Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Tips om je tuin klimaatbestendig te maken

  Het weer in Nederland wordt extremer. Veel tuinen zijn versteend. De sterk versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Er zit maar een ding op: onze ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat geldt ook voor tuinen. We geven je een aantal tips.

  • Doe mee met actie Steenbreek: tegels eruit, groen erin
   Hoe minder betegeling hoe beter. Maar, dat betekent niet dat er helemaal geen tuintegels meer
  ...
 • Hoe zit het met de stikstofuitstoot in Nederland?

   

  (Ontleend aan:  https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/stikstofuitstoot-nederland-hoe-zit-het/)

  1. Uitstoot
  Na de corona-uitbraak lijkt het stil rondom de stikstofcrisis. De praktijk is anders; het kabinet blijft bezig met beleid. Maar is de

  ...
 • EU tegen transitie van duurzame landbouw

  UIT: Natuurmonumenten/bericht Santie de Haas/persvoorlichter

  Een schril contrast: op 20 oktober maakte de Europese Commissie bekend dat de staat van de natuur in Europa een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Maar een dag later stemde het Europees Parlement en de Europese Raad van Landbouwministers tegen de transitie naar een duurzame landbouw. Weg de Green Deal van Timmermans. Een zwarte dag voor natuur en milieu!
  De landbouwministers en het Europees Parlement in

  ...
 • Steeds meer bijenplekken in Overijssel

  Uit: Natuur en Milieu Overijssel, Nieuwsbrief 28 oktober 2020.

   

  Het gaat slecht met de bijen in Nederland. En in Overijssel is dat helaas niet anders. In de overtuiging het tij te keren, is daarom de Bijenbeweging Overijssel opgezet. De bijenbeweging zet zich in om Overijssel weer een plek te maken waar het goed toeven is voor de bij. Hoe? Door bijenplekken te creëren!

   bijenopcrocus...

 • Pilot bollenteelt: welke acties kunt u ondernemen?

  Wat kunt u nog meer doen naast het ondertekenen van onze petitie “Geen bollengif in Ommens drinkwater”:

  • Praat met uw familie, buren, vrienden en kennissen. Geef hen een kopie van dit verhaal of mail het naar hen met het verzoek de petitie te tekenen op onze
  ...
 • Petitie Geen bollengif in Ommens drinkwater

  Steun de petitie 'Geen bollengif in Ommens drinkwater'. (De petitie staat niet meer open en is verlopen en daarom van de website verwijderd.)

  De gemeente Ommen wil in de beschermde waterwingebieden bij Witharen en Hammerflier een experiment met bollenteelt toestaan. Die teelt is daar nu verboden wegens de risico’s voor de drinkwatervoorziening.

  Nut en noodzaak van het experiment zijn niet aangetoond. De organisatie van

  ...
 • Geen bollengif in ons drinkwater!

  Gevaarlijk experiment
  De gemeente Ommen wil in de beschermde waterwingebieden bij Witharen en Hammerflier een experiment met bollenteelt toestaan. Die teelt is daar nu verboden wegens de risico’s voor de drinkwatervoorziening.

  Waarom een slecht idee
  Nut en noodzaak van het experiment zijn niet aangetoond. De organisatie van bollentelers KAVB en drinkwaterbedrijf Vitens zeggen dat de proef veilig is. Echter, de Nederlandse Voedsel en

  ...
 • Meer bos in Overijssel

  Van de 37.000 hectare nieuw bos die minister Schouten van Landbouw en de provincies in 2030 in heel Nederland, willen hebben, komt ook een deel in Overijssel. Er wordt een plan gemaakt waarin staat waar en wanneer in Overijssel nieuw bos of bomen in het landschap worden aangelegd.

     

  Gedeputeerde Ten Bolscher (Overijssel): “Ook toekomstige generaties moeten kunnen genieten van gezond en veelzijdig

  ...
 • Benut stikstofcrises als kans voor natuur en álle Nederlanders

  In het gesprek van 11 december j.l. met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten roepen de gezamenlijk landelijke natuur- en milieuorganisaties het kabinet op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen als een kans voor natuur en álle Nederlanders.
  Als we de stikstofcrisis nu goed aanpakken, dan helpt dat ook het klimaat. Hiervoor doen de organisaties concrete aanbevelingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de

  ...
 • Reactie op Pilot bollenteelt in grondwater-beschermingsgebieden in Ommen

  (Door onze voorzitter uitgesproken tijdens de Raadscommissievergadering van Ommen op donderdag 10 oktober 2019.)

   onderwerp : pilot Bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden

  "Geachte voorzitter, wethouder en leden van de gemeenteraad,

  Het voorstel betreft een pilot onder voorwaarden te starten waarin het is toegestaan bollenteelt en akkerbouwmatige sierteelt in de grondwaterbeschermingsgebieden in zone Ao (agrarisch gebied met landschappelijke

  ...
 • De Nacht van de Nacht wordt weer spannend

  Op zaterdag 26 oktober vindt voor de 15e keer in Nederland de Nacht van de Nacht plaats. Dit jaarlijkse evenement is erop gericht mensen bewust te maken van het feit dat het bijna nergens meer helemaal donker wordt. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor mensen, dieren en planten. In samenwerking met de Kinderboerderij Ommen organiseren we deze keer de Nacht van de Nacht in het Laarbos. 

  ...

 • Hugh Jansman geeft presentatie over wolf en edelhert

  Op donderdag 17 oktober komt de bekende ecoloog Hugh Jansman op verzoek van onze vereniging naar Ommen voor een presentatie over het leven van edelhert en wolf. Hij zal ingaan op de vraag of er kansen liggen voor deze grote zoogdieren in het Vechtdal.

  Hugh Jansman is een geboren en getogen Sallander. Sinds 1999 is hij werkzaam als ecoloog bij Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). Op het gebied van zoogdieren heeft hij zich gespecialiseerd in otter, wolf, hert, zwijn

  ...
 • Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups is kansrijk

  Uit een tussentijdse rapportage van het project ‘Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups’ zijn op een proeflocatie met natuurlijke vijanden in de gemeente Westerveld 80% minder nesten aangetroffen dan op de controlelocatie. Op de proeflocatie werd bijna 90% van de nesten van de eikenprocessierups leeg of aangevreten.

   

  Nest Eikenprocessierups (foto Hein Kuijper)

  Door

  ...
 • De Markerwadden

  Naar aanleiding van een lezing bij Natuur en Milieu de Vechtstreek over de Markerwadden vonden Betty van Leeuwen, Machteld Oudshoorn en ik het een goed plan dit unieke natuur-herstelproject in het Markermeer snel eens te bezoeken. Ik schrijf `snel` omdat wij de vijf nieuwe eilanden graag wilden zien nu de eilanden nog maar net klaar zijn. Boven en onder water ontwikkelt zich namelijk langzaam een nieuw natuurgebied.

  De Markerwadden zijn alleen te bereiken met een boot. Tot onze

  ...
 • Opiniebericht Nederlandse natuur voor provinciale bestuurders

 • Doe mee met de nationale bijentelling

  Op 13 en 14 april 2019 organiseert Nederland Zoemt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling.
  In Nederland komen bijna 360 soorten wilde bijen voor. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen. Jij komt toch ook in actie voor de wilde bij!!!

   

   

   foto Hein Kuijper

  De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook

  ...
 • Burgerinitiatief Ommermars gaat van start

  Op woensdag 27 maart is met de ondertekening van een intentieverklaring door Staatsbosbeheer, Stichting Heidehof, Burgerinitiatief Ommermars, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel het startschot gegeven voor de realisering van het natuurbelevingsproject Ommermars.

  Gedeputeerde Hester Maij, regiodirecteur Staatsbosbeheer Herman Brink, Bert Speulman van Stichting Heidehof en Nettie Aarnink dagelijks bestuurder van Waterschap Vechtstromen, zaaiden onder het motto “wie

  ...
 • Nationale landschap enquête

  Ons landschap verandert ongemerkt en zienderogen. Waar maak jij je zorgen over? Welke veranderingen in het landschap zie je? Wat vind jij van windmolens, zonneweides en megastallen? Wat vind jij van het landschap in Overijssel? En hou houden we onze provincie mooi en levend?

  Natuurmonumenten organiseert de nationale Landschap Enquête om te horen hoe jij daar

  ...
 • Noodklok voor het klimaat

  Op 1 december om 2 voor 12 luiden door heel Nederland kerken, gemeenten etc. , samen met Greenpeace, de noodklok voor het klimaat. Niet alleen in Ommen, maar door het hele land wordt letterlijk de noodklok geluid. Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de

  ...
 • Gevarieerde Nacht van de Nacht 2018

  Dit jaar vond onze Nacht van de Nacht plaats op de Ommerschans. Dit omdat 2018 het Jaar van de Ommerschans was. De Kolonie van Weldadigheid, waar Ommerschans deel van uitmaakte, werd precies 200 jaar geleden opgericht.

  De laatste jaren werd de Nacht van de Nacht georganiseerd in het Eerder Achterbroek in samenwerking met IVN Den Ham/Vroomshoop. Nu waren Staatsbosbeheer, de Stichting Jaar van de Ommerschans, Julian Overweg, nachtvlinderdeskundige uit Hardenberg, Cees Zoon,

  ...