Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Onze insectenwereld wordt bedreigd door superinsecticide!

  Op grote schaal gebruiken groente- en fruittelers en akkerbouwers bestrijdingsmiddelen uit de groep neonicotoïden, waaronder imidacloprid, om hun gewassen te beschermen tegen insecten. Deze superinsecticiden zijn een krachtig zenuwgif voor insecten en tasten het zenuwstelsel aan. In tegenstelling tot andere insecticiden maken deze middelen de hele plant giftig. Dus ook de nectar en het stuifmeel waarmee de bestuivende insecten hun larven voeden. Massale sterfte is het gevolg. 

 • Natura 2000 in het Vechtdal

  Natura 2000 is volop in discussie. Ook in de gemeente Ommen ligt een Natura 2000-gebied. Wat is Natura 2000, waarom Natura 2000 en waar gaat het nu werkelijk over in het Natura 2000-gebied Vecht/Beneden Regge? Wat zijn de belemmeringen en wat zijn de kansen? Met andere woorden: zin en onzin over Natura 2000. Deze zaken worden behandeld door Hein Kuijper, voorzitter van de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek op woensdagavond 16 maart a.s. na de jaarvergadering van deze Vereniging....

 • Bevaarbaarheid van de Vecht


  In het Masterplan Ruimte voor de Vecht is door de gezamenlijke Vechtdaloverheden de ambitie uitgesproken om de Vecht in te richten als halfnatuurlijke laaglandrivier. Dit betekent o.a. meer zandtransport, erosie en sedimentatieprocessen. De Vecht zal ondieper worden en zichtbaarder in het landschap komen te liggen.

 • NATUURWERKDAG GROOT SUCCES!

  Twee leden van de Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek, Miriam Gerrits en Dook van Gils, zijn bezig aan het laatste jaar van

  ...
 • Rust en Drukte in het Vechtdal

  Op 9 november presenteerde voorzitter Hein Kuijper van de Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek aan de raadsleden van de commissie Ruimte een visie op hoofdlijnen over Rust en Drukte in het Vechtdal.

   

 • Heerlijke Nachtwandeling langs Steile Oever

   

  In de zesde NachtvandeNacht hadden zich ruim 30 belangstellenden verzameld in het Natuur Informatie Centrum Ommen NICO om te luisteren naar een korte lezing van Henk Steen van Natuurmonumenten. Henk vertelde over nachtdieren als das, uil en vooral de vleermuis. Daarna ging het gezelschap onder...

 • Mag het Licht uit?

  Een simpele vraag met een nog simpeler twee-letterig antwoord. Immers, de wereld wordt ’s nachts steeds lichter. Zag u ook die powerpoint-presentatie van satellietopnamen van de nachtzijde van moeder Aardevanuit de ruimte? Duidelijk waren de bevolkingscentra, vooral die in de rijke,  westerse wereld daar als helle plekken te onderscheiden. Een gigantisch

  ...
 • Excursie Reggeherstelproject Onderland 15 september 2007

  Foto's van de excursie: