Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Terror Fazant

  “STOP” zei Machteld een aantal weken geleden, toen we onderweg waren naar Hellendoorn- Nijverdal. Het was geen drukke, doorgaande weg, dus remde ik onmiddellijk, want als Machteld “stop ”zegt, is er altijd iets bijzonders te doen of te zien. Aan de rechterzijde van de auto stond een mannetjes fazant in de berm. Om het beest niet te laten schrikken fotografeerde Machteld de vogel zonder het portierraampje te laten zakken! De kans van zo dichtbij een foto van een wilde fazant te maken, komt

  ...
 • Vroege Vogelexcursie met Henk Ruiter

  Traditiegetrouw organiseren wij op Hemelvaartsdag,  dit jaar op 25 mei, weer een Vroege Vogelexcursie. Bestuurslid en natuurkenner Henk Ruiter is bereid gevonden deze excursie te leiden. Dit jaar is gekozen voor een andere locatie dan de afgelopen jaren, namelijk het Meiersbos op Landgoed Eerde. De start is vanaf de parkeerplaats van het Meiersbos in Eerde in de scherpe bocht van de Hammerweg, ongeveer 2,5 km vóór Den Ham, gerekend vanaf Ommen (hoek Eerderveldweg-Junnerdijk). Het is

  ...
 • Tuinvogeltelling 28 en 29 januari 2017

  Op 28 en 29 januari 2017 vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Doet u ook mee? Het is leuk om te doen. Met de tips van Vogelbescherming bent u goed voorbereid.

  Klik op de foto voor meer informatie.

 • 2016: hopeloos broedseizoen voor grutto

  Het broedseizoen van onze nationale vogel de grutto is dramatisch verlopen. Ook in 2016 groeiden er veel te weinig jongen op. De landelijke telling leverde slechts 4.000 vliegvlugge jongen op. Veel minder dan de 11.000 die nodig zijn voor behoud van de grutto voor Nederland. De ontluisterende cijfers laten opnieuw zien dat de weidevogels razendsnel verdwijnen uit ons landschap.

  Afgelopen weekend werden door

  ...
 • Nederland komt internationale verplichtingen niet na in bescherming van weidevogels

  Vogelbescherming heeft onlangs een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Kern van de klacht is dat Nederland zijn internationale verplichtingen ten aanzien van de bescherming van weidevogels en hun leefgebieden niet nakomt. Bovendien is de rijksoverheid niet bereid om op korte termijn dringende noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van de weidevogels.  Dit blijkt duidelijk uit een onderzoeksrapport dat is opgesteld door de Universiteit van Tilburg in opdracht van

  ...
 • Overijsselse Vogelaarsdag 2016

  Elk jaar wordt er een dag  voor vogelaars van vogelwerkgroepen georganiseerd door een werkgroep uit de provincie Overijssel. Dit jaar was de beurt aan Vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek onder leiding van Han Bouman, coördinator van deze vogelwerkgroep. Han, Annemiek van Baren en Henk Jan Bezemer maakten een dagprogramma terwijl ik de opdracht kreeg een programma-flyer te maken, zodat iedereen een goed overzicht had wat er zou gebeuren op deze dag.

  ...

 • Raad van State: geen grootschalig afschot ganzen in Overijssel

  De provincie Overijssel mag geen toestemming geven voor het doden van grauwe ganzen en kolganzen als er geen sprake is van belangrijke schade. Het besluit van de provincie die dat mogelijk maakte is op 5 oktober j.l. door de Raad van State in hoger beroep vernietigd. Dit beroep was ingesteld door Vogelbescherming Nederland. Dat betekent dat de ganzen vanaf 5 oktober in grote delen van de provincie Overijssel voorlopig weer veilig kunnen foerageren. In de andere delen van de provincie blijft

  ...
 • De Hop

  De Hop wordt niet dikwijls gesignaleerd in Nederland maar als je er eentje ziet kom je er niet omheen, want de Hop heeft een uniek verenkleed, waardoor de vogel met geen enkele andere vogel is te verwarren. Eén van de belangrijkste kenmerken van de Hop is de grote kuif, die alleen wordt opgezet als de Hop opgewonden is.

   hop 2016 02

  Deze Hop werd ontdekt in Ommen en omstreken, door Mark de

  ...
 • Valken verslag 2016

  Wie geniet er nu niet van een prachtige, biddende Torenvalk vlak boven zijn hoofd? Deze kleine roofvogel staat namelijk al vliegend stil in de lucht. Al biddend speurt de Torenvalk de grond af op zoek naar muizen of misschien nog beter gezegd: naar urinesporen van muizen! Torenvalken zien namelijk ultraviolette kleuren hetgeen betekent dat zij urinesporen kunnen waarnemen vanuit de lucht.  Daarom bestaat het voedsel van een Torenvalk grotendeels uit muizen. De Torenvalk onderscheidt

  ...
 • Kerkuilen

  De Kerkuil vliegt geruisloos met zachte, diepe doorslaande vleugelslagen. Een angstaanjagend gekrijs midden in de nacht of een plotseling opduikende schim is vaak een vluchtige ontmoeting met de Kerkuil die op zoek is naar een prooi.  

  Kerkuilen 2016 0001

  Het voedsel bestaat voornamelijk uit veldmuizen en bosmuizen, aangevuld met huisspits-en bosspitsmuizen, dwergmuis,

  ...
 • Wespendief 2016

  Op zijn zoek- en trektocht door de natuur had Gerard van Beesten een schitterende waarneming: namelijk de aanwezigheid van de Wespendief ( Pernis apivorus ). Gerard herkende de roofvogel aan zijn vlucht want de Wespendief heeft ongeveer de vlucht als een Buizerd maar hij heeft langere, smallere vleugels, een langere staart met drie donkere banden en een vooruitgestoken kop als die van een duif. Het moet gezegd worden dat het ontdekken van een Wespendief een zware klus is omdat de vogel in

  ...
 • Educatief ooievaars ringen in Archem: het verhaal van de leerkracht en de kinderen

  Gerard van Beesten is vrijwilliger bij landschap Overijssel en natuur en milieu de Vechtstreek. Hij heeft regelmatig in de lemelervelder of andere bladen gestaan met een stukje over het volgens ringen. Op mijn werk (speciaal onderwijs school) kunnen we elk jaar kiezen uit verschillende thema’s en onderwerpen van het CNME (Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie). Dit keer stond er iets bij over vogels kijken. Dit project hebben we eerder gedaan binnen de school, omdat we in het bos zitten.

  ...
 • Ooievaars ringen 2016

  Tegenwoordig zie je steeds meer Ooievaars in Nederland. Ooievaars zijn trekvogels daarom is het zeker niet de bedoeling dat ze in Nederland overwinteren! Het bijvoeren van Ooievaars gedurende het winterseizoen is dan ook ten zeerste af te raden.

  Tegenwoordig maken de meeste Ooievaars gebruik van paalnesten, maar in 2016 ontdekte Gerbrand Groen ook een ooievaarsnest gemaakt op de ouderwetse manier: namelijk 

  ...
 • Roofvogels, klimmers en tips over terugmeldingen

  Veel Buizerds hebben jongen in de maand mei. Reeds vele jaren klimt de zeer ervaren Wim Koldewee (Nestor en vrijwilliger Vogelwerkgroep Natuur en Milieu) van de ene hoge boom in de andere om jonge roofvogels uit het nest te halen zodat ze geringd kunnen worden door Han Bouman. Ook in 2016 kwam Wim diverse keren in actie.

   

  Hier ziet u Wim Koldewee in vol

  ...
 • Bosuilen 2016

  De geheimzinnige Bosuil leeft vooral ’s nachts. Zij kunnen prima zien in het donker. Uilen draaien niet met hun oogbollen maar ze zijn in staat hun flexibele hals bijna rond te draaien: vandaar dat ze de hele omgeving  heel snel in beeld hebben! 

  De Bosuil komt voor in Europa en in Azië. Maar de populaties van beide continenten zijn van elkaar gescheiden door onbezet gebied!

  De belangrijkste

  ...
 • Vogels en prikkeldraad; geen goede combinatie. Hoe kunt u hulp bieden?

  Helaas raken er nog veel vogels verstrikt in prikkeldraad.  Op de tweede Pinksterdag vonden Machteld en ik nog een klein “restje” Kerkuil! Doodsoorzaak: verstrikt in prikkeldraad gebruikt als afscheiding van een weiland. Helaas wordt er, naar onze mening, volkomen zinloos, regelmatig prikkeldraad gebruikt als afscheiding van een snelweg of als scheiding tussen weilanden. Hierdoor komen jaarlijks ook veel vogels om: veel TE veel.

  ...

 • Mooie Vroege Vogelexcursie met Evert Ruiter

   

  Welgeteld veertien natuurliefhebbers waren vroeg opgestaan om op Hemelvaartsdag met natuurkenner Evert Ruiter door het Arriër Koeland te trekken. Slechts een enkel lid van onze vereniging was daarbij; de anderen kwamen uit bijvoorbeeld Enter, Groningen en Utrecht. Om 6.00 uur vertrok het gezelschap om na een korte wandeling door het bos, waar de vogels goed hun best deden om de deelnemers te plezieren, aan te komen op het ongerepte Arriër Koeland. Ondanks het feit dat de zon

  ...
 • Raven 2016

  De Raaf is een vroege broedvogel!  Daarom is het geen overbodige luxe nesten van de Raaf al in het vroege voorjaar in de gaten te houden.  Kenners  kunnen aan het gedrag van het ouderpaar zien of het broedvogels zijn of rondzwervende vogels, die nog  niet geslachtsrijp zijn.
  De Raaf is honkvast . Hij gebruikt jaren achtereen hetzelfde nest en breidt het ook ieder jaar ietsje uit. De Raaf is monogaam en blijft zijn hele leven bij zijn partner. Hij kan

  ...
 • Dauwtrappen met Evert Ruiter

  Traditiegetrouw organiseren wij op Hemelvaartsdag, dit jaar op 5 mei, weer een Vroege Vogelexcursie. Natuurkenner Evert Ruiter is bereid gevonden deze excursie te leiden. Het is voor de deelnemers wel vroeg opstaan: om 6.00 uur ('s morgens!!)  is het vertrek vanaf splitsing Junnerweg-Beerzerweg in Ommen. De wandeltocht gaat via het bos door het Arriër Koeland, een van de meest ongerepte

  ...
 • Lammetjesdag 19 maart 2016

   Net als voorgaande jaren was de Vogelwerkgroep  van Natuur en Milieu de Vechtstreek, ook dit jaar weer aanwezig bij de Lammetjesdag op de Lemelerberg,  georganiseerd door Landschap Overijssel. Gewoontegetrouw komen er veel ouders met hun kinderen naar dit evenement met als belangrijkste doel: het bewonderen en/of knuffelen van lammetjes. Het is een waar familiefestijn geworden.  Om het geheel op te fleuren zijn er die dag nog meer activiteiten waarmee de kinderen ( en

  ...