Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Lepelaars: nieuwe gasten in het Vechtdal

  In Beerze zitten al een aantal dagen een 3-tal Lepelaars in het gebied dat onlangs door het waterschap Velt en Vecht is ingericht voor ruimte voor de Vecht.

  Deze nieuwe gasten reageren direct op de voor hen gunstige situatie die is ontstaan als gevolg van de uitgevoerde rivierkundige maatregelen om de Vecht meer ruimte te geven bij overstromingen. De Lepelaars foerageren volop in de plasdras situaties en geulen die in het winterbed zijn ontstaan. Ook Oeverlopertjes en Kleine

  ...
 • Onze laatste weidevogels?!

  Waar zie en hoor je nog de Grutto, Wulp of Tureluur? De dramatische achteruitgang van deze soorten wordt voornamelijk veroorzaakt door het intensieve agrarische gebruik van de graslanden. Rollen, mesten en maaien vinden veel te vroeg in het voorjaar plaats, waardoor nestelen, broeden en jongen grootbrengen nauwelijks meer lukt.
  De goedwillende boer merkt opeens dat beheersubsidies voor weidevogelbeheer sterk onder druk staan. En het lijkt er op dat we de weidevogels de komende jaren

  ...
 • Zangvogelcursus door Wiebe Tolman

  Op vrijdag en zaterdag 6 en 7 mei 2011 heeft Wiebe Tolman een verkorte zangvogelcursus voor onze vereniging gehouden. Hierbij een fotoimpressie van het gezelschap. 

  ...
 • Nu is het wachten op de ooievaar

  STEGEREN - Gerbrand Groen, Hans Sijbesma en Arjan IJzebrink waren zaterdagmorgen druk bezig om het ooievaarsnest bij de stuw van Junne uit de grond te halen. De twee nesten in Witharen en de twee in Varsen zijn al bewoond door ooievaars. Dit nest stond er al vanaf 1990, maar het is nooit verder gekomen dat een paar ooievaars die het nest kwamen verkennen. Gerbrand Groen denkt dat de omgeving te kaal is voor ooievaars. "Ze willen graag in de buurt van boerderijen zitten, dus we gaan deze

  ...
 • Beheer Kwartelkoning is zaak van maatwerk

  De kwartekoning (Crex crex) is een zeer schaarse en bedreigde vogelsoort. De soort is karakteristiek voor kruidenrijke hooilanden en grootschalige akkergebieden met kruidenrijke randen. In de maanden april-september komt de soort op meerdere locaties ook in het Vechtdal voor. Tijdens het broedseizoen doen de mannetjes hun naam eer aan met hun luide roep”crex crex “. Je vindt de soort dan in hoge gesloten vegetaties (graslanden, ruigten) waar hij/zij zich schuilhoudt. Het voedsel bestaat uit

  ...
 • Kerkuil in de Telegraaf

  "Kerkuil komt om van de honger" zo kopt de Telegraaf op 6 januari 2011.

 • De kerkuilen kunnen komen

  Uit: Ommen Leeft  04-01-2011

  OMMEN -  Om precies te zijn één dag geleden stond er een oproep van Vereniging voor natuur en milieu De Vechtstreek voor plekken voor kerkuilnestkasten. Als we Han Bouman mogen geloven stond zijn telefoon dinsdagochtend roodgloeiend.

  Om 12.00 uur had hij al 25 telefoontjes gekregen. "Er bellen zelfs mensen buiten de regio, zo'n drukte had ik niet verwacht. Maar ik ben blij dat er zoveel mensen bellen." De oproep was in eerste

  ...
 • Kerkuilen zoeken onderdak

  Onze Vogelwerkgroep is naarstig op zoek naar passende locaties voor kerkuilen-nestkasten.

  Het gaat niet zo goed met de broedresultaten van de kerkuil in de regio Ommen. Daarom roept de vogelwerkgroep iedereen in het buitengebied van Ommen en de omliggende dorpen op om suggesties te doen voor plaatsingsplekken voor zo’n kast. Als de locatie naar het oordeel van de werkgroep geschikt is, dan stelt deze een kerkuilenkast ter beschikking en zal deze in de toekomst ook onderhouden en

  ...
 • Help vogels de winter door

  Bij deze koude en veel sneeuw hebben vogels het niet gemakkelijk om te overleven.
  Je kunt ze een handje helpen. Hieronder de winter survivaltips voor vogels op een rij:

  • Hang voedersilo’s op met vogelvoer. Strooi ook wat voer tussen de struiken, zodat schuwe vogels ook aan hun trekken komen.
  • Behalve pindaslingers en vetbollen, kunt u ook voer uit eigen keuken geven. Denk aan kaas (zonder de korsten), brood en fruit. Merels zijn bijvoorbeeld dol op rotte
  ...
 • Geslaagde thema-avond over Kerkuil

  Alle belangstellenden konden maar net in het Natuur Informatie Centrum, waar Johan de Jong op 24 november de thema-avond over de kerkuil op enthousiaste wijze presenteerde. De bezoekers van deze avond kijken terug op een bijzonder interessante vertelling met voor de pauze prachtige dia's en
  ...
 • Rust! De beste weidevogelbescherming

  Uit onderzoek van SOVON blijkt dat het bezoekeffect aan nesten een negatief effect heeft op het broedsucces. Het met rust laten van weidevogelnesten in agrarische gebieden biedt de beste bescherming. Het controleren van nesten leidt per nestbezoek tot een verhoging van de verliezen. Overigens is het niet duidelijk waardoor de hogere verliezen precies tot stand komen. Vermoedelijk is er sprake van een combinatie tussen het maken van een paadje dat een predator gemakkelijk kan volgen

  ...
 • Ooievaars ringen - juni 2010

  Op diverse plaatsen in het Vechtdal heeft de vogelwerkgroep van de vereniging
  voor Natuur en Milieu ‘de Vechtstreek’ dit weekeinde jonge ooievaars geringd.
  Het gaat erg goed met de ooievaar in dit gebied, in Witharen, Varsen en iets
  verderop aan de vecht nabij Oudleusen zijn de jonge ooievaars voorzien van een
  ring, deze is voorzien van een nummer wat wordt doorgegeven aan het Nederlandse
  vogeltrekstation.

  Met een hoogwerker beschikbaar gesteld door

  ...
 • Han Bouman krijgt Gouden Lepelaar

  Onderstaand artikel is geschreven door ons lid Harry Woertink en heeft gestaan in de Stentor op maandag 25 augustus 2008

  De Gouden Lepelaar is dit jaar uitgereikt aan Han Bouman uit Beerzerveld.
  Deze hoge onderscheiding wordt jaarlijks toegekend door Vogelbescherming Nederland aan iemand die zich met bijzondere verdiensten heeft ingezet voor de vogels. De uitreiking van de Gouden Lepelaar vond zaterdag plaats tijdens het Vogelfestival in de Oostvaardersplassen bij

  ...
 • Thema-avond grutto's 16 februari 2007

  Foto's van de gruttoavond met Danny Ellinger op 16 februari 2007

  ...
 • Nestkasten voor rondweg Ommen

   (Overgenomen van het artikel op de website van De weekkrant.nl
  http://www.deweekkrant.nl/artikel/2008/december/03/veilig_in_de_kast.)

  De Vogelwerkgroep van de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek is door Rijkswaterstaat gevraagd om het vogelkastproject op zich te nemen.
  Zij zullen ervoor zorgen dat vele kasten voor torenvalken, steen-, bos- en kerkuilen worden opgehangen in het

  ...
 • Broedgeval van Wespendief op Lemelerberg

  Dit jaar heeft de Wespendief gebroed op de Lemelerberg. Gerard van Beesten van onze Vogelwerkgroep heeft dit jaar een nest gevonden van deze zeldzame soort. Het is angstvallig geheim gehouden, om verontrusting van het broedende paar te voorkomen. Maar het resultaat mag er zijn: een kuiken is groot gebracht.
  Meer weten: zie het artikel op de website van de Stentor : ...

 • Schooljeugd van Het Kompas naar de kerkuiltjes

  Naar de jonge uiltjes.
  Donderdag 17 juni 2010. We stapten op de fiets bij school en fietsten naar de schuren achter de Besthmenermolen.
  Daar waren meneer Groen en meneer en mevrouw Bouman. Toen klom meneer Groen op een ladder en haalde kleine uilskuikens uit het nest.
  Hij liet ze ons zien en meneer Bouman ging de vleugels meten en de uiltjes wegen en ze een ring om de poot doen met een tang. En mevrouw Bouman schreef het allemaal op.
  Helaas was moederuil

  ...
 • Valken floreren op de Lemelerberg

  Leden van de Vogelwerkgroep hebben gezorgd voor broedgelegenheid op de Lemelerberg. En met succes! Lees verder in dit artikel uit de Stentor: http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/7032383/Valken-floreren-op-Lemelerberg.ece

   

 • In the air

  De gierzwaluw eet, drinkt, slaapt en paart vliegend.
  Afgezien van het broeden vliegt hij z’n hele leven.
  Omstreeks 30 april keert hij terug vanuit zuidelijk Afrika. Een 7000 km lange tocht.
  Misschien denkt hij dat we voor hem de vlag uitsteken. Dat zou na zo’n prestatie ook wel op zijn plaats zijn.
  Deze bijzonder plaatstrouwe vogel, die eigenlijk helemaal geen zwaluw is, weet gelukkig ook Ommen elk jaar weer te vinden.
  Met 120 km per uur (na meetcorrectie) gieren ze

  ...
 • Lezing stadsvogelproject stimuleert wethouder

  In het Natuurinformatiecentrum in Ommen genoten de leden van De Vechtstreek en andere aanwezigen op vrijdagavond 19 februari 2010 van de lezing en vogelfoto’s van Johan Poffers, een kei op het terrein van stadsvogels uit Hardenberg. Johan vertelde zijn gehoor dat we het probleem van met name teruglopende populaties mussen, huis- en gierzwaluwen bij de gemeentelijke instanties weliswaar dringend kenbaar moeten maken, maar dat we er de oplossing dan meteen naast moeten leggen. Welwillendheid

  ...