Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Vouchers voor groene plannen: startbijeenkomst Groene Loper Vechtdal 9 maart 2016

   

  Het projectteam Groene Loper Vechtdal nodigt uit voor de startbijeenkomst van het project Groene Loper Vechtdal op 9 maart bij Restaurant de Bootsman, Coevorderweg 19 te Ommen.  

  Iedereen die een idee heeft voor meer groen in eigen omgeving of natuurontwikkeling, waarmee groepen mensen aan de slag kunnen, kan een aanvraag doen voor een bijdrage binnen de Groene Loper Vechtdal.

  ...
 • Enthousiasme voor burgerparticipatieproject Ommermars

  Vrijdagavond 19 februari vond in de Kern de informatieavond plaats met betrekking tot de (eventuele) ontwikkeling van het gebied Ommermars. De avond werd georganiseerd door onze vereniging en Natuur en Milieu Overijssel. Voorzitter Hein Kuijper gaf in zijn inleiding aan, dat het niet gaat om ontwikkeling van natuur, maar om een verbetering van de leefomgeving nabij Ommen en dat het een gebied kan worden voor alle Ommenaren en toeristen. 

  Adviseurs
  Diverse

  ...
 • Speuren naar sporen

  Zaterdag 6 februari was er weer een leuke en leerzame excursie ‘Speuren naar sporen’ met onze eigen boswachter Arend Spijker. Ongeveer 25 natuurliefhebbers, waaronder een stuk of tien kinderen, deden mee aan de excursie.

   

  De meeste deelnemers waren niet-leden; een aantal daarvan gaf aan meteen lid te zullen worden. Het werd een boeiende tocht door het Junner Koeland, waarover Arend

  ...
 • Ommenaren denken mee over Ommermars: uitnodiging 19 februari 2016

  Op 19 februari vindt in De Kern, aan de Bouwstraat in Ommen een bijeenkomst plaats over de inrichting van de Ommermars, het gebied ten noorden van de Vecht, ingeklemd tussen de N34, de Vecht en de N48. Burgers uit Ommen worden van harte uitgenodigd hun inbreng te geven. De avond wordt georganiseerd door onze vereniging Natuur en Milieu Overijssel (NMO).

   Klik hier voor de uitnodiging en agenda

  ...
 • Onderzoek om landgoed Het Laar onder te brengen in een stichting

  29 januari 2016

  Het college van B&W van de gemeente Ommen heeft onderzocht of het mogelijk is om landgoed Het Laar onder te brengen in een stichting, rekening houdend met de bijzondere betekenis die het landgoed heeft voor Ommen. Tegelijkertijd was het college in gesprek met een initiatiefnemer die plannen had voor het landgoed. Nu deze initiatiefnemer zich heeft teruggetrokken, wil het college de resultaten van het onderzoek met de gemeenteraad bespreken om daarna in gesprek te

  ...
 • Bestuurslid Dook van Gils genomineerd voor Vechttrofee

  Zoals u mogelijk al uit diverse media vernomen hebt is Dook van Gils, bestuurslid van onze vereniging, een van de drie genomineerden voor de Vechttrofee. De Vechttrofee wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de promotie van het Vechtdal. Dook van Gils maakt al een aantal jaar deel uit van ons bestuur en zit daarnaast in de redactie van de Meander. De Vechtdalkalender die zij jaarlijks in eigen beheer  uitgeeft, bevat 12 door haarzelf gemaakte foto's

  ...
 • Vrienden Landgoed Het Laar willen referendum

  In navolging van de actie van de VOV-fractie pleiten de Vrienden van Landgoed Het Laar voor een referendum over eventuele verkoop van het landgoed. Zij zijn bang dat een koper van de gebouwen en het omliggend gebied er een voor het publiek afgesloten geheel van maakt.

  In de jaren 30 van de vorige eeuw heeft de gemeente Ommen het landgoed Het Laar gekocht van baron Van Pallandt. Deze verbond er als de voorwaarde aan dat Het Laar bestemd zou blijven voor de bevolking. De Vrienden

  ...
 • Klimaatakkoord: wat is jouw bijdrage?

  Op de klimaattop in Parijs zijn 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. De boodschap is helder: we moeten wereldwijd in hoog tempo van fossiele brandstoffen af om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

  De aanpak van klimaatverandering stopt natuurlijk niet in Parijs. Ook jij

  ...
 • Landgoed het Laar in de verkoop?

  11-12-2015

  De Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) heeft een motie ingediend over de mogelijke verkoop van Landgoed het Laar. De partij wil op zijn minst dat de inwoners van Ommen mee kunnen beslissen over de plannen, die het gemeentestuur in opdracht van de coalitie partijen VVD, CDA, D66 en PvdA uit wil voeren, om Landgoed het Laar te verkopen.

  Landgoed Het Laar (foto: Dook van

  ...
 • Tweede Kamer spreekt zich uit voor behoud Europese natuurregels

  Dinsdag 8 december 2015:

  De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen waarin ze zich uitspreekt voor behoud van de Europese natuurregels. Deze zogenaamde Vogel- en Habitatrichtlijn regelt in Europa de bescherming van kwetsbare soorten en hun leefgebieden. De Kamer nam met een meerderheid van stemmen de motie van PvdA en D66 aan die stelt dat deze regels in stand moeten blijven, maar beter moeten worden uitgevoerd.

  ...

 • Scholenproject 'Adviseur van de Ommermars' afgesloten

   27-11-2015 om 16:25
  Het scholenproject 'Adviseur van de Ommermars' is vrijdagochtend afgesloten. De Carrousel in Ommen barstte bijna uit zijn voegen. Ruim 160 leerlingen van vier basisscholen uit Ommen kwamen bij elkaar voor de slotmanifestatie van het project. Daar werd bekend gemaakt welke groep zich Adviseur van de Ommermars mag gaan noemen.

  Groep 6, 7 en 8  van

  ...
 • Beuken langs N341 nabij Landgoed Eerde krijgen meer ruimte

  Begin december 2015 gaat de provincie de vier beukenrijen langs de N341 nabij Landgoed Eerde uitdunnen. Het dunnen van de jonge bomenrij is nodig om de blijvende bomen uit te laten groeien tot...

   

   ... volwaardige bomen.       Beukenlaan in Eerde  (foto Dook van Gils)

  Ongeveer 15 jaar geleden zijn de toenmalige beuken langs de N341 gekapt

  ...
 • Gaat bouw van 50 zorgappartementen op de Stekkenkamp door?

  Een heel kleine meerderheid (9 tegen 7 stemmen) van de gemeenteraad Ommen heeft op donderdag 29 oktober  ingestemd met de bouw van 50 zorgappartementen in het nationaal beschermd natuurmonument De Stekkenkamp. Vóór stemden CDA, VVD en D66, tegen het plan waren CU, PvdA, VOV en LPO. Als “groene“ partij had D66 een sleutelrol in deze, maar zij stemde helaas vóór de bouw in dit prachtige natuurmonument. 

  Het landgoed De Stekkenkamp is in 1993, door zijn bijzondere

  ...
 • Frisse ideeën voor Ommermars

  De jeugdige deelnemers aan 'Expeditie Ommermars' hadden op wat beter weer gehoopt, maar de ideeën en het enthousiasme waren er niet minder om. Terwijl het gestaag bleef regenen gingen de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool Het Palet het veld in om zich te oriënteren op de mogelijkheden van een leuke invulling voor het  gebied de Ommermars. Gewapend met een grondboor - om te kijken wat er allemaal in de grond zit, rubber handschoenen - om koeienpoep te analyseren - en verrekijkers

  ...
 • Geslaagde Nacht van de Nacht 2015

  Net als vorig jaar werd door onze vereniging, Natuurmonumenten en IVN Den Ham Vroomshoop een tocht door het donker georganiseerd vanwege de Nacht van de Nacht in het Eerder Achterbroek. Het weer was prima: geen regen, geen wind en niet te koud.   In kleine groepjes of individueel konden mensen tussen 19.30 en 20.30 uur het bos in om aan de hand van breeklichtjes de route te volgen. Onderweg werd verteld waarom de Nacht van de Nacht wordt gehouden, waren er heuse bosbewoners, er was een

  ...
 • Burgerparticipatieproject “De Ommermars / Door en voor Ommenaren”

  Samen met Ommenaren willen wij verkennen wat de ideeën zijn om het gebied Ommermars verder in te richten als natuurgebied. Hierbij speelt recreatief medegebruik een belangrijke rol. De inrichting van de Ommermars als natuurgebied moet een belangrijke kwaliteitsimpuls en meerwaarde opleveren in de beleving van het Vechtdal bij de stad Ommen. De begeleiding van het project Ommermars vindt plaats in nauwe samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel.

  Ligging

  De

  ...
 • Nacht van de Nacht 2015 in het Eerder Achterbroek

  Bang in het donker?? Niet nodig! Maar misschien hoor je een uil, zie je een vleermuis of een das tijdens een wandeling in het duister! Op 24 oktober organiseren Natuurmonumenten, IVN Den Ham/Vroomshoop en VNM de Vechtstreek uit Ommen gezamenlijk de Nacht van de Nacht in het Eerder Achterbroek. De Nacht van de Nacht wordt landelijk al een aantal jaren georganiseerd om mensen te wijzen op de negatieve effecten van licht, als het eigenlijk donker zou moeten zijn. Het wordt, zeker in ons land,

  ...
 • Voedselverspilling

  Veel mensen zijn zich niet bewust zijn van hun gedrag: ze onderschatten de hoeveelheid voedsel die ze jaarlijks weggooien en overschatten de mate waarin ze er dagelijks rekening mee houden. Uit onderzoek blijkt dat eenpersoonshuishoudens en jongeren het meeste verspillen.

  In Nederland gooien we thuis gemiddeld 47 kg eten per persoon per jaar weg. Dat zijn geen schillen en botten, maar eetbaar voedsel. 5 kg zit zelfs nog onaangeraakt in de verpakking of schil wanneer het wordt

  ...
 • De Regge kronkelt weer: HERHALING!

  Groei en Bloei Afdeling Ommen geeft dinsdagavond 22 maart 2016 een herhaling van de video-foto presentatie met als onderwerp: “De Regge kronkelt weer”.

  Met het werk van de afgelopen jaren is de, in de vorige eeuw rechtgetrokken Regge, weer omgevormd tot een prachtige meanderende rivier. De Regge is weer zichtbaar geworden en kronkelt en slingert zich weer door het landschap. De rivier heeft de ruimte terug gekregen en de nieuwe natuur is daar nu al

  ...
 • Record aantal Europeanen wil goede EU-natuurwetten

  Een half miljoen Europeanen (520.325 in totaal) heeft de Europese Commissie laten weten dat niet getornd mag worden aan de regels voor natuurbescherming. De publieksraadpleging van de Europese Commissie over de Europese regels voor natuurbescherming is afgelopen weekend gesloten. Het is de meest succesvolle openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU.

  Kraanvogels

  Het netwerk van Europese

  ...