Ook in 2022 konden we de Raven van Junne ringen. Deze raven komen er tot nu toe steeds terug. Donderdag 14 april was het zover. De jongen zijn dan al geen kleine raven meer wat betreft de grootte, maar wel wat betreft hun leeftijd. Het waren ondertussen al flinke vogels, die bijna op het punt stonden uit te vliegen, dus waren we blij dat Wouter Thijs Nijhuis, hovenier Nijhuis Groentechniek, tevens onze vaste “ravennest”klimmer, ze allemaal probleemloos naar beneden kon brengen. Vóór Wouter Thijs ze uit het nest haalde fotografeerde hij snel het nest met de raven in de top van de boom. Het is een prachtige foto geworden welke ik dan ook met veel plezier, met toestemming van Wouter Thijs, in dit artikel mag plaatsen.

 

Foto: Nest Raven door Wouter Thijs Nijhuis


Ook dit jaar deden we weer mee aan een landelijk project, uitgaande van de Ravenwerkgroep, betreffende een studie verwantschapsanalyse en het bepalen van het geslacht van raven welke wordt uitgevoerd door de Hoge school te Utrecht. Behalve het bepalen en noteren van de diverse biometrische gegevens verzamelen we elk jaar DNA materiaal van de jonge raven. Dit doen we door piepkleine nekveertjes te verzamelen met behulp van een pincet. Het spreekt voor zich dat er tijdens het afnemen van de DNA handschoenen gedragen moeten worden om ons DNA niet te vermengen met DNA van de raven. De veren worden op een later tijdstip onderzocht door de studiegroep van de universiteit te Utrecht.

 

Foto Raaf


Een nieuw nest welke we konden ringen werd ontdekt door Willem Havinga. Locatie: Witharen. Ook hier konden we een paar prachtige, gezonde jonge raven ringen, meten en DNA afnemen. Omdat de Raven nog niet zo lang terug zijn in Nederland kunnen we nog heel veel leren over de soort. We zijn dan ook blij dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan een studie project met betrekking tot de Raven.
Aantal geringde raven 2022: 6

Verslag: Han Bouman en Ella Roelfs Rijzebol
Fotografie: Wouter Thijs Nijhuis, Machteld Oudshoorn en Ella Roelfs-Rijzebol