Op de N340 bij Varsen is een begin gemaakt met de aanleg van het ecoduct Vlierbelten. Door de komst van het ecoduct worden de grote bos- en natuurgebieden gelegen aan weerszijde van de N340 via het ecoduct met elkaar verbonden. Zo ontstaat een veilige verbinding voor grote en kleine dieren, zoals reeën, dassen en hagedissen.

 

Voorbeeld ecoduct Varsen /foto  Hein Kuijper 
(foto van informatiebord provincie Overijssel)

 

Voorbeeld ecoduct Varsen, bovenaanzicht /foto  Hein Kuijper
(foto van informatiebord provincie Overijssel)

Varsen vormt een belangrijk ecologisch knooppunt tussen de Natura 2000 natuurgebieden Sallandse Heuvelrug , Regge- en Vechtdal, Reest met de Drentse natuurgebieden. Van noordwest naar oost zijn er ecologisch relaties tussen de Natura 2000-gebieden Weerribben/ Wieden, IJssel, Vecht met de Duitse bos- en natuurgebieden. Deze gebieden behoren allen tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Het Natuurnetwerk Nederland moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen.

Onze vereniging heeft vanaf het begin van de verbeteringsplannen van de N340 gepleit voor het opheffen van de ecologische barrière te Varsen en de aanleg van een ecoduct. We zijn dan ook trots op dit resultaat.