Olaf Klaassen, in 1966 geboren aan de rand van het Vechtdal, namelijk in Zwolle, zal na de ledenvergadering een lezing geven over het doel, de soorten en redenen van vogelslaapplaatsen. Hij werkt bij Sovon Vogelonderzoek Nederland sinds 1998.

Bij slapen denk je aan rust, maar dat gaat bij vogels lang niet altijd op. Voordat vogels gaan slapen is er vaak spektakel te verwachten. Kijk maar eens wat Spreeuwen doen: spectaculaire luchtdansen uitvoeren. Maar ook bijvoorbeeld Wulpen, Zwarte Sterns en ganzen kunnen er wat van en slapen samen in soms enorme aantallen. Waarom doen ze dat eigenlijk, en slapen ze wel echt? En waarom komen ze elkaar elke dag van heinde en ver opzoeken? In deze lezing wordt ingezoomd op wat er in Nederland bekend is over slaapplaatsen van vogels, aan de hand van foto´s en bewegende beelden. Ook de situatie in het Vechtdal en omgeving zal nader worden belicht.

Toen Olaf Klaassen in 1998 een grote Wulpenslaapplaats ontdekte vrijwel midden in Arnhem raakte hij gefascineerd door slaapplaatsen van vogels. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van het landelijk slaapplaatsenmeetnet, waarvan hij nu coördinator is.

wanneer: woensdag 25 maart 2015 om 20:00 uur
waar: Natuurinformatiecentrum Ommen

Deelname voor leden van onze vereniging is gratis, niet-leden betalen 2 euro p.p.