Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Met een hartvormige, vrijwel witte tot helemaal witte gezichtssluier rond de zwarte ogen, is de kerkuil een prachtige verschijning. De vogel spreekt tot de verbeelding en is tevens omhuld door de mystiek van de nacht, want overdag zie je niet snel een kerkuil. Kerkuilen jagen op hun gehoor, midden in de nacht. Hun oren zijn hiervoor sterk ontwikkeld en kunnen net zoals de oren van een hond alle richtingen opdraaien. Waarbij zelfs één oor (de rechter) hoger zit, hierdoor reageren ze nog sneller op geluid.
Kerkuilen staan niet meer op de Rode lijst maar toch zijn ze nog erg kwetsbaar. Dikwijls worden hun nestkasten ingenomen door duiven en kauwen. Soms ruilen ze hun nestkast in voor een holle boom van de bosuil, zoals bij Huize Het Laar in Ommen. De bosuilen bij Het Laar hebben hun holle boom verlaten en zijn in de kast van de kerkuil getrokken, op de zolder van het Laar. Hier kun je dus spreken van de nood een deugd maken: deze vogels doen gewoon aan woningruil.
Als een marter jonge kerkuilen ontdekt zal hij zeker trachten een jong te pakken, want een marter heeft graag een uiltje op zijn menu.
Helaas zijn er tijdens de sneeuwval en de strenge vorstperiode in februari 2021 heel veel kerkuilen gesneuveld. In de omgeving van Ommen werden bijvoorbeeld veel dode kerkuilen gevonden binnen een zeer korte tijd. Mede daarom geeft het broedseizoen van 2021 een heel gevarieerd beeld. Wat dat betreft was het een vreemd jaar. Op totaal verschillenden tijdstippen van het jaar was er opeens weer een nest die in aanmerking kwam om te ringen.
Ommen en omgeving was geen uitzondering want er was in 2021 landelijk een grote verspreiding van broedsels.

0004 in het schuurtje
Op landgoed Eerde.


Soms waren we bij hoge temperaturen aan het ringen maar dikwijls regende het behoorlijk. Dan zochten we een schuilplaats, zoals hier een schuurtje op Landgoed Eerde bij mevrouw Erin Oudshoorn Barones van Pallandt. Gerbrand Groen haalde de kerkuil jongen keurig uit de kast. Terwijl Han Bouman de vogels één voor één een ring gaf en de biometrische gegevens vaststelde, noteerde Mieke Bouman alle gegevens en bewonderde de eigenaresse van de kerkuilenkast de jonge kerkuiltjes.

0002_ree_met_twee_reekalfjes.jpg
Moeder ree en twee jongen.


Ondertussen werden we nauwlettend in de gaten gehouden door moeder ree met twee reekalfjes, die in de stromende regen graasden in de wei van Mevrouw Erin Oudshoorn Barones van Pallandt.

Totaal aantal geringde Kerkuilen: 134.

Verslag: Han Bouman en Ella Roelfs-Rijzebol
Fotografie Ella Roelfs-Rijzebol

 

 • 0001_ree_met_twee_jongen
 • 0002_ree_met_twee_reekalfjes
 • 0003_twee_kalfjes_en_een_moeder
 • 0004_in_het_schuurtje
 • 0005_vleugelmeting-3
 • 0006_De_kerkuil_heeft_een_hartvormige_gezichtssluier
 • 0007_Gerbrand_Groen_met_een_kerkuilenjong
 • 0008_Eentje_meer_mag_ook
 • 0009_Mieke_is_er_klaar_voor
 • 0010_Han_ringt_en_Mieke_noteert
 • 0011_Hier_ben_ik
 • 0012_Gerbrand_Groen_met_twee_prachtige_Kerkuilen_op_het_Eerderachterbroek
 • 0013_Herman_Blikman_met_een_Kerkuil_uit_zijn_schuur
 • 0014_Hans_Sybesma_overhandigt_Han_een_Kerkuil
 • 0015_Kees_en_Youri_Sybesma_assisteren_Han_bij_het_ringen
 • 0016_Wakker_uiltje
 • 0017_Mieke_noteert_alle_gegevens-3
 • 0018_Han_en_Mieke_Bouman_in_actie
 • 0019_Op_de_weegschaal
 

Zoeken