Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

 

 Boomklever

Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen.
Doe ook mee. Het is leuk en nuttig!

Zie: https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
Hier vind je ook handige tips en hulp voor het herkennen van vogelsoorten.

Zoeken