

  Het stond al geruime tijd op de to-do-lijst van het bestuur van de Vechtstreek: een bezoek aan de werkplaats waar o.a. vogelnestkastjes voor de vereniging gemaakt worden. Op 3 maart was het dan eindelijk zover. Ook de meeste leden van de vogelwerkgroep waren aanwezig. Na de koffie en een korte inleiding was er rondleiding door het ATC, het Arbeids Trainings Centrum - onderdeel van de Maat - waar de leerlingen de nestkasten maken. De aanwezigen waren onder de indruk van de locatie maar zeker

  ...
 • Broedende vogels volgen via de webcam

  Het is lente! Verschillende vogels maken nesten en sommigen broeden. Andere soorten hebben al jongen. Via een webcam zijn live te volgen de Steenuil, Torenvalk, Koolmees, Gekraagde roodstaart, Ooievaar, Oehoe en zelfs de Zeearend. 
  Wil je deze soorten en hun gedrag beter leren kennen kijk dan op www.beleefdelente.nl 
  Veel kijkplezier!

  (foto:

  ...
 • Torenvalkkast Archemerberg weer klaar voor gebruik

  De torenvalkkast die hangt aan de gsm mast op de Archemerberg ziet er weer tip top uit. Gerard van Beesten van de Vogelwerkgroep hoorde van terreinbeheerder Hans Dijkstra dat er antennes werden bijgeplaatst op de mast. De Vogelwerkgroep kwam daarop meteen in aktie. Dit betekende immers dat er een kraan aanwezig zou zijn en dus een mooie gelegenheid om de torenvalkkast schoon te maken. En dat werd ook wel tijd want de kast bleek tot de rand gevuld.

  ...

 • Herstel weidevogels laat op zich wachten

  De al jarenlange neerwaartse trend in de achteruitgang van onze weidevogels zet helaas door. Dit blijkt uit een rapportage van de Provincie Overijssel. Positief is dat op locaties waar veel wordt gedaan voor weidevogels, herstel mogelijk is. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn vernatting (doelbewust de waterstand verhogen), kruidenrijke percelen, later in het jaar maaien en maatwerk in werkzaamheden op het land zodat jonge vogels kunnen uitvliegen. 

  ...

 • Lezing zwanen en ganzen van Hans Dekkers

  Op 24 januari gaf ganzen- en zwanenkenner Hans Dekkers een lezing in het NICO. De zaal was goed bezet met zo'n 35 belangstellenden. Hans vertelde boeiend over de meest uiteenlopende soorten ganzen, die hij gezien en gefotografeerd heeft op zijn talrijke reizen naar de meest exotische oorden, maar ook in Nederland. Variërend van de ook voor ons bekende soorten als Grauwe gans en Kleine rietgans tot zijn passie: Arctische ganzen en watervogels als de Toendra rietgans en Koningseidereenden.

  ...
 • Speciaal aanbevolen: thema-avond wilde ganzen en zwanen

  Op vrijdag 24 januari a.s. verzorgt Hans Dekkers (1948) een lezing over de in Nederland voorkomende wilde ganzen en zwanen.  De lezing wordt gehouden in het Natuurinformatiecentrum Ommen en begint om 20.00 uur.

   

 • Ooievaarstnest Greveldijk opgeknapt

  Het ooievaarsnest aan het einde van de Greveldijk in Lemele bij de Archemermaten,  is afgelopen week weer tip top voor mekaar gemaakt. Het nest was aan een grote opknapbeurt toe.

  Gerard van Beesten heeft met een hoogwerker van Landschapschap Overijssel het nest helemaal opnieuw in gevlochten met wilgentenen.

   

 • Roofvogels ringen

  De leden van de vogelwerkgroep hebben er bijna een dagelijkse taak aan in het begin van de zomer: het ringen van jonge roofvogels als steenuilen, kerkuilen en torenvalken. Ook dit jaar natuurlijk. Onder de bezielende leiding van Han Bouman worden de kuikens uit het nest, de kast gehaald, gemeten, gewogen en weer teruggezet in de kast. Maar niet nadat de kuikens uitgebreid bewonderd en gefotografeerd zijn door tal van vogelliefhebbers. De pullen zijn dan ook onweerstaanbaar schattig! In

  ...
 • Twee jonge kerkuilen geringd

  Twee jonge kerkuiltjes zijn afgelopen vrijdag onder grote belangstelling geringd. Klik hier voor het verslag.