Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Excursie bij Ecologisch bedrijf Overesch: boeren in harmonie met de natuur

  Op een mooie, zonnige avond begin juni verzamelde een groep geïnteresseerden zich bij het Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Overesch aan de Hondemotsweg in Raalte. Het was voor sommigen even zoeken, ook voor mij dus (bordje met pijl gemist...).
  Jan Overesch en zijn vrouw hebben met hun zoon een maatschap. We werden in de skybox voorzien van koffie en thee en hadden een mooi uitzicht op de varkens die zich, waarschijnlijk vanwege de warmte, behoorlijk rustig hielden.

  Jan

  ...
 • Zorgen om flora en fauna: 'Varen op de Vecht verstoort vogels'

  In een RTV Oost artikel wordt aandacht besteed aan de negatieve gevolgen van de recreatievaart voor flora en fauna op de Overijssele Vecht.
  “Al jarenlang wordt er gesproken over meer toerisme op de Vecht. Maar meer toerisme veroorzaakt ook meer verstoring van vogels en andere dieren. En dat mag niet volgens de wet natuurbescherming. Reden voor Vogelbescherming Nederland om een brief te schrijven aan de provincie Overijssel“.
  Meer info:

  ...

 • Gezondheid boeren op spel door grote cocktail van landbouwgif

  Een artikel van NU.nl wijst op het feit dat in het bloed van Nederlandse boeren verhoudingsgewijs veel bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen en dat de huisstof op boerderijen maar liefst 144 soorten landbouwgif bevat.


  foto NU.nl

  Europese normen bieden weinig bescherming, omdat die niet kijken naar de totale gezondheidseffec-ten van gelijktijdige blootstelling aan meerdere

  ...
 • Vogelbescherming Nederland trekt aan de bel over de negatieve effecten van de recreatievaart op de Vecht

  In een brandbrief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel wijst Vogelbescherming Nederland op de
  negatieve effecten voor de natuur veroorzaakt door de toegenomen recreatievaart op de Overijsselse
  Vecht. De organisatie geeft aan dat de Vecht van belang is voor veel vogelsoorten, zowel voor
  broedvogels, voor vogels tijdens trek en voor wintergasten. Bovendien heeft de Vecht belangrijke
  functies als foerageer-, broed- en rustgebied voor vogels en andere

  ...
 • Ommermars feestelijk geopend

  Op zaterdag 17 september is op feestelijke wijze het natuurbeleefgebied Ommermars geopend. Er waren veel Ommenaren aanwezig, waaronder raadsleden. Het was een gezellige drukte.
  Bestuurders van Provincie, Gemeente en Waterschap, Stichting Heidehof en Staatsbosbeheer, die de realisering mede mogelijk hebben gemaakt, verrichtten de openingshandeling. Zij trokken een parachute weg die over de vogelkijkhut lag. Na een rondwandeling door het gebied volgde een gezellig samenzijn onder het

  ...
 • "Vogelkeikhut" Ommermars

   

  Op dinsdag 30 augustus is in alle vroegte de “vogelkeikhut” door de firma Dunnewind geplaatst in de Ommermars. Het is een ontwerp van de Ommer kunstenaar Eric Schutte en verbeeld een ei. Het is gemaakt van cortenstaal met kijkgaten van vogelfiguren. De constructie is gemaakt door de firma PWS uit Almelo.

  Het kunstwerk is een echte eye-catcher in het nieuw ingerichte natuurgebied Ommermars.

  Bij de officiële opening van de Ommermars op zaterdag 17 september

  ...
 • Rapport effecten varen op de Vecht

  Een van onze leden, Johan Poffers, maakte voor de overheden (provincie , waterschap) een rapport over de effecten van varen op de Vecht voor natuur. Wij zullen dit gebruiken in onze gesprekken over een nieuwe "zonering rust en drukte" in ons Vechtgebied.

  Klik op onderstaande afbeelding om het rapport te openen.

   

  ...
 • Groenboerenplan in 10 punten

  Het stikstofprobleem heeft ons wel beziggehouden. Dat massale boerenprotest van belegerde ministers, door trekkers geblokkeerde wegen, onze nationale driekleur ondersteboven… Er viel niet aan te ontkomen. Wegkijken kon niet. We kunnen als natuurvrienden onze oren ook niet dichthouden voor de noden van de protesterende boeren. Er zitten duidelijk twee kanten aan dit verhaal, deze crisis, die zijn oorzaak heeft in een grijs verleden, toen landbouwminister Mansholt in de 50-er jaren dacht
  ...
 • Vaartocht met Arend spijker op de Wieden

  En daar stonden we dan, 10 dagen na de lezing, met trillende benen op het trilveen! Dat was een aparte ervaring: lopen over water, midden in de jungle van De Wieden! Eén ding is zeker: zonder waterdichte schoenen hield je geen droge voeten. De flora op het trilveen was fantastisch! We vonden er veel moeraskartelblad, echte koekoeksbloemen, dotterbloemen en tot onze grote vreugde ook nog een paar moerasviooltjes. Een moerasviooltje treffen we namelijk zelden aan. De soort komt van nature

  ...
 • Impressie vogelkundige waarden Vecht

  Johan Poffers heeft een impressie gemaakt van de vogelkundige waarden van de Vecht. Hij toont watervogels en trekvogels die gebruik maken van de Vecht.

  Klik op onderstaande afbeelding om de automatische presentatie te bekijken.

   

    

  ...
 • Overijsselse vrijwilligersprijs 2021 voor onze vereniging

  Afgelopen vrijdag 3 december, was het Nationale Vrijwilligersdag in Ommen. Als vertegenwoordigers van alle vrijwilligers binnen onze vereniging, werden Hein Kuijper en Arend Spijker verrast met de ‘groene’ vrijwilligersprijs, die werd uitgereikt in de gemeente Ommen.

  De prijs werd overhandigd door het provinciale statenlid Luuk Folkerts (provincie Overijssel) en Leander Broere (Natuur en Milieu Overijssel).
  Er werden mooie woorden gesproken over onze brede, groene activiteiten,

  ...
 • Zonnevelden in Ommen?

  De gemeente Ommen werkt toe naar energieneutraal in 2050. Dat betekent dat alle energie die in de gemeente wordt verbruikt, binnen de gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt. Men stelt voor stap voor stap van het aardgas af te gaan, in te zetten op energiebesparing en ons voor te bereiden op de verschillende klimaatveranderingen.

  In het concept beleidsdocument 'Uitnodigingskader Zonnevelden 2021-2025' geeft de gemeente Ommen aan hoe zij denkt om te gaan met initiatieven voor opwek

  ...
 • Ecoduct Vlierbelten

  Op de N340 bij Varsen is een begin gemaakt met de aanleg van het ecoduct Vlierbelten. Door de komst van het ecoduct worden de grote bos- en natuurgebieden gelegen aan weerszijde van de N340 via het ecoduct met elkaar verbonden. Zo ontstaat een veilige verbinding voor grote en kleine dieren, zoals reeën, dassen en hagedissen.

   

  Voorbeeld ecoduct Varsen /foto  Hein Kuijper 

  ...
 • Nieuwe nevengeul bij Junne: natuur- en waterwinst

  De Overijsselse Vecht is bij Junne verlengd met een nevengeul van meer dan 3 km. Ook is een nieuwe meander gegraven en zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarmee wordt niet alleen de waterveiligheid gediend en de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn (KRW) bereikt, maar ontstaat ook veel natuurwinst. Rivierkundige processen als erosie, sedimentatie en aanzanding en de daaraan gebonden organismen krijgen meer kansen. Het biedt een nieuwe leefomgeving voor tal van soorten

  ...
 • Stand van zaken bollenteelt in drinkwaterwingebieden

   Lelies /foto Stichting Bollenboos

  We wachten nog steeds op een definitief standpunt van het college van B en W over deze kwestie. We weten nog niet wanneer het onderwerp in de raadscommissievergadering besproken zal worden. Tot nu toe is dat niet gebeurd.

  Wel heeft het college een besloten ‘informatiebijeenkomst’ voor de raad georganiseerd om verschillende

  ...
 • Teken ook voor een natuurvriendelijk Europees landbouwbeleid

  (Uit: Vogelbescherming en Natuurmonumenten)

  De 12 groene organisaties hebben een open brief gestuurd naar Frans Timmermans omtrent het nieuwe voorstel over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met dit voorstel houdt Europa vast aan een systeem van intensieve landbouw. Dit moet van tafel. De organisaties willen met de brief aan Timmermans hem een hart onder de riem steken om door te zetten met zijn mooie Green Deal.

  Open brief aan Frans Timmermans - Geplaatst op 9

  ...
 • Zeeforel in de Overijsselse Vecht

  (Uit: https://www.destentor.nl/dalfsen/hengelaars-juichen-om-vangst-van-vette-zeeforel-bij-dalfsen-de-vecht-als-eldorado-voor-vissers~a03f27a9/

  De aanleg van vispassages

  ...
 • De Boom in Overijssel

  Atelier Overijssel heeft een verkenning uitgevoerd naar de waarden van bomen en de kansen die bomen bieden voor de kwaliteit van hun omgeving. Net als de rest van Nederland staat ook Overijssel voor grote uitdagingen: CO2 uitstoot, klimaatadaptatie, biodiversiteit, plattelands-economie, gezondheid, energietransitie en het woon- en leefklimaat roepen om aandacht. Bomen spelen hier een belangrijke rol in. Ook Overijssel werkt aan een bomenstrategie inclusief het planten van 1,1 miljoen

  ...
 • Eenvoudige tips om je energierekening flink omlaag te krijgen

  De energiebelasting wordt steeds meer gebruikt als instrument om duurzamer energieverbruik te stimuleren. Dit heeft tot gevolg dat in 2021 voor een gemiddeld huishouden de energiebelasting op gas stijgt met bijna € 26 (4,7 %) en op elektriciteit met € 13 daalt (3,5 %). De energiebelasting op gas wordt de komende jaren steeds hoger. Met deze maatregel wil het kabinet het gasverbruik onder huishoudens verder terugdringen. Dit betekent in de toekomst een hogere energierekening voor huishoudens

  ...
 • Tips om je tuin klimaatbestendig te maken

  Het weer in Nederland wordt extremer. Veel tuinen zijn versteend. De sterk versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Er zit maar een ding op: onze ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat geldt ook voor tuinen. We geven je een aantal tips.

  • Doe mee met actie Steenbreek: tegels eruit, groen erin
   Hoe minder betegeling hoe beter. Maar, dat betekent niet dat er helemaal geen tuintegels meer
  ...