Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Nacht van de nacht 2009 in Ommen

  Zaterdag, 24 oktober 2009.

  Een gezellige drukte in het Natuur Informatie Centrum Besthemermolen te Ommen tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober. Hier hadden de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek en het Natuur Informatie Centrum Ommen een afwisselend programma samengesteld. 

  Het was wat improviseren om de ca. 50 belangstellenden in het hart van de molen te krijgen. De aanwezigen luisterden aandachtig naar de lezing met dia’s van de heer Roelofs over uilen.

  ...
 • Biomassa

  Van groenafval tot energie:Bijeenkomst Regionale Biomassa Ommen

  Op donderdag 26 juni 2008 vond op initiatief van onze vereniging een bijeenkomst plaats op het gemeentehuis te Ommen. Doel van de bijeenkomst was het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van biomassa (groenafval, bermmaaisel, houtsnippers e.d.) en het verkennen van een mogelijke samenwerking om tot een duurzaam energie-eindproduct te komen.
  De bijeenkomst was

  ...
 • Zienswijze PlanMer 340 en Ontwerp Structuurvisie N340 Zwolle-Ommen/N48 Varsen-Arriërveld

  De vereniging heeft een zienswijze ingediend over het voorkeurstracé voor de N340/N48.

  Lees hier de tekst van onze zienswijze.

 • Bestemmingsplan buitengebied Ommen - reactie op voorontwerp

  Onze Vereniging heeft zitting in de gemeentelijke Klankbordgroep. Van hieruit proberen we met andere partijen op een constructieve wijze mee te denken aan de opstelling van een goed bestemmingsplan buitengebied. Uiteraard hebben we in het verdere traject alle mogelijkheden om eventuele bezwaren te maken.

  We hebben in nauw overleg met Landschap Overijssel onze zienswijze gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Ommen. De reactie is mede uitgegaan namens

  ...
 • Nacht van de Nacht 2007 - Waarom?

  Als Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek ondersteunen wij het initiatief van Stichting Natuur en Milieu en de 12 Provinciale Milieufederaties om één avond en nacht per jaar het licht uit te doen. Hiermee vragen wij aandacht voor de donkere plekken in Ommen en gaan we de strijd aan met lichthinder. Wij willen wijzen op de schoonheid van donkere nachten. Maar we vragen ook aandacht voor de effecten van te veel licht op mens en natuur.
  Natuur en Milieu De Vechtstreek, Gemeente

  ...
 • Nacht van de nacht 2007 - aankondiging

  Op zaterdag 27 oktober a.s. organiseert de gemeente Ommen in samenwerking met onze Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek en het Natuurinformatiecentrum de “Nacht van de Nacht”. Hiermee schaart Ommen zich in het rijtje van gemeenten die actief meedoen aan de publiekscampagne “Laat het donker, donker!” van de 12 Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu.

  De gemeente Ommen vond al snel een gewillig oor bij beide verenigingen voor een invulling van de Nacht van

  ...