Steenuilen zijn nauwelijks groter dan merels maar ze lijken groter omdat hun verenkleed boller om het lijfje zit. De Steenuil is trouwens niet de kleinste uil in Nederland! Dat is de Dwerguil. De Dwerguil is ongeveer zo groot als een spreeuw, met een gewicht van 55-85 gram . De Dwerguil is zeer zeldzaam in Nederland.
De Steenuil weegt ongeveer 170 gram. Het zijn prachtige uiltjes, voor velen zelfs de meest favoriete uilensoort in Nederland. Daarbij zijn ze niet echt mensenschuw: ze broeden vaak op boerenerven en zitten dikwijls op een tak van een boom in de tuin op de uitkijk, te wachten op een prooi. Ik heb dikwijls ergens voor een venster zitten kijken naar een Steenuiltje op een boomtak. Ook al zag de Steenuil mij zitten: hij bleef gewoon op dezelfde locatie zitten.
Het broedseizoen ligt al weer geruime tijd achter ons. De jong geboren uilen zijn al uitgevlogen en hebben hoogst waarschijnlijk reeds een eigen territorium.

Hierbij toch nog even een foto van drie, pas geringde jongen op een rij!

Volwassen Steenuilen blijven gewoonlijk het gehele jaar in de naaste omgeving van de broedplaats. Jonge Steenuilen vestigen zich vaak op minder dan 10 km van de geboorteplaats.
Ook hebben we dit jaar weer last gehad van de steenmarter. Hij rooft graag de eieren of pakt de jongen en doodt ze. Ook voor de volwassen uilen heeft hij geen ontzag en ook deze worden soms het slachtoffer. Hij sleept ze als prooi de kast uit, wat niet altijd lukt, waardoor wij dan bij de controle van de kasten de dode uilen vinden. Als steenmarterprooi zijn ze dan te herkennen door de afgebeten koppen. De kasten die we de laatste jaren plaatsen zijn allemaal steenmarterproof. De steenmarter kan daar dus niet meer in.
In 2018 werden er 68 jonge Steenuilen geringd door Han Bouman.

Verslag: Han Bouman en Ella Roelfs-Rijzebol Fotografie: Ella Roelfs-Rijzebol