Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

In de Provincie Overijssel mogen voorlopig geen  grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen worden geschoten. De rechtbank in Zwolle heeft in een spoedprocedure, die was aangespannen door Vogelbescherming, besloten dat de ontheffing die de provincie hiervoor had afgegeven opgeschort moet worden. Hierdoor zijn de overwinterende ganzen in Overijssel op korte termijn gevrijwaard van grootschalig afschot. De uitspraak van de rechtbank in Zwolle houdt in dat er geen gebruik gemaakt mag worden van de ontheffing tot 1 maart 2015. 

Grauwe gans

 


De provincie Overijssel had de Faunabeheereenheid ontheffing verleend om de komende vijf jaar, jaarrond, vrijwel onbeperkt grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen te doden door afschot. Vogelbescherming diende dit schorsingsverzoek in bij de rechtbank om op die manier per direct het doden van ganzen in de winter te kunnen stoppen. 
In de winter wordt ons land bevolkt door ganzen uit Noord-Europa en Rusland om hier de koude maanden door te brengen. De provincie Overijssel is de enige provincie in ons land die het toestaat om, onder het mom van schadebestrijding, grootschalig afschot op trekganzen toe te passen, terwijl ganzen in die wintermaanden nauwelijks voor schade zorgen. Daarmee is het massaal doden van ganzen het doel op zich geworden, terwijl Nederland juist een internationale verantwoordelijkheid heeft voor deze ganzen.

 

‚Äč 

Zoeken