Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Doe mee met de nationale bijentelling

  Op 13 en 14 april 2019 organiseert Nederland Zoemt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling.
  In Nederland komen bijna 360 soorten wilde bijen voor. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen. Jij komt toch ook in actie voor de wilde bij!!!

   

   

   foto Hein Kuijper

  De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook

  ...
 • Burgerinitiatief Ommermars gaat van start

  Op woensdag 27 maart is met de ondertekening van een intentieverklaring door Staatsbosbeheer, Stichting Heidehof, Burgerinitiatief Ommermars, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel het startschot gegeven voor de realisering van het natuurbelevingsproject Ommermars.

  Gedeputeerde Hester Maij, regiodirecteur Staatsbosbeheer Herman Brink, Bert Speulman van Stichting Heidehof en Nettie Aarnink dagelijks bestuurder van Waterschap Vechtstromen, zaaiden onder het motto “wie

  ...
 • Nationale landschap enquête

  Ons landschap verandert ongemerkt en zienderogen. Waar maak jij je zorgen over? Welke veranderingen in het landschap zie je? Wat vind jij van windmolens, zonneweides en megastallen? Wat vind jij van het landschap in Overijssel? En hou houden we onze provincie mooi en levend?

  Natuurmonumenten organiseert de nationale Landschap Enquête om te horen hoe jij daar

  ...
 • Noodklok voor het klimaat

  Op 1 december om 2 voor 12 luiden door heel Nederland kerken, gemeenten etc. , samen met Greenpeace, de noodklok voor het klimaat. Niet alleen in Ommen, maar door het hele land wordt letterlijk de noodklok geluid. Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de

  ...
 • Gevarieerde Nacht van de Nacht 2018

  Dit jaar vond onze Nacht van de Nacht plaats op de Ommerschans. Dit omdat 2018 het Jaar van de Ommerschans was. De Kolonie van Weldadigheid, waar Ommerschans deel van uitmaakte, werd precies 200 jaar geleden opgericht.

  De laatste jaren werd de Nacht van de Nacht georganiseerd in het Eerder Achterbroek in samenwerking met IVN Den Ham/Vroomshoop. Nu waren Staatsbosbeheer, de Stichting Jaar van de Ommerschans, Julian Overweg, nachtvlinderdeskundige uit Hardenberg, Cees Zoon,

  ...
 • Nacht van de Nacht 2018

  Omdat het dit jaar het Jaar van de Ommerschans is leek het ons een mooie gelegenheid om de Nacht van de Nacht in de Ommerschans te organiseren. We werkten de laatste jaren al samen met leden van IVN Den Ham/Vroomshoop en zij wilden ook dit jaar wel een bijdrage leveren, al is het voor hen een beetje uit de buurt. We hebben contact gezocht met de stichting die de promoties en

  ...
 • Burgemeestersechtpaar op excursie met bestuursleden

   

  Onlangs werd gevolg gegeven aan het aanbod van onze vereniging aan burgemeester Hans Vroomen en zijn vrouw tijdens de Nieuwjaarreceptie: een excursie door een van de meest bijzondere gebieden van Ommen.

  Bij een kop de koffie, geserveerd met aardbeiengebak vertelde voorzitter Hein Kuijper over de vereniging, de activiteiten en de doelstellingen. Enkele bestuursleden

  ...
 • Bloemenpracht in Ommermars

  De randen van de graanakker in de Ommermars staan nu volop in bloei. Dat is het resultaat van de bloemeninzaai-actie georganiseerd door het Burgerinitiatief Ommermars.

  Op 28 maart j.l. werden door een 70 tal scholieren van CBS Het Koloriet en Landstede/Kinderopvang de randen van de graanakker langs het fietspad Zuidermarsweg ten zuiden van de woonwijk De Dante in Ommen, ingezaaid met een inlands bloemenmengsel. Het resultaat mag er zijn. Een zee van bloemen begroet niet alleen de

  ...
 • Lezing agrarisch natuurbeheer door Herman Menkveld

  Op woensdag 9 mei zal de heer Herman Menkveld uit Olst een lezing geven over agrarisch natuurbeheer. Het thema is 'Natuurlijk verbinden en Collectief denken'.

  Het akkerbouwbedrijf van Herman Menkveld en zijn zoon Jan is sinds 2000 overgegaan op de biologische wijze van het produceren van verschillende soorten graan, korrelmaïs en aardappels. "De natuur staat centraal, maar we hebben ook een duidelijk verdienmodel," laat Menkveld weten, "Daarin hebben we onze weg

  ...
 • Milieupluim voor de Oranjevereniging Ommen

  Ballonnen oplaten tijdens de Koningsdag in Ommen is een traditie. Maar wat begint als een mooi feest, eindigt vaak als een natuur- en milieuprobleem. Aan dat probleem wil de Oranjevereniging Ommen wat doen. Zij bedacht een prima alternatief voor het oplaten van de ballonnen door de kinderen.


  Foto: Vroege Vogels/bnnvara


  Ballonnen belanden vaak als zwerfafval in het

  ...
 • Doe mee met de Nationale Bijentelling op 21 en 22 april

  Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

    

          Bijen op krokus (foto Hein

  ...
 • overige berichten: petitie Lonnekerberg

  De Stichting Lonnekerberg zet zich al geruime tijd in voor het behoud van het unieke stukje natuur op die Lonnekerberg. Het is er ongekend stil en de biodiversiteit is groot. Nu heeft de gemeente het plan om op de flank van de Lonnekerberg een terrein voor zware industrie en evenementen toe te staan. Dit zal tot gevolg hebben dat de rust verdwenen is en ook de biodiversiteit als gevolg van lawaai en vervuiling er onder te lijden zal hebben.
  De stichting is een ...

 • Minder soorten door stikstofdepositie

  De soortenrijkdom in Nederland gaat achteruit door een overmaat aan stikstofdepositie. Dat is de boodschap uit het themanummer van Biological Conservation over stikstofdepositie.
  Door de productie en toepassing van kunstmest en in mindere mate door de industrialisatie en het verkeer, komt naar schatting twee tot driemaal zoveel stikstof in ons ecosysteem als door natuurlijke binding van stikstof. De meststof verspreidt zich via de lucht en slaat elders weer neer, ook in

  ...
 • Nu kiezen voor een andere landbouw!

  Een zeer verontrustend bericht uit oktober 2017: onderzoek laat zien dat in Duitse natuurgebieden het aantal vliegende insecten de afgelopen 25 jaar met driekwart is afgenomen.

  Prof. dr. Han Olff

  Driekwart minder insecten in 25 jaar. Het is voor het eerst dat over een dergelijke lange termijn de totale aantallen vliegende insecten zijn gevolgd. De onderzoekers corrigeerden hun resultaten voor onder meer veranderingen in klimaat en natuurbeheer, en houden alleen de

  ...
 • 13de Nacht van de Nacht in Eerder Achterbroek:

  Tijdens een nachtwandeling door het Achterbroek van Eerde genoten ook dit jaar weer ruim vijftig liefhebbers van een ervaring met de nacht in haar ware gedaante. Zwart dus, zonder enig licht. De Milieuraad van de gemeente Twenterand, IVN Den Ham/Vroomshoop, de Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek en Natuurmonumenten kunnen ook dit jaar van een succes spreken, want hoewel het weer met motregen en harde wind echt niet geweldig was, trokken de bikkelharde nachtwandelaars in kleine

  ...
 • Inloopbijeenkomst natuurherstel Beerze 9 november

  Landschap Overijssel houdt op donderdag 9 november van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond bij Camping Beerze Bulten, Kampweg 1 te Beerze over het natuurgebied Beerze. Belangstellenden krijgen die avond meer te weten over de Natura 2000 maatregelen die Landschap Overijssel, in opdracht van de provincie Overijssel, in 2018 in dit gebied gaat uitvoeren.

  Om 20.00 uur zijn er twee korte presentaties van de provincie Overijssel en Landschap Overijssel. Geïnteresseerden kunnen op elk

  ...
 • Teken de petitie: Code rood voor natuur!

  Onze vereniging ondersteunt van harte deze actie, waarin het kabinet en al onze volksvertegenwoordigers worden opgeroepen de handen ineen te slaan om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving én een rijke natuur.

  Het is alarmfase ‘rood’ voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27

  ...
 • Nacht van de Nacht in het Eerder Achterbroek: beleef het donker

   

  Evenals voorgaande jaren organiseert onze vereniging in samenwerking met IVN Den Ham/Vroomshoop, Natuurmonumenten en de Milieuraad van de gemeente Twenterand weer de Nacht van de Nacht. Een paar jaar geleden aarzelend begonnen met zo'n veertig deelnemers, waren dat er vorig jaar maar liefst ruim 140! Omdat nog lang niet iedereen ooit meegedaan heeft  aan een wandeling in het duister in het Eerder Achterbroek, wordt ook deze keer de Nacht van de Nacht weer op deze

  ...
 • Presentatie Landgoed Den Woesten Heide

  Vrijdag 19 mei gaf Wim van de Heide een presentatie op zijn nieuwe landgoed Den Woesten Heide. Leden van de Vechtstreek waren hiervoor uitgenodigd, maar ook niet-leden waren van harte welkom. De belangstelling was overweldigend en de zaal, een prachtige deel, zat dan ook helemaal vol. Waarschijnlijk organiseert Wim zelfs een extra avond, omdat het aantal aanmeldingen de capaciteit overschreed.

  Wim begon zijn presentatie, dat je dus niet van adel hoeft te zijn om een landgoed te

  ...
 • Zwerftocht met boswachter Arend Spijker

  Ook dit jaar organiseren we een zwerftocht door het Vechtdal. Bestuurslid en boswachter Arend Spijker geeft natuurliefhebbers de mogelijkheid mee te gaan op zijn tocht van 15 à 20  kilometer door het prachtige Vechtdal  en Beneden-Reggegebied. Arend kent het gebied als zijn broekzak en zal de deelnemers meenemen naar de meest onverwachte plekjes. In deze tijd van het jaar vernieuwt de natuur zich en laat zich van haar mooiste kant zien. Een uitgelezen tijd voor een fijne dag in de

  ...