Op zaterdag 17 september is op feestelijke wijze het natuurbeleefgebied Ommermars geopend. Er waren veel Ommenaren aanwezig, waaronder raadsleden. Het was een gezellige drukte.
Bestuurders van Provincie, Gemeente en Waterschap, Stichting Heidehof en Staatsbosbeheer, die de realisering mede mogelijk hebben gemaakt, verrichtten de openingshandeling. Zij trokken een parachute weg die over de vogelkijkhut lag. Na een rondwandeling door het gebied volgde een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

foto: Dook van Gils

De bestuurders uitten veel waardering voor dit burgerinitiatief vanwege de brede invulling van het project. Het is een mooi voorbeeld voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid, waarbij de betekenis van natuur voor mensen meer centraal staat. Er wordt veel aandacht besteed aan natuur, waterveiligheid, recreatie, sociaal, educatie en voorlichting.

Met de inzet van inwoners en vrijwilligers, de medewerking en financiële bijdragen van Provincie Overijssel, Stichting Heidehof, gemeente Ommen, Leader+, Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel is Ommen een prachtig natuurbelevingsgebied bij de stad rijker, waar het heerlijk is om te ontdekken en te beleven.

Het idee van een burgerinitiatief ontstond in 2014 in onze Vereniging. Met medewerking van Natuur en Milieu Overijssel is toen een scholenproject gestart. Hierin werden de wensen van scholieren over de inrichting van het gebied geïnventariseerd. Aan de Ommenaren werd ook gevraagd wat hun ideeën waren. Dit leidde tot een gedragen “eind inrichtingsplaatje”. Een werkgroep heeft dit verder uitgewerkt. In 2020 werd de Stichting Burgerinitiatief Ommermars opgericht die met veel energie de realisering van het project ter hand heeft genomen. Het resultaat mag er zijn en we kunnen trots zijn op zo’n mooi natuurgebied bij de kern Ommen dat door de inzet van velen tot stand is gekomen.