Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Lelieteelt verder toegestaan?

  Hoewel de politiek ons anders wil doen geloven, zijn er toch signalen dat zij van plan is lelieteelt weer toe te staan in gebieden waar dat eerder verboden was, door middel van een  aanpassing van het bestemmingsplan.

  Twee jaar geleden, na vele protesten vanuit de bevolking, is de indruk ontstaan dat er een zorgvuldige controle zou zijn op en handhaving van de genomen besluiten. Desondanks ligt er het voorstel van B & W van Ommen aan de gemeenteraad om nog eens te kijken,

  ...
 • Thema-avond Landgoed Het Laar 6 maart 2015

  – Uitnodiging –

  Landgoed Het Laar: Behoud, herstel of ontwikkeling?  

  wanneer : vrijdag 6 maart, 2015

  waar : Huize Het Laer

  tijdstip : 20.00 – 22.00 uur

  Het landgoed Het Laar kent een lange geschiedenis. Het

  ...
 • Nieuwe Vechtmeander bij centrum Ommen

  Aan de zuidelijke Vechtoever bij het centrum Ommen komt een nieuwe nevengeul. Het waterschap Vechtstromen, Provincie en gemeente Ommen hebben deze week een overeenkomst getekend met alle grondeigenaren. De aan te leggen meander loopt grotendeels over het terrein van camping De Koeksebelt en het Scoutingterrein. 

  Onze Vereniging is al eerder bij de eerste schetsontwerpen nauw betrokken. De oevers van de nieuwe meestromende nevengeul worden natuurvriendelijk ingericht en dat

  ...
 • Boswerkzaamheden Archemerberg

  Op de Archemerberg worden boswerkzaamheden uitgevoerd. Vanaf de oude dijk richting de Dalmsholterweg en aan het begin van de Oude Raalterweg rondom de parkeerplaats. Het hout wat hier uit komt wordt gebruikt voor de industrie, het niet bruikbare hout gaat naar een biogasinstallatie.

  boswerkzaamheden Archemerberg 2015 1

  Landschap Overijssel zorgt

  ...
 • Hoe duurzaam is jouw energieleverancier?

  Vrijdag, 23 januari, 2015.

  Je kunt bijdragen aan groenere stroom door een duurzame leverancier te kiezen. De overgang naar schone energie zorgt ervoor dat we minder afhankelijk zijn van de huidige fossiele energiebronnen en vermindert de uitstoot van CO2.

  De absolute koplopers van energiebedrijven die een tien scoren op duurzaamheid zijn: Windunie, Raedthuys Pure Eenrgie, Huismerk Energie en Qurrent. Deze 4 leveren alleen stroom die is opgewekt met windmolens in

  ...
 • Bezwaren tegen bouw 48 zorgwoningen op de Stekkenkamp

  Onze Vereniging heeft bezwaren ingediend tegen het voorontwerp bestemmingsplan “Woonzorgcomplex Lemmers Erve in Ommen”. Het plan maakt het mogelijk 48 zorgwoningen te bouwen op het landgoed De Stekkenkamp te Ommen. 

  Ingang beschermd natuurmonument De Stekkenkamp

  Wij vinden dat de bouw van 48 zorgwoningen een zodanige grote ruimtelijke ingreep is in dit

  ...
 • Nacht van de nacht 2014

  Mede dank zij de samenwerking met Natuurmonumenten en de enthousiaste groep van IVN Den Ham/Vroomshoop is de Nacht van de Nacht op zaterdag 25 oktober een groot succes geworden. Dit jaar was een nieuwe formule bedacht en die heeft goed uitgepakt. Het weer werkte er ook op een positieve manier aan mee. Geen wind, geen regen en niet al te koud voor de tijd van het jaar. Er was een speurtocht georganiseerd in een van de mooiste gebieden van de regio, het Eerder Achterbroek. In kleine

  ...
 • Nacht van de nacht 2014

  Bang in het donker?? Niet nodig! Op 25 oktober organiseren wij gezamenlijk met Natuurmonumenten en IVN Den Ham/Vroomshoop de Nacht van de Nacht in het Eerder Achterbroek. De Nacht van de Nacht wordt landelijk al een aantal jaren georganiseerd om mensen te wijzen op de negatieve effecten van licht, als het eigenlijk donker zou moeten zijn. Het wordt, zeker in ons land, bijna nergens écht donker meer en de gevolgen voor mens en dier zijn groot als ze te lang aan licht worden blootgesteld. De

  ...
 • Intentieverklaring "Klimaat Actieve Stad"

  Dinsdag 7 oktober om 16.30 uur tekenen 33 partijen, waaronder onze Vereniging, in Museum de Fundatie in Zwolle de intentieverklaring “Klimaat Actieve Stad”. Strekking van de verklaring is om voor 28 januari 2015 tot een gezamenlijk regionaal actieprogramma te komen voor een klimaatbestendige inrichting van de IJssel-Vechtdelta in de periode 2015 tot 2050.
  Onze vereniging onderschrijft het belang van klimaatbestendig ontwikkelen en ziet hierin een kans om waarde toe te voegen aan de

  ...
 • Week van de duurzaamheid

  De Stichting Ommen Millenniumgemeente (SOM) is een stichting die in 2009 is geïnitieerd door de gemeenteraad van Ommen. Een van de doelen van deze stichting is het samenwerken aan een duurzamere samenleving. In dit verband organiseert de stichting in de week van 4 tot en met 10 oktober 2014 de week van de duurzaamheid in samenwerking met de gemeente Ommen. De week van de duurzaamheid sluit aan bij de landelijke dag van de duurzaamheid op 10 oktober. Tijdens de week wordt aandacht besteed

  ...
 • Toch bouw zorgwoningen op De Stekkenkamp?

  Het is ruim 1,5 jaar stil geweest rondom de mogelijke bouw van zorgwoningen in één van de mooiste natuurgebieden van Ommen, het nationaal

  ...
 • Nacht van de Nacht 2014 (onder voorbehoud)

  Er zijn nog geen details bekend en het staat nog in de kinderschoenen, maar er wordt gewerkt aan een bijzondere Nacht van de Nacht op 25 oktober. Bijzonder, omdat er meerdere groene organisaties bij betrokken zijn en omdat het evenement op een andere locatie dan de afgelopen jaren zal plaatsvinden.

  De Nacht van de Nacht wordt landelijk al een aantal jaren georganiseerd om mensen te wijzen op de effecten van licht, terwijl het eigenlijk donker zou moeten zijn. De gevolgen voor mens

  ...
 • Vogelsterfte door bestrijdingsmiddel Imidacloprid

  Nederlandse biologen hebben een verband gevonden tussen het gebruik van het “gewasbestrijdingsmiddel” Imidacloprid in de landbouw en de lokale achteruitgang van spreeuw, veldleeuwerik, boerenzwaluw, ringmus en andere insectenetende vogels. Eerder waren er al sterke aanwijzingen dat de neonicotinoïden, waartoe dit middel behoort, een rol spelen in de bijensterfte. 


  Imidacloprid is een van de meest

  ...
 • Kansenkaart voor nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer

  Grotere gebieden, geen individuele, maar groepen van boeren en concrete doelen die een grotere bijdrage moeten leveren aan de biodiversiteit, zijn de kernwoorden voor het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer dat per 1 januari 2016 in werking moet treden. Alleen die gebieden waar een natuurrendement is te behalen, komen nog in aanmerking voor subsidie. Het Groen Platform Vecht, die alle natuur- en milieugroepen in het Overijsselse Vechtgebied vertegenwoordigt, wil volop meedenken over de

  ...
 • Nieuw EU landbouwbeleid rampzalig voor natuur

  Wetenschappers wijzen in een artikel in Science op gebroken beloften EU: “De Europese Unie faalt in haar beloften tot vergroening van het landbouwbeleid”. Dat concluderen wetenschappers in een op 6 juni verschenen artikel in Science. Vogelbescherming Nederland en BirdLife International vrezen een nog verdere achteruitgang van vogels op het platteland als het beleid niet snel wordt aangepast. De auteurs doen aanbevelingen die EU landen direct kunnen nemen om het tij te keren.
  De

  ...
 • De reus geveld

  Eens stond hij daar zo fier, de zwarte populier. Na ruim 100 jaar van zijn noodzakelijke omstandigheden verstoken te zijn geweest heeft hij het uiteindelijk toch begeven. De boom was al langer dood maar het overblijfsel van de zwarte populier was voor iedereen die wel eens het Junner Koeland bezocht, een baken, een herkenningspunt.

  Zwarte populieren gedijen het best  in ooibossen, dus als hun wortels

  ...
 • Red de bij, teken voor gifvrij!

  Bijen, het zijn bijzondere beestjes: harde werkers en onmisbaar voor onze groentes en fruit. Maar tegenwoordig zijn ze een heuse bedreigde diersoort, onder andere vanwege bestrijdingsmiddelen.Zelfs planten en bloembollen in de tuincentra zijn met deze middelen behandeld, zo blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Daarom zijn ze een petitie gestart voor gifvrije producten in tuincentra. Dus red de bij, teken voor gifvrij op  ...

 • De Vecht, een grenzeloze rivier

  Pieter Jelle Damsté, ecoloog/hydroloog en projectleider bij het nieuwe waterschap Vechtstromen, had twee man versterking meegebracht voor zijn presentatie na afloop van de ledenvergadering op 2 april. En dat bleek handig, want hij kon natuurlijk niet op alle vragen antwoord geven en drie weten meer dan een. De versterking bestond uit Rob van Dongen, eveneens ecoloog/hydroloog en Bennie ter Stege, cultuurtechnisch adviseur. Pieter Jelle legde uit aan de ruim 40 aanwezigen (er was in het

  ...
 • Meer bloemrijke bermen voor onze hommels en bijen

  Het gaat niet goed met de hommel. Dit blijkt uit een rapport van de IUCN, de wereldwijde koepel van  natuurorganisaties. Hommels lijden ernstig onder het gebruik van bestrijdingsmiddelen, vooral in de intensieve landbouw. Nederland is volgens de IUNCN binnen Europa koploper in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
  In Nederland komen ongeveer 20 hommelsoorten voor. Een kwart van deze soorten wordt met uitsterven bedreigd. Van de bijen was al bekend dat zij ernstig bedreigd

  ...
 • Lezing: kansen voor natuur herinrichting Overijsselse Vecht

  Op woensdag 2 april zal Pieter Jelle Damsté om 20.00 uur in het Natuurinformatiecentrum Ommen een thema-avond verzorgen over de herinrichting van de Vecht en de nog op stapel staande werkzaamheden en ontwikkelingen. Het wordt een interessante lezing/presentatie over de levensader van het Vechtdal waar vele inwoners hun bestaan aan danken en/of regelmatig in recreëren. De heer Damsté is projectmanager bij het (nieuwe) waterschap Vechtstromen. Hij heeft veel kennis en ervaring op het

  ...