In een RTV Oost artikel wordt aandacht besteed aan de negatieve gevolgen van de recreatievaart voor flora en fauna op de Overijssele Vecht.
“Al jarenlang wordt er gesproken over meer toerisme op de Vecht. Maar meer toerisme veroorzaakt ook meer verstoring van vogels en andere dieren. En dat mag niet volgens de wet natuurbescherming. Reden voor Vogelbescherming Nederland om een brief te schrijven aan de provincie Overijssel“.
Meer info:

https://www.rtvoost.nl/nieuws/2206757/zorgen-om-flora-en-fauna-varen-op-de-vecht-verstoort-vogels