Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Waait windenergiepark aan ons voorbij?

  De Provincie Overijssel vindt het gebied De Driehoek/Dedemsvaart Zuid zeer geschikt voor een windenergiepark.

  Natuur en Milieu Overijssel (NMO) wil zich sterk maken voor windenergie in deze regio als er voldoende draagvlak is. Maar uit onderzoek van Loet van der Heijden van NMO blijkt dat er onvoldoende steun voor windenergie in dit gebied is. Zij heeft verschillende gesprekken gehad met belanghebbenden, onder andere met bewoners, Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) en verschillende

  ...
 • Toezicht op de Vecht

  Een zaak van ons allemaal! Onze Vecht komt bij Gramsbergen Overijssel binnen. Onze Vecht, want deze rivier is van ons allemaal.
  In het kader van het project "Ruimte voor de Vecht" zijn voor de veiligheid, de recreatieve waarde en de natuur regels voor een goed beheer opgesteld. Maar dan moet iedereen zich daar ook wel aan houden. En daar gaat het nogal eens mis. ...

 • Schoon genoeg van Kernenergie

  Schoon genoeg van kernenergie
   
  Italië heeft zo massaal NEE gezegd tegen kernenergie, dat Berlusconi wel moet luisteren. Merkel had al besloten dat Duitsland alle 17 kerncentrales gaat sluiten. Ook Zwitserland is al begonnen met het uitfaseren van kernenergie. En wat gebeurt er in Nederland? Daar blijft de stokoude centrale in Borssele niet alleen draaien, er wordt zelfs vrolijk verder gesleuteld aan plannen voor een tweede kerncentrale. Wat is er toch aan de hand met

  ...
 • Nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte leidt tot aantasting uniek open landschap

  Het kabinet moet ons nationale unieke landschap beter beschermen tegen volbouwen en verrommeling en dit niet overlaten aan de provincies en gemeenten, dat vinden de grote zes landelijke natuur- en milieuorganisaties. Het is een reactie op de plannen van de Minister van Infrastructuur en Milieu, die vorige week haar nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte presenteerde. In de plannen van de minister ligt de nadruk eenzijdig op ontwikkeling van economische centra. Er is geen aandacht

  ...
 • Struinen langs Vecht en Koeland

  Op vrijdag 24 juni organiseert NMV De Vechtstreek om 20.00 uur een thema-avond over onze rivier de Vecht en het Junner Koeland. Henk Ruiter zal in het Natuurinformatiecentrum Ommen uitleg geven over het verleden van de Vecht, maar vooral ook over de ingrijpend veranderende toekomst en loop van de rivier en de effecten daarvan op de rivierbedding en het oeverlandschap zoals het Junner Koeland met aandacht voor de flora en fauna daar.
  Op de zaterdagochtend meteen erna, op 25 juni, volgt

  ...
 • Onze insectenwereld wordt bedreigd door superinsecticide!

  Op grote schaal gebruiken groente- en fruittelers en akkerbouwers bestrijdingsmiddelen uit de groep neonicotoïden, waaronder imidacloprid, om hun gewassen te beschermen tegen insecten. Deze superinsecticiden zijn een krachtig zenuwgif voor insecten en tasten het zenuwstelsel aan. In tegenstelling tot andere insecticiden maken deze middelen de hele plant giftig. Dus ook de nectar en het stuifmeel waarmee de bestuivende insecten hun larven voeden. Massale sterfte is het gevolg. 

 • Natura 2000 in het Vechtdal

  Natura 2000 is volop in discussie. Ook in de gemeente Ommen ligt een Natura 2000-gebied. Wat is Natura 2000, waarom Natura 2000 en waar gaat het nu werkelijk over in het Natura 2000-gebied Vecht/Beneden Regge? Wat zijn de belemmeringen en wat zijn de kansen? Met andere woorden: zin en onzin over Natura 2000. Deze zaken worden behandeld door Hein Kuijper, voorzitter van de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek op woensdagavond 16 maart a.s. na de jaarvergadering van deze Vereniging....

 • Bevaarbaarheid van de Vecht


  In het Masterplan Ruimte voor de Vecht is door de gezamenlijke Vechtdaloverheden de ambitie uitgesproken om de Vecht in te richten als halfnatuurlijke laaglandrivier. Dit betekent o.a. meer zandtransport, erosie en sedimentatieprocessen. De Vecht zal ondieper worden en zichtbaarder in het landschap komen te liggen.

 • NATUURWERKDAG GROOT SUCCES!

  Twee leden van de Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek, Miriam Gerrits en Dook van Gils, zijn bezig aan het laatste jaar van

  ...
 • Rust en Drukte in het Vechtdal

  Op 9 november presenteerde voorzitter Hein Kuijper van de Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek aan de raadsleden van de commissie Ruimte een visie op hoofdlijnen over Rust en Drukte in het Vechtdal.

   

 • Heerlijke Nachtwandeling langs Steile Oever

   

  In de zesde NachtvandeNacht hadden zich ruim 30 belangstellenden verzameld in het Natuur Informatie Centrum Ommen NICO om te luisteren naar een korte lezing van Henk Steen van Natuurmonumenten. Henk vertelde over nachtdieren als das, uil en vooral de vleermuis. Daarna ging het gezelschap onder...

 • Mag het Licht uit?

  Een simpele vraag met een nog simpeler twee-letterig antwoord. Immers, de wereld wordt ’s nachts steeds lichter. Zag u ook die powerpoint-presentatie van satellietopnamen van de nachtzijde van moeder Aardevanuit de ruimte? Duidelijk waren de bevolkingscentra, vooral die in de rijke,  westerse wereld daar als helle plekken te onderscheiden. Een gigantisch

  ...
 • Excursie Reggeherstelproject Onderland 15 september 2007

  Foto's van de excursie: