Dit project wordt uitgevoerd met financiele steun van de provincie Overijssel vanuit de subsidieregeling "Maatschappelijke initiatieven Overijssel 2014".
De vogelwerkgroep van onze vereniging gaat samen met leerlingen van de Ommer scholen "De Maat" en "Boslust" nestkasten voor steenuilen vervangen en repareren. De uilenkasten worden daarbij zo aangepast dat de steenuilen geen gemakkelijke prooi worden voor steenmarters. Dit project wordt in samenwerking met de school uitgevoerd in de vorm van een leer-werk-proces. Leerlingen van De Maat  en Boslust maken en repareren de kasten, vrijwilligers van onze vogelwerkgroep zullen de kasten plaatsen en controleren. De provinciale subsidie wordt gebruikt voor de aanschaf van materiaal.

Verslag:
Woensdag 17 december brachten Han Bouman (coördinator activiteiten vogelwerkgroep) en Gerbrand Groen (vrijwilliger vogelwerkgroep) een lading watervaste multiplex planken naar het ATC. Dit is het Arbeids Trainings Centrum, een  onderdeel van De Maat. De heren (en ik)  werden hartelijk welkom geheten door Hans Odink, leerwerkmeester van het ATC. Han gaf uitleg aan Hans over de te maken nestkasten, want de leerlingen van het ATC maken sinds 1997 reeds nestkasten voor onze vogelwerkgroep.


Het doel van deze lading planken is het maken van martervrije Steenuil kasten, een project voor 2015. Han had reeds voorwerk gedaan door thuis zelf een Steenuilen kast in elkaar te zetten als voorbeeld.
De laatste jaren is er een toename van predatie door steenmarters van Steenuilen die in kasten broeden. Dat is begrijpelijk want een steenmarter moet ook eten, maar omdat de Steenuil nog steeds een bedreigde soort is, heeft Han nu een kast gemaakt die “hopelijk” steenmarter-proof is. Er zijn namelijk reeds proeven gedaan om kasten te ontwerpen waar de steenmarter niet, of alleen met heel veel moeite en risico, in kan kruipen. Dit is een millimeter gebeuren wat betreft de aanvlieg en in- vlieg openingen:  kortom precisiewerk. 
Steenmartervrije nestkasten is het Project 2015 geworden en heeft tot doel de jongens en meisjes van deze school kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op timmergebied. Uiteraard heeft dit gebeuren ook een sociaal aspect; De leerlingen zijn in staat mee te werken aan martervrije Steenuil kasten terwijl de vogelwerkgroep de eigenaren  van de diverse nestkasten op het platteland inlicht, waarom deze nestkasten zo belangrijk zijn voor het voortbestaan van de Steenuil. De leerlingen doen dus op deze manier mee aan het beschermen van de natuur. Het doel is tevens productmatig leren werken. De één krijgt opdracht om te meten, de ander om te zagen en zo leren de leerlingen tevens om samen te werken met als doel een functioneel product te leveren. 
Een aantal kasten, waar predatie door de steenmarter plaatsvond, zullen te zijner tijd worden vervangen door de nieuwe, martervrije kasten, gemaakt door de leerlingen van het ATC .
De aanwezige jongens hielpen vanmorgen allemaal enthousiast mee met het afladen van de planken van de aanhangwagen.We zullen de voortgang van de productie van de Steenmartervrije kasten met enige regelmaat in beeld brengen door middel van het maken van foto’s met een verslagje erbij dus: wordt vervolgd in 2015.

 

Ella Roelfs Rijzebol (vrijwilliger vogelwerkgroep, tevens fotografie)

​