In opdracht van het Staatsbosbeheer zijn in het voorjaar van 2021 de broedvogels in het Vechtdal, “tussen Ommen en Stegeren”, geïnventariseerd. De inventarisatie is uitgevoerd door de vrijwilligers Henk Hupkes en Jos Scholten.

Het gebied ligt ten noorden van de Vecht, globaal tussen de Ommen-brug en de Junner-stuw. Centraal in dit gebied ligt het bekende Junner Koeland. Het is een zeer gevarieerd stroomdallandschap met bloemrijke schraalgraslanden, oude vechtarmen, naaldbos en struweel, steilranden en singels. Het betreffende gebied is 338 ha groot, waarvan 26 ha tussen- of aanliggend particulier eigendom.

Henk Hupkes maakte een korte weergave van het inventarisatierapport.

Klik hier voor deze verkorte weergave.