De Groenen/EVA-fractie van het Europees Parlement is een mailactie gestart om het gebruik van glyfosaat tegen te gaan. De mogelijkheid wordt geboden om hierover een e-mail te sturen aan Emmanuel Macron en Olaf Scholz – twee EU-leiders die het verschil kunnen maken. Aan hen kan worden gevraagd om hun eerdere beloftes over het terugdringen van glyfosaat na te komen. U kunt deze actie steunen door het formulier in te vullen op deze webpagina. Na het invullen van uw gegevens verschijnt eerst een voorbeeldbericht aan Emmanuel Macron in het Frans, daarna kan een Duitstalig bericht worden verstuurd aan Olaf Scholz. Onze vereniging steunt acties tegen het gebruik van dit soort bestrijdingsmiddelen. Zie ook dit artikel over de gevolgen van gif voor de volksgezondheid.