Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Hoogveenherstel in Engbertsdijksvenen

  Voor het Staatsbosbeheer zijn het boswachters. Maar Henk-Jan van der Veen (what’s in a name: prachtige naam in dit verband) en Kees Jan Westra zijn eerder hoogveenwachters, want daar hadden ze het over op deze zeer goed bezochte lezing. 60 Bezoekers waren er!

  Lezing Engbertsdijksvenen 8 april 2024 Henk-Jan en Kees Jan...

 • Effecten van hoogwater in de Ommermars

  (AANGEVULD OP 26 MAART 2024)

  Als gevolg van het hoogwater van de afgelopen periode stond ook de Ommermars lange tijd onder water. In de technisch beheerde Vecht is alles gericht om dan het water zo snel mogelijk af te voeren. Alleen als te veel aanzanding in de rivier plaatsvindt en de waterveiligheid in het geding is wordt gebaggerd. Die veiligheid speelt niet in het pas aangelegde natuurontwikkelingsgebied Ommermars.

  In dit gebied kregen de afgelopen hoogwaterperiode de

  ...
 • Van stort naar biobos

  Ommen - Zaterdagochtend werden op een nu nog onooglijk stukje grond, de voormalige vuilstort in het Ommerbos, de eerste 175 van de in totaal 775 bomen boompjes geplant. Een initiatief van onze vereniging. Veel leden van onze vereniging en andere vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om van niets iets te maken: een prachtig biodiversiteitsbos met autochtone boomsoorten als de fladderiep en de wilde appel.

  ...

 • Hulp gezocht: zaterdag 24 februari boompjes planten in Ommerbos

  Persbericht

  Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek gaat de biodiversiteit versterken in het Ommerbos. Dat begint zaterdag 24 februari om 10.00 uur met een speciale plantactie aan de Grensweg. Daar worden 175 bijzondere bomen, nu nog boompjes, geplant. Het gaat deels om 'verdwenen soorten' - bomen die van nature thuishoren in het Vechtdal, maar door menselijk toedoen zeer zeldzaam zijn geworden.

  Alle bomen die geplant worden, zoals de fladderiep

  ...
 • Hoogwater Ommermars december 2023

  Het hoogste water in meer dan 25 jaar: in december 2023 kregen Vecht, Dinkel en Regge de volle laag. Gevolg: grootschalige overstromingen van oeroude koelanden, sleedoornstruwelen, rivierduinen én de Ommermars, een uniek kleinschalig project voor natuurherstel, mogelijk gemaakt door de Ommense gemeenschap.

  Mens, natuur en rivier leefden eeuwenlang samen in het Vechtdal, waar de rivier de ruimte had om natuurlijk te meanderen en elke winter over een groot oppervlak het land

  ...
 • E-mailactie tegen het gebruik van glyfosaat

  De Groenen/EVA-fractie van het Europees Parlement is een mailactie gestart om het gebruik van glyfosaat tegen te gaan. De mogelijkheid wordt geboden om hierover een e-mail te sturen aan Emmanuel Macron en Olaf Scholz – twee EU-leiders die het verschil kunnen maken. Aan hen kan worden gevraagd om hun eerdere beloftes over het terugdringen van glyfosaat na te komen. U kunt deze actie steunen door het formulier in te vullen op ...

 • Excursie bij Ecologisch bedrijf Overesch: boeren in harmonie met de natuur

  Op een mooie, zonnige avond begin juni verzamelde een groep geïnteresseerden zich bij het Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Overesch aan de Hondemotsweg in Raalte. Het was voor sommigen even zoeken, ook voor mij dus (bordje met pijl gemist...).
  Jan Overesch en zijn vrouw hebben met hun zoon een maatschap. We werden in de skybox voorzien van koffie en thee en hadden een mooi uitzicht op de varkens die zich, waarschijnlijk vanwege de warmte, behoorlijk rustig hielden.

  Jan

  ...
 • Zorgen om flora en fauna: 'Varen op de Vecht verstoort vogels'

  In een RTV Oost artikel wordt aandacht besteed aan de negatieve gevolgen van de recreatievaart voor flora en fauna op de Overijssele Vecht.
  “Al jarenlang wordt er gesproken over meer toerisme op de Vecht. Maar meer toerisme veroorzaakt ook meer verstoring van vogels en andere dieren. En dat mag niet volgens de wet natuurbescherming. Reden voor Vogelbescherming Nederland om een brief te schrijven aan de provincie Overijssel“.
  Meer info:

  ...

 • Gezondheid boeren op spel door grote cocktail van landbouwgif

  Een artikel van NU.nl wijst op het feit dat in het bloed van Nederlandse boeren verhoudingsgewijs veel bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen en dat de huisstof op boerderijen maar liefst 144 soorten landbouwgif bevat.


  foto NU.nl

  Europese normen bieden weinig bescherming, omdat die niet kijken naar de totale gezondheidseffec-ten van gelijktijdige blootstelling aan meerdere

  ...
 • Vogelbescherming Nederland trekt aan de bel over de negatieve effecten van de recreatievaart op de Vecht

  In een brandbrief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel wijst Vogelbescherming Nederland op de
  negatieve effecten voor de natuur veroorzaakt door de toegenomen recreatievaart op de Overijsselse
  Vecht. De organisatie geeft aan dat de Vecht van belang is voor veel vogelsoorten, zowel voor
  broedvogels, voor vogels tijdens trek en voor wintergasten. Bovendien heeft de Vecht belangrijke
  functies als foerageer-, broed- en rustgebied voor vogels en andere

  ...
 • Ommermars feestelijk geopend

  Op zaterdag 17 september is op feestelijke wijze het natuurbeleefgebied Ommermars geopend. Er waren veel Ommenaren aanwezig, waaronder raadsleden. Het was een gezellige drukte.
  Bestuurders van Provincie, Gemeente en Waterschap, Stichting Heidehof en Staatsbosbeheer, die de realisering mede mogelijk hebben gemaakt, verrichtten de openingshandeling. Zij trokken een parachute weg die over de vogelkijkhut lag. Na een rondwandeling door het gebied volgde een gezellig samenzijn onder het

  ...
 • "Vogelkeikhut" Ommermars

   

  Op dinsdag 30 augustus is in alle vroegte de “vogelkeikhut” door de firma Dunnewind geplaatst in de Ommermars. Het is een ontwerp van de Ommer kunstenaar Eric Schutte en verbeeld een ei. Het is gemaakt van cortenstaal met kijkgaten van vogelfiguren. De constructie is gemaakt door de firma PWS uit Almelo.

  Het kunstwerk is een echte eye-catcher in het nieuw ingerichte natuurgebied Ommermars.

  Bij de officiële opening van de Ommermars op zaterdag 17 september

  ...
 • Rapport effecten varen op de Vecht

  Een van onze leden, Johan Poffers, maakte voor de overheden (provincie , waterschap) een rapport over de effecten van varen op de Vecht voor natuur. Wij zullen dit gebruiken in onze gesprekken over een nieuwe "zonering rust en drukte" in ons Vechtgebied.

  Klik op onderstaande afbeelding om het rapport te openen.

   

  ...
 • Groenboerenplan in 10 punten

  Het stikstofprobleem heeft ons wel beziggehouden. Dat massale boerenprotest van belegerde ministers, door trekkers geblokkeerde wegen, onze nationale driekleur ondersteboven… Er viel niet aan te ontkomen. Wegkijken kon niet. We kunnen als natuurvrienden onze oren ook niet dichthouden voor de noden van de protesterende boeren. Er zitten duidelijk twee kanten aan dit verhaal, deze crisis, die zijn oorzaak heeft in een grijs verleden, toen landbouwminister Mansholt in de 50-er jaren dacht
  ...
 • Vaartocht met Arend spijker op de Wieden

  En daar stonden we dan, 10 dagen na de lezing, met trillende benen op het trilveen! Dat was een aparte ervaring: lopen over water, midden in de jungle van De Wieden! Eén ding is zeker: zonder waterdichte schoenen hield je geen droge voeten. De flora op het trilveen was fantastisch! We vonden er veel moeraskartelblad, echte koekoeksbloemen, dotterbloemen en tot onze grote vreugde ook nog een paar moerasviooltjes. Een moerasviooltje treffen we namelijk zelden aan. De soort komt van nature

  ...
 • Impressie vogelkundige waarden Vecht

  Johan Poffers heeft een impressie gemaakt van de vogelkundige waarden van de Vecht. Hij toont watervogels en trekvogels die gebruik maken van de Vecht.

  Klik op onderstaande afbeelding om de automatische presentatie te bekijken.

   

    

  ...
 • Overijsselse vrijwilligersprijs 2021 voor onze vereniging

  Afgelopen vrijdag 3 december, was het Nationale Vrijwilligersdag in Ommen. Als vertegenwoordigers van alle vrijwilligers binnen onze vereniging, werden Hein Kuijper en Arend Spijker verrast met de ‘groene’ vrijwilligersprijs, die werd uitgereikt in de gemeente Ommen.

  De prijs werd overhandigd door het provinciale statenlid Luuk Folkerts (provincie Overijssel) en Leander Broere (Natuur en Milieu Overijssel).
  Er werden mooie woorden gesproken over onze brede, groene activiteiten,

  ...
 • Zonnevelden in Ommen?

  De gemeente Ommen werkt toe naar energieneutraal in 2050. Dat betekent dat alle energie die in de gemeente wordt verbruikt, binnen de gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt. Men stelt voor stap voor stap van het aardgas af te gaan, in te zetten op energiebesparing en ons voor te bereiden op de verschillende klimaatveranderingen.

  In het concept beleidsdocument 'Uitnodigingskader Zonnevelden 2021-2025' geeft de gemeente Ommen aan hoe zij denkt om te gaan met initiatieven voor opwek

  ...
 • Ecoduct Vlierbelten

  Op de N340 bij Varsen is een begin gemaakt met de aanleg van het ecoduct Vlierbelten. Door de komst van het ecoduct worden de grote bos- en natuurgebieden gelegen aan weerszijde van de N340 via het ecoduct met elkaar verbonden. Zo ontstaat een veilige verbinding voor grote en kleine dieren, zoals reeën, dassen en hagedissen.

   

  Voorbeeld ecoduct Varsen /foto  Hein Kuijper 

  ...
 • Nieuwe nevengeul bij Junne: natuur- en waterwinst

  De Overijsselse Vecht is bij Junne verlengd met een nevengeul van meer dan 3 km. Ook is een nieuwe meander gegraven en zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarmee wordt niet alleen de waterveiligheid gediend en de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn (KRW) bereikt, maar ontstaat ook veel natuurwinst. Rivierkundige processen als erosie, sedimentatie en aanzanding en de daaraan gebonden organismen krijgen meer kansen. Het biedt een nieuwe leefomgeving voor tal van soorten

  ...