Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • LEZING ROOFVOGELTREK OVER DE KAUKASUS

  Wij organiseren op vrijdag 18 januari een lezing over de roofvogeltrek over de Kaukasus. Roofvogelkenner Arnold Lassche neemt u mee naar Georgië, het land dat hij in 2009 en 2012 bezocht. De reden van zijn bezoeken was het genieten van de massale roofvogeltrek over de Kaukasus. Sinds 2008 tellen internationale waarnemers daar de duizenden roofvogels die vanuit het noorden op weg zijn naar hun overwinteringgebied in Afrika. Arnold laat u genieten van de prachtige beelden van roofvogels en

  ...
 • Ooievaarsnest Veerland opgeknapt

  Op zaterdag 1 december is het ooievaarsnest op het veerland bij de brug weer tip top voor mekaar gemaakt.

  Het nest was aan een opknapbeurt toe. Er zijn tot nu toe alleen maar rustende ooievaars gezien maar hopelijk komt er volgend jaar een paar tot broeden. Gerard van Beesten van onze Vogelwerkgroep heeft het nest helemaal op nieuw in gevlochten met wilgentenen, en de bodem voorzien van heideplaggen en bladeren.

  En nu dit voorjaar afwachten wat er gebeurt, volgens Gerard is de

  ...
 • SOVON stadsvogelmeetnet MUS

  Sovon stadsvogelmeetnet MUS gaat het zevende jaar in: doe ook mee in 2013.

  Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) gaat alweer zijn zevende jaar in. Dit stadsvogelmeetnet is opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden in beeld te brengen. Het is een laagdrempelige telling geschikt voor ervaren en minder ervaren tellers. De resultaten van de eerste zes jaar zien er goed

  ...
 • NACHTBALLEN EN DAGBALLEN

  De zaal was goed gevuld voor de lezing van ransuilenkenner Harry Wijnandts, oud-directeur van Natuurmuseum Frylân. Begin jaren ’70 deed hij volop onderzoek naar deze bijzondere vogels, die zich maar zelden laten zien omdat ze zo goed gecamoufleerd zijn. Op humoristische wijze vertelde hij over de methoden waarmee in die tijd gewerkt werd...

 • Lezing ransuilen

  Op vrijdag 9 november geeft ransuilenspecialist Harry Wijnandts een lezing over ransuilen.
  De lezing vindt plaats om 20.00 uur in het Natuurinformatiecentrum Ommen.
  Ransuilen zijn prachtige vogels met lange oorpluimen en oranje/gele ogen, die zich alleen in de schemering en ’s nachts laten zien. Overdag zitten ze, een boomstam imiterend, stil in een boom. Ze zijn zo onopvallend, dat zelfs officiële tellingen slechts bij benadering kunnen worden gegeven. Toch zijn ze niet
  ...
 • Het ringen van kerkuilen en torenvalken, een boeiend spektakel.

  Maandagavond 10 juli

  Een avond zoals het er zoveel waren deze zomer, donker, dreigend en af en toe regenen dat het giet.
  Han, met aan zijn zijde zijn trouwe assistente Mieke, doet één van de laatste rondes wat betreft
  het ringen van roofvogels in 2012. We ringen de kasten van controleur Willem Havinga.

  De eerste kast betreft een nest kerkuilen bij de fam. Grootens waarbij Willems kleinzoon Martijn
  alvast oefent voor de toekomst, hij mag een uiltje

  ...
 • Lepelaars in Beerze

  De Lepelaar is ook in 2012 weer te zien langs de Vecht. In Beerze foerageren een 6-tal lepelaars bijna dagelijks in de verlaagde uiterwaarden bij camping De Roos. Net als vorig jaar zijn koppels met volwassen jongen op zoek naar voedsel in dit plas-dras gebied.  Volgens mij is dit het vijfde jaar op rij dat deze bijzondere vogels te zien zijn langs de Vecht. Wie had dit ooit voor mogelijk gehouden dat deze prachtige vogel de zomer doorbrengt in het Vechtdal.

  Natte natuur, zoals

  ...
 • Veel uivers geringd

  Veel jonge ooievaars in onze gemeente Ommen hebben op nesten in Vinkenbuurt (1 jong), Vilsteren (2 jongen), Varsen (4), Beerzerveld (3), Archem (2) en Witharen (3) deze dagen een ring aangeklikt gekregen door Han Bouman en Gerbrand Groen van onze vogelwerkgroep. Met een hoogwerker van de firma Stegerman uit Nieuwleusen en vervoer van Koggel Reclame wilden deze hoge klussen wel lukken. Ook in Bergentheim gaan ze nog ringen, maar de jongen zijn daar nog wat kleiner en dan heeft dat niet zo’n

  ...
 • Dagboek van een Vogelman

  Uit de Natuur

  Dit verslag gaat over een bijzonder interessant roofvogeltje dat alleen wordt opgemerkt door mensen die er oog voor hebben. Maar kijk even mee door hun ogen en ontdek de fascinatie…Maar dit verslag gaat ook over het verborgen werk van de mensen van de Vogelwerkgroep van onze vereniging. Door hun inspanningen hebben we weer ooievaars in Ommen, wordt de kerkuilenpopulatie

  ...
 • Kleurrijk jong

  In bijna elke vijver, sloot of kanaal kun je ze op het ogenblik tegenkomen: jonge meerkoeten. Ze zijn een stuk kleurrijker dan hun ouders, die er onopvallend, saai grijs/zwart uitzien. Ze zijn vertederend klein, hebben felgeel gekleurde veertjes in de nek en een rood kopje. Maar heb niet het lef te dichtbij te komen! Dan kun je een aanval van de ouders verwachten, die hun jongen tegen elke prijs zullen verdedigen.
  Meerkoeten zijn watervogels die in heel Nederland voorkomen. Ze voeden

  ...
 • Steenuiltjes lijden geen honger

  Toen Willem Havinga en Feike Hoogland de nestkast van een steenuilpaar op 28 april controleerden troffen ze daar naast vier gezonde pullen ook een enorme voedselvoorraad in de vorm van meer dan een dozijn dode muisjes. Moeder steenuil bleef gewoon in de hoek zitten en pa vloog uit een boom in de buurt waardoor andere vogeltjes alarm sloegen. Willem heeft van deze steenuilfamilie een paar mooie foto's gemaakt.

 • Het ooievaarsnest en de paasbult

  Afgelopen week is de in opbouw zijnde paasbult in Varsen naar een andere locatie verplaatst. De takkenhopen lagen in de directe nabijheid van het bewoonde ooievaarsnest. En dat zou bij branden verstorend kunnen werken op het broedresultaat van deze beschermde soort.


   
  In overleg met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Varsen en de Gemeente Ommen, hebben we naar een alternatieve locatie

  ...
 • Vogelfotograaf vertoont en vertelt in NICO

  Op vrijdag 9 maart kunt u om 20.00 uur in het Natuur Informatie Centrum NICO in de Besthmenermolen genieten van een lezing met prachtige foto's van natuurfotograaf, Ronald Messemaker. 

  Ronald is werkzaam als boswachter bij de Vereniging Natuurmonumenten in De Wieden. Het laagveengebied geeft hem zoveel inspiratie dat hij daar de komende jaren nog veel kan fotograferen. Naast de fotografie reist hij de hele wereld rond om zoveel mogelijk vogelsoorten te zien en te fotograferen.

  ...
 • Tuinvogeltelling 2012

  Op 21 en 22 januari 2012 vind weer de jaarlijkse Tuinvogeltelling plaats. De website van Vogelbescherming zal daar over enige tijd meer informatie over bieden. Als opwarmertje vind onder de volgende link wat feiten en cijfers over de tuinvogeltelling van 2011:

  ...

 • Dramatische achteruitgang boerenlandvogels

  Tussen 1980 en 2009 zijn de populaties van boerenlandvogels in Europa gedaald naar een dieptepunt. Dit blijkt uit gegevens van het Pan-European Momitoring Scheme.
  Maar ook in Nederland is sprake van een dramatische achteruitgang (bron: van Beusekom et al.). 

   

  Tot de top 10 van de snelste dalers behoren een aantal kenmerkende Nederlandse vogelsoorten van het boerenland. Zo is de afname van de grutto

  ...
 • Boerenzwaluwen met elektronische chip

  De achteruitgang van de boerenzwaluw in Nederland is dramatisch. Tussen 1989 en 2009 is deze Rode lijstsoort met maar liefs meer dan 50% achteruitgegaan. In heel Europa betreft de daling ca. 33%.
  Om de boerenzwaluw beter te beschermen is meer inzicht nodig in de oorzaken van deze achteruitgang. Onlangs heeft Vogelbescherming vijftig boerenzwaluwen voorzien van een geolocator. Met deze elektronische chip, die op de rug van de boerenzwaluw wordt geplaatst, hoopt Vogelbescherming de

  ...
 • Nog meer foto's van het ringen van de ooievaars

  De Vogelwerkgroep is nog volop actief met het ringen van jonge ooievaars.

 • Jonge ooievaars geringd

  Op 11 juni jl zijn door onze Vogelwerkgroep 2 nesten met jongen Ooievaars geringd.
  Op de foto is het nest met 4 jonge ooievaars in Varsen te zien bij de fam. Schepers met op de achtergrond de buurtschap Varsen. Tevens is in Witharen bij de fam. Hunneman een nest geringd met 3 jonge ooievaars. Om op deze hoogte te komen zijn door installatietechniek Groen en Stegerman hoogwerkerverhuur Nieuwleusen een hoogwerker met vervoer beschikbaar gesteld om deze 'hoge' klus te

  ...
 • Roofvogels en uilen, niet voor de show!

  Uit het onderzoek van Bureau Ulucus in opdracht van Vogelbescherming Nederland, blijkt dat het aantal roofvogel- en uilenshows in Nederland schrikbarend toeneemt. De shows vinden plaats met vaak slecht gehuisveste vogels onder het mom van voorlichting. Tijdens de shows moeten ze kunstjes doen in een onnatuurlijke omgeving te midden van een mensenmassa die de vogels kan aanraken en aaien. Volstrekt in tegenstelling tot het gedrag van de vogels in het wild. Als gevolg daarvan neemt ook het

  ...