Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Burgerparticipatieproject “De Ommermars / Door en voor Ommenaren”

  Samen met Ommenaren willen wij verkennen wat de ideeën zijn om het gebied Ommermars verder in te richten als natuurgebied. Hierbij speelt recreatief medegebruik een belangrijke rol. De inrichting van de Ommermars als natuurgebied moet een belangrijke kwaliteitsimpuls en meerwaarde opleveren in de beleving van het Vechtdal bij de stad Ommen. De begeleiding van het project Ommermars vindt plaats in nauwe samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel.

  Ligging

  De

  ...
 • Nacht van de Nacht 2015 in het Eerder Achterbroek

  Bang in het donker?? Niet nodig! Maar misschien hoor je een uil, zie je een vleermuis of een das tijdens een wandeling in het duister! Op 24 oktober organiseren Natuurmonumenten, IVN Den Ham/Vroomshoop en VNM de Vechtstreek uit Ommen gezamenlijk de Nacht van de Nacht in het Eerder Achterbroek. De Nacht van de Nacht wordt landelijk al een aantal jaren georganiseerd om mensen te wijzen op de negatieve effecten van licht, als het eigenlijk donker zou moeten zijn. Het wordt, zeker in ons land,

  ...
 • Voedselverspilling

  Veel mensen zijn zich niet bewust zijn van hun gedrag: ze onderschatten de hoeveelheid voedsel die ze jaarlijks weggooien en overschatten de mate waarin ze er dagelijks rekening mee houden. Uit onderzoek blijkt dat eenpersoonshuishoudens en jongeren het meeste verspillen.

  In Nederland gooien we thuis gemiddeld 47 kg eten per persoon per jaar weg. Dat zijn geen schillen en botten, maar eetbaar voedsel. 5 kg zit zelfs nog onaangeraakt in de verpakking of schil wanneer het wordt

  ...
 • De Regge kronkelt weer: HERHALING!

  Groei en Bloei Afdeling Ommen geeft dinsdagavond 22 maart 2016 een herhaling van de video-foto presentatie met als onderwerp: “De Regge kronkelt weer”.

  Met het werk van de afgelopen jaren is de, in de vorige eeuw rechtgetrokken Regge, weer omgevormd tot een prachtige meanderende rivier. De Regge is weer zichtbaar geworden en kronkelt en slingert zich weer door het landschap. De rivier heeft de ruimte terug gekregen en de nieuwe natuur is daar nu al

  ...
 • Record aantal Europeanen wil goede EU-natuurwetten

  Een half miljoen Europeanen (520.325 in totaal) heeft de Europese Commissie laten weten dat niet getornd mag worden aan de regels voor natuurbescherming. De publieksraadpleging van de Europese Commissie over de Europese regels voor natuurbescherming is afgelopen weekend gesloten. Het is de meest succesvolle openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU.

  Kraanvogels

  Het netwerk van Europese

  ...
 • Lelieteelt verder toegestaan?

  Hoewel de politiek ons anders wil doen geloven, zijn er toch signalen dat zij van plan is lelieteelt weer toe te staan in gebieden waar dat eerder verboden was, door middel van een  aanpassing van het bestemmingsplan.

  Twee jaar geleden, na vele protesten vanuit de bevolking, is de indruk ontstaan dat er een zorgvuldige controle zou zijn op en handhaving van de genomen besluiten. Desondanks ligt er het voorstel van B & W van Ommen aan de gemeenteraad om nog eens te kijken,

  ...
 • Thema-avond Landgoed Het Laar 6 maart 2015

  – Uitnodiging –

  Landgoed Het Laar: Behoud, herstel of ontwikkeling?  

  wanneer : vrijdag 6 maart, 2015

  waar : Huize Het Laer

  tijdstip : 20.00 – 22.00 uur

  Het landgoed Het Laar kent een lange geschiedenis. Het

  ...
 • Nieuwe Vechtmeander bij centrum Ommen

  Aan de zuidelijke Vechtoever bij het centrum Ommen komt een nieuwe nevengeul. Het waterschap Vechtstromen, Provincie en gemeente Ommen hebben deze week een overeenkomst getekend met alle grondeigenaren. De aan te leggen meander loopt grotendeels over het terrein van camping De Koeksebelt en het Scoutingterrein. 

  Onze Vereniging is al eerder bij de eerste schetsontwerpen nauw betrokken. De oevers van de nieuwe meestromende nevengeul worden natuurvriendelijk ingericht en dat

  ...
 • Boswerkzaamheden Archemerberg

  Op de Archemerberg worden boswerkzaamheden uitgevoerd. Vanaf de oude dijk richting de Dalmsholterweg en aan het begin van de Oude Raalterweg rondom de parkeerplaats. Het hout wat hier uit komt wordt gebruikt voor de industrie, het niet bruikbare hout gaat naar een biogasinstallatie.

  boswerkzaamheden Archemerberg 2015 1

  Landschap Overijssel zorgt

  ...
 • Hoe duurzaam is jouw energieleverancier?

  Vrijdag, 23 januari, 2015.

  Je kunt bijdragen aan groenere stroom door een duurzame leverancier te kiezen. De overgang naar schone energie zorgt ervoor dat we minder afhankelijk zijn van de huidige fossiele energiebronnen en vermindert de uitstoot van CO2.

  De absolute koplopers van energiebedrijven die een tien scoren op duurzaamheid zijn: Windunie, Raedthuys Pure Eenrgie, Huismerk Energie en Qurrent. Deze 4 leveren alleen stroom die is opgewekt met windmolens in

  ...
 • Bezwaren tegen bouw 48 zorgwoningen op de Stekkenkamp

  Onze Vereniging heeft bezwaren ingediend tegen het voorontwerp bestemmingsplan “Woonzorgcomplex Lemmers Erve in Ommen”. Het plan maakt het mogelijk 48 zorgwoningen te bouwen op het landgoed De Stekkenkamp te Ommen. 

  Ingang beschermd natuurmonument De Stekkenkamp

  Wij vinden dat de bouw van 48 zorgwoningen een zodanige grote ruimtelijke ingreep is in dit

  ...
 • Nacht van de nacht 2014

  Mede dank zij de samenwerking met Natuurmonumenten en de enthousiaste groep van IVN Den Ham/Vroomshoop is de Nacht van de Nacht op zaterdag 25 oktober een groot succes geworden. Dit jaar was een nieuwe formule bedacht en die heeft goed uitgepakt. Het weer werkte er ook op een positieve manier aan mee. Geen wind, geen regen en niet al te koud voor de tijd van het jaar. Er was een speurtocht georganiseerd in een van de mooiste gebieden van de regio, het Eerder Achterbroek. In kleine

  ...
 • Nacht van de nacht 2014

  Bang in het donker?? Niet nodig! Op 25 oktober organiseren wij gezamenlijk met Natuurmonumenten en IVN Den Ham/Vroomshoop de Nacht van de Nacht in het Eerder Achterbroek. De Nacht van de Nacht wordt landelijk al een aantal jaren georganiseerd om mensen te wijzen op de negatieve effecten van licht, als het eigenlijk donker zou moeten zijn. Het wordt, zeker in ons land, bijna nergens écht donker meer en de gevolgen voor mens en dier zijn groot als ze te lang aan licht worden blootgesteld. De

  ...
 • Intentieverklaring "Klimaat Actieve Stad"

  Dinsdag 7 oktober om 16.30 uur tekenen 33 partijen, waaronder onze Vereniging, in Museum de Fundatie in Zwolle de intentieverklaring “Klimaat Actieve Stad”. Strekking van de verklaring is om voor 28 januari 2015 tot een gezamenlijk regionaal actieprogramma te komen voor een klimaatbestendige inrichting van de IJssel-Vechtdelta in de periode 2015 tot 2050.
  Onze vereniging onderschrijft het belang van klimaatbestendig ontwikkelen en ziet hierin een kans om waarde toe te voegen aan de

  ...
 • Week van de duurzaamheid

  De Stichting Ommen Millenniumgemeente (SOM) is een stichting die in 2009 is geïnitieerd door de gemeenteraad van Ommen. Een van de doelen van deze stichting is het samenwerken aan een duurzamere samenleving. In dit verband organiseert de stichting in de week van 4 tot en met 10 oktober 2014 de week van de duurzaamheid in samenwerking met de gemeente Ommen. De week van de duurzaamheid sluit aan bij de landelijke dag van de duurzaamheid op 10 oktober. Tijdens de week wordt aandacht besteed

  ...
 • Toch bouw zorgwoningen op De Stekkenkamp?

  Het is ruim 1,5 jaar stil geweest rondom de mogelijke bouw van zorgwoningen in één van de mooiste natuurgebieden van Ommen, het nationaal

  ...
 • Nacht van de Nacht 2014 (onder voorbehoud)

  Er zijn nog geen details bekend en het staat nog in de kinderschoenen, maar er wordt gewerkt aan een bijzondere Nacht van de Nacht op 25 oktober. Bijzonder, omdat er meerdere groene organisaties bij betrokken zijn en omdat het evenement op een andere locatie dan de afgelopen jaren zal plaatsvinden.

  De Nacht van de Nacht wordt landelijk al een aantal jaren georganiseerd om mensen te wijzen op de effecten van licht, terwijl het eigenlijk donker zou moeten zijn. De gevolgen voor mens

  ...
 • Vogelsterfte door bestrijdingsmiddel Imidacloprid

  Nederlandse biologen hebben een verband gevonden tussen het gebruik van het “gewasbestrijdingsmiddel” Imidacloprid in de landbouw en de lokale achteruitgang van spreeuw, veldleeuwerik, boerenzwaluw, ringmus en andere insectenetende vogels. Eerder waren er al sterke aanwijzingen dat de neonicotinoïden, waartoe dit middel behoort, een rol spelen in de bijensterfte. 


  Imidacloprid is een van de meest

  ...
 • Kansenkaart voor nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer

  Grotere gebieden, geen individuele, maar groepen van boeren en concrete doelen die een grotere bijdrage moeten leveren aan de biodiversiteit, zijn de kernwoorden voor het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer dat per 1 januari 2016 in werking moet treden. Alleen die gebieden waar een natuurrendement is te behalen, komen nog in aanmerking voor subsidie. Het Groen Platform Vecht, die alle natuur- en milieugroepen in het Overijsselse Vechtgebied vertegenwoordigt, wil volop meedenken over de

  ...
 • Nieuw EU landbouwbeleid rampzalig voor natuur

  Wetenschappers wijzen in een artikel in Science op gebroken beloften EU: “De Europese Unie faalt in haar beloften tot vergroening van het landbouwbeleid”. Dat concluderen wetenschappers in een op 6 juni verschenen artikel in Science. Vogelbescherming Nederland en BirdLife International vrezen een nog verdere achteruitgang van vogels op het platteland als het beleid niet snel wordt aangepast. De auteurs doen aanbevelingen die EU landen direct kunnen nemen om het tij te keren.
  De

  ...