Ook in 2020 werden er weer raven geringd op een paar locaties in Ommen en omstreken. Deze ravennesten werden in de gaten gehouden door Gerbrand Groen en Jan Vrijlink, vrijwilligers bij onze Vogelwerkgroep. Op een gegeven moment constateerde Gerbrand dat de kleine raafjes in de door hem te controleren nesten, ondertussen wel heel groot waren geworden! Daarom nam hij contact op met ringer en coördinator van onze Vogelwerkgroep Han Bouman, met het advies spoedig te ringen omdat de kans op uitvliegen anders wel heel groot werd.

Omdat er met mini groepen gewerkt moest worden, vanwege de regelgeving rondom het coronavirus, werd er vooraf goed overleg gepleegd wie er mee moesten om hulp te bieden. Afstand houden was een prioriteit. De klimmer, Wouter Thijs Nijhuis, Hovenier Nijhuis Groentechniek Ommen, was in dit geval een alleenstaand persoon die hoog vanuit de boom op het ringen neerkeek, nadat hij de raven keurig naar beneden had laten zakken in een speciaal door Mieke Bouman genaaid zakje. Wouter Thijs is gewend te klimmen: voor je het weet zit hij boven in een hoge boom zijn eigen werkzaamheden via een iPhone te regelen, terwijl Han en Gerbrand zich bezig houden met het ringen van de jonge Raven.

07 Gerbrand met een prachtige juveniele raaf
Gerbrand met een prachtige juveniele raaf.

In 2020 werd er behalve het ringen + het bepalen de biometrische gegevens, ook DNA afgenomen van de jonge raven. Hiervoor moest Han 5 mini nekveertjes pakken met een pincet, waarbij hij uiteraard niet zelf aan het studiemateriaal ( DNA-eppje ) mocht zitten, om vermenging van zijn eigen DNA met die van de raven, te voorkomen. Het afnemen van DNA materiaal van jongen raven is een landelijk project uitgaande van de Ravenwerkgroep en de Hogeschool te Utrecht. Het DNA materiaal zal in een speciaal project door studenten van de Hogeschool verder onderzocht worden. Het onderzoek betreft met name het bepalen van het geslacht. Door de uitslagen van het onderzoek te vergelijken met de verzamelde biometrische gegevens, zou misschien een methode gevonden kunnen worden om aan de hand van biometrische gegevens het geslacht te bepalen.


In 2020 zijn er totaal 3 ravennesten geringd in de omgeving van Ommen en omstreken door Han Bouman.

Aantal geringde raven in het eerste nest: 5 en in het tweede nest zijn er 2 geringd. Nummer 3 uit dit nest liet zich al niet meer pakken! Deze raaf was al te zelfstandig. Hij ging op een tak verderop zitten om later, toen de andere twee jongen weer teruggeplaatst waren, terug te gaan in het nest om zich weer met zijn familie te verenigen.

Jan Vrijlink had nog een nest in mei in de aanbieding: dat is erg laat voor Raven dus was dit echt een verrassing voor ons. Ook hier klom Wouter Thijs naar boven in een 20 meter hoge boom alsof het niks was…. Han kon, met hulp van Gerbrand, op deze manier nog eens 3 jonge raven ringen, terwijl Machteld Oudshoorn de verkregen gegevens noteerde.

Totaal aantal geringde jonge Raven in 2020 is 10.


Fotografie: Machteld Oudshoorn en Ella Roelfs-Rijzebol
Verslag: Han Bouman en Ella Roelfs-Rijzebol