Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Steenuilen ringen 2017

  Steenuilen komen in Nederland vooral voor in gevarieerde, agrarische gebieden met bosjes, heggen, schuurtjes, grienden en hoogstamboomgaarden. Het is een rond grijsbruin bolletje met heldere gele ogen met opvallende witte wenkbrauwstrepen. Ze vliegen, net als de specht, in diepe golvende bewegingen weg. Met zijn 23 tot 27.5 cm is dit één van de kleinste uilen in ons land. 

   ...

 • Bosuilen ringen 2017

  Het nest van een Bosuil bevindt zich in een boomholte of in een nestkast geschikt voor bosuilen. De eieren worden meestal in maart en april gelegd, dan vliegen de jongen omstreeks de maand mei uit.  De ouders verdedigen hun pasgeboren jongen zonder angst en vallen mensen, die te dichtbij komen, aan. Takkelingen ( jonge bosuilen ) verlaten het nest meestal voor ze kunnen vliegen: u moet de donzige takkelingen dus niet pakken want één van de ouders kan u aanvallen en deze richt zijn

  ...
 • Kerkuilen ringen 2017

  De kerkuil is een sierlijke vogel met een slank lichaam en een grote kop met een kenmerkend hartvormig gezicht, met relatief kleine donkere ogen die duidelijk afsteken ten opzichte van de witte veren van de gezichtssluier, die hem helpt het geluid naar zijn ongelooflijk gevoelige oren te leiden. De vogels jagen meestal ’s avonds of ’s nachts. Als er weinig voedselaanbod is, bijvoorbeeld als er te weinig muizen in de omgeving zijn, wordt het jongste en-of kleinste uilskuiken vaak

  ...
 • Nieuwe nestkasten voor de Vogelwerkgroep

  Er was weer werk aan de winkel voor de leerlingen van het ATC, het Arbeids Trainings Centrum, onderdeel van “De  Maat” in Ommen, waar de leerlingen op aanvraag nestkasten maken voor  Vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek. De leerlingen van het ATC zijn praktisch ingesteld! In het ATC trainen ze arbeidsvaardigheden op het gebied van o.a. hout, groen en metaal. Gerbrand Groen heeft in 1997 het eerste contact gelegd met Eddy van Lenthe over het maken en eventueel repareren

  ...
 • Raven ringen 2017

  Op 8 april 2017 werd het eerste nest met drie gezonde raven geringd door Han Bouman ( coördinator van onze vogelwerkgroep ) in samenwerking met Gerbrand Groen (vrijwilliger vogelwerkgroep) en met de hulp van klimmer Wouter Thijs Nijhuis ( Hovenier Nijhuis Groentechniek Ommen ) 
  De raven gebruiken sinds 2016 het oude nest niet meer: ze hebben een nieuw onderkomen gezocht in een hoge boom, even verderop in het gebied.
  De Raaf is de wildste en schuwste soort van onze kraaien.

  ...
 • Lammetjesdag 2017

  Op een prachtige, zonnige lentedag in maart, was de Vogelwerkgroep van Natuur en Milieu de Vechtstreek, weer present bij de schaapskooi op de Lemelerberg. De lammetjes dartelden vrolijk  tussen de schapen, kinderen, ouders, opa’s en oma’s, terwijl de  honden van de schaapherders op afstand toekeken vanuit hun grote ren vlakbij de schaapskooi! De aanwezige herders vertelden over het nut van grazende schapen op de Lemelerberg en ze hadden tevens leuke verhalen over de kudde en hun

  ...
 • Terror Fazant

  “STOP” zei Machteld een aantal weken geleden, toen we onderweg waren naar Hellendoorn- Nijverdal. Het was geen drukke, doorgaande weg, dus remde ik onmiddellijk, want als Machteld “stop ”zegt, is er altijd iets bijzonders te doen of te zien. Aan de rechterzijde van de auto stond een mannetjes fazant in de berm. Om het beest niet te laten schrikken fotografeerde Machteld de vogel zonder het portierraampje te laten zakken! De kans van zo dichtbij een foto van een wilde fazant te maken, komt

  ...
 • Vroege Vogelexcursie met Henk Ruiter

  Traditiegetrouw organiseren wij op Hemelvaartsdag,  dit jaar op 25 mei, weer een Vroege Vogelexcursie. Bestuurslid en natuurkenner Henk Ruiter is bereid gevonden deze excursie te leiden. Dit jaar is gekozen voor een andere locatie dan de afgelopen jaren, namelijk het Meiersbos op Landgoed Eerde. De start is vanaf de parkeerplaats van het Meiersbos in Eerde in de scherpe bocht van de Hammerweg, ongeveer 2,5 km vóór Den Ham, gerekend vanaf Ommen (hoek Eerderveldweg-Junnerdijk). Het is

  ...
 • Tuinvogeltelling 28 en 29 januari 2017

  Op 28 en 29 januari 2017 vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Doet u ook mee? Het is leuk om te doen. Met de tips van Vogelbescherming bent u goed voorbereid.

  Klik op de foto voor meer informatie.

 • 2016: hopeloos broedseizoen voor grutto

  Het broedseizoen van onze nationale vogel de grutto is dramatisch verlopen. Ook in 2016 groeiden er veel te weinig jongen op. De landelijke telling leverde slechts 4.000 vliegvlugge jongen op. Veel minder dan de 11.000 die nodig zijn voor behoud van de grutto voor Nederland. De ontluisterende cijfers laten opnieuw zien dat de weidevogels razendsnel verdwijnen uit ons landschap.

  Afgelopen weekend werden door

  ...
 • Nederland komt internationale verplichtingen niet na in bescherming van weidevogels

  Vogelbescherming heeft onlangs een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Kern van de klacht is dat Nederland zijn internationale verplichtingen ten aanzien van de bescherming van weidevogels en hun leefgebieden niet nakomt. Bovendien is de rijksoverheid niet bereid om op korte termijn dringende noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van de weidevogels.  Dit blijkt duidelijk uit een onderzoeksrapport dat is opgesteld door de Universiteit van Tilburg in opdracht van

  ...
 • Overijsselse Vogelaarsdag 2016

  Elk jaar wordt er een dag  voor vogelaars van vogelwerkgroepen georganiseerd door een werkgroep uit de provincie Overijssel. Dit jaar was de beurt aan Vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek onder leiding van Han Bouman, coördinator van deze vogelwerkgroep. Han, Annemiek van Baren en Henk Jan Bezemer maakten een dagprogramma terwijl ik de opdracht kreeg een programma-flyer te maken, zodat iedereen een goed overzicht had wat er zou gebeuren op deze dag.

  ...

 • Raad van State: geen grootschalig afschot ganzen in Overijssel

  De provincie Overijssel mag geen toestemming geven voor het doden van grauwe ganzen en kolganzen als er geen sprake is van belangrijke schade. Het besluit van de provincie die dat mogelijk maakte is op 5 oktober j.l. door de Raad van State in hoger beroep vernietigd. Dit beroep was ingesteld door Vogelbescherming Nederland. Dat betekent dat de ganzen vanaf 5 oktober in grote delen van de provincie Overijssel voorlopig weer veilig kunnen foerageren. In de andere delen van de provincie blijft

  ...
 • De Hop

  De Hop wordt niet dikwijls gesignaleerd in Nederland maar als je er eentje ziet kom je er niet omheen, want de Hop heeft een uniek verenkleed, waardoor de vogel met geen enkele andere vogel is te verwarren. Eén van de belangrijkste kenmerken van de Hop is de grote kuif, die alleen wordt opgezet als de Hop opgewonden is.

   hop 2016 02

  Deze Hop werd ontdekt in Ommen en omstreken, door Mark de

  ...
 • Valken verslag 2016

  Wie geniet er nu niet van een prachtige, biddende Torenvalk vlak boven zijn hoofd? Deze kleine roofvogel staat namelijk al vliegend stil in de lucht. Al biddend speurt de Torenvalk de grond af op zoek naar muizen of misschien nog beter gezegd: naar urinesporen van muizen! Torenvalken zien namelijk ultraviolette kleuren hetgeen betekent dat zij urinesporen kunnen waarnemen vanuit de lucht.  Daarom bestaat het voedsel van een Torenvalk grotendeels uit muizen. De Torenvalk onderscheidt

  ...
 • Kerkuilen

  De Kerkuil vliegt geruisloos met zachte, diepe doorslaande vleugelslagen. Een angstaanjagend gekrijs midden in de nacht of een plotseling opduikende schim is vaak een vluchtige ontmoeting met de Kerkuil die op zoek is naar een prooi.  

  Kerkuilen 2016 0001

  Het voedsel bestaat voornamelijk uit veldmuizen en bosmuizen, aangevuld met huisspits-en bosspitsmuizen, dwergmuis,

  ...
 • Wespendief 2016

  Op zijn zoek- en trektocht door de natuur had Gerard van Beesten een schitterende waarneming: namelijk de aanwezigheid van de Wespendief ( Pernis apivorus ). Gerard herkende de roofvogel aan zijn vlucht want de Wespendief heeft ongeveer de vlucht als een Buizerd maar hij heeft langere, smallere vleugels, een langere staart met drie donkere banden en een vooruitgestoken kop als die van een duif. Het moet gezegd worden dat het ontdekken van een Wespendief een zware klus is omdat de vogel in

  ...
 • Educatief ooievaars ringen in Archem: het verhaal van de leerkracht en de kinderen

  Gerard van Beesten is vrijwilliger bij landschap Overijssel en natuur en milieu de Vechtstreek. Hij heeft regelmatig in de lemelervelder of andere bladen gestaan met een stukje over het volgens ringen. Op mijn werk (speciaal onderwijs school) kunnen we elk jaar kiezen uit verschillende thema’s en onderwerpen van het CNME (Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie). Dit keer stond er iets bij over vogels kijken. Dit project hebben we eerder gedaan binnen de school, omdat we in het bos zitten.

  ...
 • Ooievaars ringen 2016

  Tegenwoordig zie je steeds meer Ooievaars in Nederland. Ooievaars zijn trekvogels daarom is het zeker niet de bedoeling dat ze in Nederland overwinteren! Het bijvoeren van Ooievaars gedurende het winterseizoen is dan ook ten zeerste af te raden.

  Tegenwoordig maken de meeste Ooievaars gebruik van paalnesten, maar in 2016 ontdekte Gerbrand Groen ook een ooievaarsnest gemaakt op de ouderwetse manier: namelijk 

  ...
 • Roofvogels, klimmers en tips over terugmeldingen

  Veel Buizerds hebben jongen in de maand mei. Reeds vele jaren klimt de zeer ervaren Wim Koldewee (Nestor en vrijwilliger Vogelwerkgroep Natuur en Milieu) van de ene hoge boom in de andere om jonge roofvogels uit het nest te halen zodat ze geringd kunnen worden door Han Bouman. Ook in 2016 kwam Wim diverse keren in actie.

   

  Hier ziet u Wim Koldewee in vol

  ...