En daar stonden we dan, 10 dagen na de lezing, met trillende benen op het trilveen! Dat was een aparte ervaring: lopen over water, midden in de jungle van De Wieden! Eén ding is zeker: zonder waterdichte schoenen hield je geen droge voeten. De flora op het trilveen was fantastisch! We vonden er veel moeraskartelblad, echte koekoeksbloemen, dotterbloemen en tot onze grote vreugde ook nog een paar moerasviooltjes. Een moerasviooltje treffen we namelijk zelden aan. De soort komt van nature voor in heel Europa op natte, matig voedselarme gronden in moerasbossen en veenmosrietlanden. Het moerasviooltje is een waardplant voor de dagvlinder zilveren maan. De zilveren maan komt nog niet voor in NP De Wieden maar al wel op NP De Weerribben. Op een later tijdstip zagen we nog een Bosuil langs vliegen.
Arend gaf ook tijdens de vaartocht uitgebreid informatie over het gebied en uiteraard kwamen we langs het monument waar eens het verdronken dorpje Beulake tijdens de stormvloeden in 1775 onder de golven was verdwenen. Het monument heeft eigenlijk de vorm van een kerk, want in Beulake was ooit een kerk gevestigd.


Foto monument


De tandraden in de klok duiden op samenwerking. Dat ze de klok hebben vastgemaakt zodat hij niet kan luiden lijkt me logisch want zoveel herrie wil je niet horen in een natuurgebied.
We zagen tijdens onze vaartocht regelmatig reetjes en de snor was, vooral later op de avond, duidelijk aanwezig. Helaas waren de vlotjes waar de Zwarte stern zou moeten gaan broeden, nog leeg.

Foto vlotjes


Bijna alle zwarte sterns in Nederland broeden namelijk op kunstmatige nestvlotjes.
De vaartocht werd mede door een spontane actie van Arie Timmermans een feestje, want halverwege de vaartocht verraste Arie ons op heerlijke cake met als toetje Dalfser moppen.
Het was een prachtige vaartocht met heel veel uitleg van Arend. Helaas zagen we geen visarend, noch een zeearend, maar wij waren superblij met schipper Arend.
Om ongeveer 21.30 waren we terug in het haventje van St-Jansklooster. Sommigen moesten aan wal snel even contact zoeken met het thuisfront omdat de zon al onder was en het ondertussen donker was geworden.
Dank Arend voor deze prachtige vaartocht met mega veel informatie. FANTASTISCH!

Verslag: Ella Roelfs-Rijzebol
Fotografie: Machteld Oudshoorn en Ella Roelfs-Rijzebol