Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Netwerkbijeenkomst Duurzaam Ommen

  Energiebeleid "Duurzaam Ommen: Ommenaren geven suggesties voor gemeentelijke energievisie

  Vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, LTO en natuur- en milieuorganisaties waren op 16 april 2008 in het gemeentehuis in Ommen bijeen om mee te denken over de nog op te stellen gemeentelijke energievisie. Wethouder Lagas wil de resultaten van deze bijeenkomst  betrekken bij de totstandkoming deze visie.

  De thema-avond

  ...
 • Jaarvergadering 2009 met robuuste verbindingszones

  Op 18 maart 2009 hield de vereniging voor Natuur en Milieu haar jaarvergadering in het Natuurinformatiecentrum in Ommen.
  Na het huishoudelijk gedeelte hield de voorzitter Hein Kuijper voor zo’n 25 bezoekers een boeiend betoog over de robuuste verbindingszone in Ommen.
  Ook de gemeente, in de persoon van wethouder Ilona Lagas, was aanwezig. Het was een markant moment dat bezoekers met elkaar afspraken om in een aparte bijeenkomst na te gaan hoe de verschillende belangen positief

  ...
 • Nacht van de nacht 2007 - Verslag

  Eerste Nacht van de Nacht Ommen
  Voor Ommen was het blijkbaar even wennen zaterdagavond 27 oktober 2007 tijdens de eerste Nacht van de Nacht. Circa 200 Ommenaren hebben de festiviteiten bezocht die de organisatoren Gemeente Ommen Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek en het Natuurinformatiecentrum hadden opgesteld. Het programma was voor jong en oud. Muziek, verhalenvertellers, stadsnachtwandelingen en bosnachtwandelingen. Brandende vuurkorven leidden de bezoekers

  ...
 • Zwerfvuilactie 2008

  Ommen schoon, heel gewoon” groot succes !!!
  Vrijdagmorgen, 6 juni 2008.
  De zwerfvuilactie in Ommen was een groot succes. Naast plastic, drankblikjes en papier, werden zelfs asbest (!) en …… een gewonde duif verzameld. Totaal werd ca. 150 kg afval door de Ommer scholieren en begeleiders uit onze Vereniging bij elkaar gesprokkeld.
  “Ommen schoon, heel gewoon” was een gezamenlijke actie van Gemeente Ommen en onze vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek. Vooral

  ...
 • Zwerfvuilactie Beerzerveld

  Geslaagde zwerfvuilactie Beerzerveld
  Beerzerveld, woensdag, 18 maart 2009.
  Professioneel uitgerust met prikstokken, handschoenen, vuilniszakken en veiligheidsvestjes haalden 20 kleuters en 25 leerlingen van CBS De Schakel te Beerzerveld in een uur tijd ruim 15 kilo zwerfvuil op in de nabijheid van hun school. Dit gebeurde in het kader van de landelijke actieweek “Nederland schoon”.

  Nacht van de nacht 2009 in Ommen

  Zaterdag, 24 oktober 2009.

  Een gezellige drukte in het Natuur Informatie Centrum Besthemermolen te Ommen tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober. Hier hadden de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek en het Natuur Informatie Centrum Ommen een afwisselend programma samengesteld. 

  Het was wat improviseren om de ca. 50 belangstellenden in het hart van de molen te krijgen. De aanwezigen luisterden aandachtig naar de lezing met dia’s van de heer Roelofs over uilen.

  ...
 • Biomassa

  Van groenafval tot energie:Bijeenkomst Regionale Biomassa Ommen

  Op donderdag 26 juni 2008 vond op initiatief van onze vereniging een bijeenkomst plaats op het gemeentehuis te Ommen. Doel van de bijeenkomst was het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van biomassa (groenafval, bermmaaisel, houtsnippers e.d.) en het verkennen van een mogelijke samenwerking om tot een duurzaam energie-eindproduct te komen.
  De bijeenkomst was

  ...
 • Zienswijze PlanMer 340 en Ontwerp Structuurvisie N340 Zwolle-Ommen/N48 Varsen-Arriërveld

  De vereniging heeft een zienswijze ingediend over het voorkeurstracé voor de N340/N48.

  Lees hier de tekst van onze zienswijze.

 • Bestemmingsplan buitengebied Ommen - reactie op voorontwerp

  Onze Vereniging heeft zitting in de gemeentelijke Klankbordgroep. Van hieruit proberen we met andere partijen op een constructieve wijze mee te denken aan de opstelling van een goed bestemmingsplan buitengebied. Uiteraard hebben we in het verdere traject alle mogelijkheden om eventuele bezwaren te maken.

  We hebben in nauw overleg met Landschap Overijssel onze zienswijze gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Ommen. De reactie is mede uitgegaan namens

  ...
 • Nacht van de Nacht 2007 - Waarom?

  Als Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek ondersteunen wij het initiatief van Stichting Natuur en Milieu en de 12 Provinciale Milieufederaties om één avond en nacht per jaar het licht uit te doen. Hiermee vragen wij aandacht voor de donkere plekken in Ommen en gaan we de strijd aan met lichthinder. Wij willen wijzen op de schoonheid van donkere nachten. Maar we vragen ook aandacht voor de effecten van te veel licht op mens en natuur.
  Natuur en Milieu De Vechtstreek, Gemeente

  ...
 • Nacht van de nacht 2007 - aankondiging

  Op zaterdag 27 oktober a.s. organiseert de gemeente Ommen in samenwerking met onze Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek en het Natuurinformatiecentrum de “Nacht van de Nacht”. Hiermee schaart Ommen zich in het rijtje van gemeenten die actief meedoen aan de publiekscampagne “Laat het donker, donker!” van de 12 Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu.

  De gemeente Ommen vond al snel een gewillig oor bij beide verenigingen voor een invulling van de Nacht van

  ...