Het hoogste water in meer dan 25 jaar: in december 2023 kregen Vecht, Dinkel en Regge de volle laag. Gevolg: grootschalige overstromingen van oeroude koelanden, sleedoornstruwelen, rivierduinen én de Ommermars, een uniek kleinschalig project voor natuurherstel, mogelijk gemaakt door de Ommense gemeenschap.

Mens, natuur en rivier leefden eeuwenlang samen in het Vechtdal, waar de rivier de ruimte had om natuurlijk te meanderen en elke winter over een groot oppervlak het land bevloeide. Door die jaarlijkse overstromingen ontstonden unieke kruidenrijke graslanden, en was rond de Vecht ook kleinschalige koebegrazing mogelijk - waar het op de droge zandgronden verderop uitsluitend schapen (woeste gronden) en kleine akkers (essen) waren.

Deze oude koelanden zijn na de kanalisatie van de Vecht veel kleiner geworden, maar bestaan lokaal nog steeds. En ze herbergen voor Nederland unieke natuur met zeer hoge soortenrijkdom aan planten, bijen, vlinders, broedvogels en zelfs paddenstoelen.

Arend Spijker van onze vereniging vertelt waarom deze unieke natuur van het Vechtdal (waaronder de iconische 'Vechtanjer') deze overstromingen met het kalkrijke Vechtwater nodig heeft.

De oud-boswachter vertelt ook over de Ommermars. Het is een klein gebiedje aan de Vecht direct stroomafwaarts van Ommen waar geprobeerd wordt het oude landschap te herstellen. Het wordt begraasd, gehooid door vrijwilligers en er is zelfs een oude biologische rogge-akker. Voor kinderen is er speelnatuur en naar verloop van jaren zullen er hopelijk steeds meer soorten terugkeren - op een plek waar jong en oud die van dichtbij kunnen bekijken.

De Ommermars wordt onderhouden door een groep vrijwilligers met hart voor de natuur. Hier valt alles te lezen over het Ommense burgerinitiatief:
www.ommermars.nl

Maria Kolossa maakte als vrijwilliger bij de Ommermars  onderstaande video met Arend Spijker over het hoogwater op de Ommermars:

 https://www.youtube.com/watch?v=Ss7vPpICDMY