Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Oeverzwaluwen ringen

  Bij  de herstelwerkzaamheden  van de Regge hoort ook een  kunstmatig aangelegde oeverzwaluwwand  achter een waterpoel bij Hancate.  Dit is het eerste jaar dat deze wand in gebruik is genomen.  In het voorjaar van 2014 hebben Jan Vrijlink,  Han Bouman en Annemiek van Baren de gaten gevuld met leemzand in de hoop dat er dit jaar veel Oeverzwaluwen gebruik  van zullen maken om hun legsel op deze locatie groot te brengen.  Dit is zeker gelukt en we

  ...
 • Jonge torenvalken kiezen het luchtruim

  Dat de nestkast aan de zendmast op de Archemerberg goed gebruikt wordt blijkt wel uit deze foto. De vrijwilligers Gerard van Beesten en Hans Hoppen waren er mooi op tijd bij om deze kiek te maken.

  foto: Hans Hoppen

  klik hier

  ...
 • Kerkuilen broeden in de kerk: een unicum

  De naam Kerkuil is afkomstig van de broedplaats die ze vroeger meestal hadden, namelijk in de kerk. Daar konden ze via de galmgaten naar binnen. Helaas zijn deze bij bijna alle kerken dichtgemaakt omdat men veel last had van kraaiachtigen. Op deze manier werd de Kerkuil steeds “ongeloviger” en moesten ze  hun heil elders zoeken. Gelukkig kregen de Kerkuilen hulp van de vogelwerkgroep.  Er worden  sindsdien speciale nestkasten voor de kerkuil getimmerd zodat meer dan 80% van

  ...
 • Raven ringen op de Sallandse Heuvelrug

  Op de Sprengenberg in het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is weer een nest Raven geringd door Han Bouman, in samenwerking met Natuurmonumenten. Boswachter André Knobben heeft nu al een aantal jaren achter elkaar een nest Raven ontdekt in dit gebied. Omdat er weinig terugmeldingen zijn ringt Han voor het tweede achtereenvolgende jaar met oranje kleurringen, zodat de ringen beter opvallen. In het nest zaten vier, bijna uitvliegende, Raven. Allen hadden een goed gewicht en zijn op het oog

  ...
 • Lammetjesdag 2014

  Op 22 maart  was er bij de schaapskooi in Giethmen weer de jaarlijkse lammetjesdag. De Vogelwerkgroep was uitgenodigd om daar te gaan staan met onze stand. We hadden over belangstelling niet te klagen. Er waren allerlei nestkasten te bewonderen en voor de kinderen was er ook wat te doen. Ze konden meedoen met een vogelquiz en daarmee was er een nestkastje te winnen. Maar liefst vijf en dertig kinderen deden hieraan mee. Het was  leerzaam voor de kinderen om allerlei vogels te herkennen. En

  ...
 • Bezoek aan het ATC

  Het stond al geruime tijd op de to-do-lijst van het bestuur van de Vechtstreek: een bezoek aan de werkplaats waar o.a. vogelnestkastjes voor de vereniging gemaakt worden. Op 3 maart was het dan eindelijk zover. Ook de meeste leden van de vogelwerkgroep waren aanwezig. Na de koffie en een korte inleiding was er rondleiding door het ATC, het Arbeids Trainings Centrum - onderdeel van de Maat - waar de leerlingen de nestkasten maken. De aanwezigen waren onder de indruk van de locatie maar zeker

  ...
 • Broedende vogels volgen via de webcam

  Het is lente! Verschillende vogels maken nesten en sommigen broeden. Andere soorten hebben al jongen. Via een webcam zijn live te volgen de Steenuil, Torenvalk, Koolmees, Gekraagde roodstaart, Ooievaar, Oehoe en zelfs de Zeearend. 
  Wil je deze soorten en hun gedrag beter leren kennen kijk dan op www.beleefdelente.nl 
  Veel kijkplezier!

  (foto:

  ...
 • Torenvalkkast Archemerberg weer klaar voor gebruik

  De torenvalkkast die hangt aan de gsm mast op de Archemerberg ziet er weer tip top uit. Gerard van Beesten van de Vogelwerkgroep hoorde van terreinbeheerder Hans Dijkstra dat er antennes werden bijgeplaatst op de mast. De Vogelwerkgroep kwam daarop meteen in aktie. Dit betekende immers dat er een kraan aanwezig zou zijn en dus een mooie gelegenheid om de torenvalkkast schoon te maken. En dat werd ook wel tijd want de kast bleek tot de rand gevuld.

  ...

 • Herstel weidevogels laat op zich wachten

  De al jarenlange neerwaartse trend in de achteruitgang van onze weidevogels zet helaas door. Dit blijkt uit een rapportage van de Provincie Overijssel. Positief is dat op locaties waar veel wordt gedaan voor weidevogels, herstel mogelijk is. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn vernatting (doelbewust de waterstand verhogen), kruidenrijke percelen, later in het jaar maaien en maatwerk in werkzaamheden op het land zodat jonge vogels kunnen uitvliegen. 

  ...

 • Lezing zwanen en ganzen van Hans Dekkers

  Op 24 januari gaf ganzen- en zwanenkenner Hans Dekkers een lezing in het NICO. De zaal was goed bezet met zo'n 35 belangstellenden. Hans vertelde boeiend over de meest uiteenlopende soorten ganzen, die hij gezien en gefotografeerd heeft op zijn talrijke reizen naar de meest exotische oorden, maar ook in Nederland. Variërend van de ook voor ons bekende soorten als Grauwe gans en Kleine rietgans tot zijn passie: Arctische ganzen en watervogels als de Toendra rietgans en Koningseidereenden.

  ...
 • Speciaal aanbevolen: thema-avond wilde ganzen en zwanen

  Op vrijdag 24 januari a.s. verzorgt Hans Dekkers (1948) een lezing over de in Nederland voorkomende wilde ganzen en zwanen.  De lezing wordt gehouden in het Natuurinformatiecentrum Ommen en begint om 20.00 uur.

   

 • Ooievaarstnest Greveldijk opgeknapt

  Het ooievaarsnest aan het einde van de Greveldijk in Lemele bij de Archemermaten,  is afgelopen week weer tip top voor mekaar gemaakt. Het nest was aan een grote opknapbeurt toe.

  Gerard van Beesten heeft met een hoogwerker van Landschapschap Overijssel het nest helemaal opnieuw in gevlochten met wilgentenen.

   

 • Roofvogels ringen

  De leden van de vogelwerkgroep hebben er bijna een dagelijkse taak aan in het begin van de zomer: het ringen van jonge roofvogels als steenuilen, kerkuilen en torenvalken. Ook dit jaar natuurlijk. Onder de bezielende leiding van Han Bouman worden de kuikens uit het nest, de kast gehaald, gemeten, gewogen en weer teruggezet in de kast. Maar niet nadat de kuikens uitgebreid bewonderd en gefotografeerd zijn door tal van vogelliefhebbers. De pullen zijn dan ook onweerstaanbaar schattig! In

  ...
 • Twee jonge kerkuilen geringd

  Twee jonge kerkuiltjes zijn afgelopen vrijdag onder grote belangstelling geringd. Klik hier voor het verslag.

 • Ooievaarsjong Vechtdijk Dalfsen geringd

  Dalfsen – Zaterdagmorgen 29 juni 2013

  Het ooievaarsjong op het nest tegenover de Vechtdijk is voorzien van een ring. Het nest staat er al enige jaren, maar dit is de eerst keer dat er een jong geboren is. Mooie aanwinst voor het gezicht op Dalfsen zo'n nest met ooievaars.

  Nu is de kans groot dat ze jaarlijks terug komen.

  Foto's: 

  ...

 • Biologieles in de natuur

  Leerlingen van de school “De Maat” maken al gedurende 16 jaar nestkastjes voor onze vereniging. De vereniging heeft contacten met de school via Gerbrand Groen. Wat kleinschalig begon ten gevolge van een toevallige ontmoeting, is uitgegroeid tot een uniek samenwerking  tussen de vereniging, het onderwijs en het bedrijfsleven. Gerbrand zorgt ervoor dat de nestkasten met enige regelmaat bij hem terecht komen zodat de ze een plek kunnen krijgen op een door de vogelwerkgroep uitgezochte locatie

  ...
 • Vroege vogelzangexcursie

  Het was een klein select gezelschap van zo'n 15 personen dat zich Hemelvaartsdag 's morgens om 6.00 uur verzamelde voor de Vroege Vogelzangexcursie. Boswachter  Ruud Jonker van Staatbosbeheer stond al klaar met een Cd-speler om vogelgeluiden te laten horen en om vogels te lokken.Hij had ook papieren bij zich met grafieken waarop te zien was wanneer je het beste naar bepaalde vogels kon gaan luisteren. Ze zingen immers niet allemaal tegelijk! Niet alleen de tijd van dag is van belang,

  ...
 • Lammetjesdag 2013

  Op 30 maart was het lammetjesdag bij de schaapskooi in Giethmen. Wij hadden een uitnodiging gekregen om met onze vogelwerkgroep daar te gaan staan. Ondanks dat het lente was, was de temperatuur niet erg aangenaam en had die dag winterse trekjes.
  Over belangstelling had onze stand niet te klagen. Je kon mee doen met een vogelquiz en maar liefst veertig mensen hadden mee gedaan om het felbegeerde nestkastje te winnen. Je kon ook nestkastjes kopen als bouwpakket en die gingen als warme

  ...
 • Nationale Vogelweek 2013

  (klik op bovenstaande afbeelding voor meer informatie)

 • DE PATRIJS, VOGEL VAN HET JAAR 2013

  De patrijs staat al lange tijd op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels. Vogelbescherming heeft daarom samen met SOVON Vogelonderzoek 2013 uitgeroepen tot ‘Jaar van de Patrijs’.