Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Op de Archemerberg worden boswerkzaamheden uitgevoerd. Vanaf de oude dijk richting de Dalmsholterweg en aan het begin van de Oude Raalterweg rondom de parkeerplaats. Het hout wat hier uit komt wordt gebruikt voor de industrie, het niet bruikbare hout gaat naar een biogasinstallatie.

boswerkzaamheden Archemerberg 2015 1

Landschap Overijssel zorgt ervoor dat nestbomen, dassenburchten en dergelijke geen gevaar lopen tijdens deze werkzaamheden. Daarvoor maakt het landschap gebruik mijn inventarisatiegegevens die ik jaarlijks op papier zet en bij hen inlever. Een goed voorbeeld van samenwerking tussen Landschap Overijssel en onze vereniging. De werkzaamheden zullen half maart afgerond zijn, dus net voor het broedseizoen.

Gerard van Beesten

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://natuurenmilieudevechtstreek.nl/images/stories/artikelfotos/series/Boswerkzaamheden_Archemerberg_2015

Zoeken