Woensdagavond 30 maart verraste Willem Havinga Han Bouman door plotseling het woord over te nemen van Han.  Han keek raar op dat hij plotseling werd geïnterrumpeerd, maar Willem ging onverstoord door met zijn verhaal, welke een ode aan Han bleek te zijn. Onze coördinator werd totaal verrast door de toespraak van Willem, die ontzettend zijn best had gedaan om achter allerlei feiten en wetenswaardigheden te komen. De loftuitingen betroffen het heuglijke en bijna onvoorstelbare feit dat hij nu al 85 jaar oud is en, let op,  maar liefst 65 jaar vogels ringt.

0002Han Bouman

Willem had hele bijzondere informatie gekregen van het Vogeltrekstation, informatie welke Han zelf tot nu toe nog niet ter ore was gekomen.

Han heeft tijdens zijn leven tenminste 25.590 vogels geringd. Het zijn er naar alle waarschijnlijkheid zelfs nog meer want de kleinste ringmaten zijn nog niet allemaal ingevoerd. Daarbij is hij gestart met ringen toen het woord digitalisering nog niet voorkwam in het woordenboek. In totaal zijn er 5653 terugmeldingen van door Han geringde vogels, waarvan 269 in het buitenland.  Daarnaast nog 32 in het buitenland geringd en door hem terug gevangen in Nederland.

Row Labels

Count of Ringnummer

 

MA

3

Marokko

BL

37

België

DE

85

Duitsland

DK

2

Denemarken

EE

1

Estland

ER

1

Ierland

ES

89

Spanje

FR

58

Frankrijk

GB

16

Groot-Brittannië

LT

2

Litouwen

NO

2

Noorwegen

PL

1

Polen

PO

1

Portugal

SF

2

Finland

SV

1

Zweden

 Totaal

 301

 

De eerste ringnummers (die zijn ingevoerd in de huidige database) zijn van een nest met 5 jonge (niet vliegvlugge) spreeuwen.

Eerste ringnummers K71346 tot en met K71350, spreeuwen op nest in Overveen op 12 mei 1957.

Hoeveel soorten vogels Han door de jaren heen heeft geringd is moeilijk te achterhalen. In al die jaren heeft Han zich ontzettend veel kennis van vogels, hun gedrag en bijzonderheden eigen gemaakt en deze overgedragen aan veel andere vogelaars, waaronder onze eigen Vogelwerkgroep. 

Hij heeft daarbij veel mensen van advies gediend en daarnaast heeft hij vele gewonde vogels opgevangen, verzorgd en zo mogelijk weer losgelaten in een habitat waar ze horen.

Willem bedankte Han namens Vogelwerkgroep N&M de Vechtstreek voor zijn betrokkenheid en werkzaamheden binnen de vereniging en overhandigde Han als teken van dank een, hoe kan het ook anders, vogel.

Maar in dit speciale geval een metalen vogel in de vorm van een visarend. Helaas ontbrak er nog een ring aan zijn poot………..

Omdat Mieke, echtgenote van Han, nooit ontbreekt tijdens het ringen en omdat zij er altijd, maar dan ook altijd is voor Han, werd Mieke beloond met een prachtig bouquet bloemen, aangeboden door Annemiek van Baren. Annemiek overhandigde de bloemen aan Han omdat Mieke nooit naar de bijeenkomsten van de vogelwerkgroep gaat.

Han zal Mieke na de bijeenkomst thuis in de bloemetjes zetten.

Han bedankte iedereen en memoreerde na de toespraak van Willem dat hij dit werk altijd met hart en ziel heeft gedaan, tot op de dag van vandaag. Dat er sommige mensen zijn die op deze leeftijd achter de geraniums zitten is fijn voor die mensen, maar een dergelijk soort geraniums is voor hem nog niet van toepassing. Hij heeft nog steeds heel veel  plezier in het vogelwerk en zal zijn werkzaamheden op dit gebied dan ook met veel plezier vervolgen.

Gegevens gekregen via Willem Havinga van het Vogeltrekstation.

Fotografie: Henk Jan Bezemer.

Verslag: Ella Roelfs-Rijzebol.