Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Zaterdag, 28 maart, 2015.

De Raad van State heeft afgelopen woensdag 25 maart in een spoedprocedure de provincie Overijssel opgedragen om uiterlijk op 1 april een besluit te nemen op het bezwaarschrift dat door Vogelbescherming Nederland is ingediend aangaande afschot van ganzen. Dit geldt vooral in en nabij Natura 2000-gebieden. Volgens Vogelbescherming heeft de provincie in strijd gehandeld met de Natuurbeschermingswet door afschot toe te staan zonder vergunning en de vereiste toetsing.

 grauwegans ganzenjacht Overijssel

Grauwe gans

De Provincie Overijssel is de enige provincie in Nederland waar in het trekseizoen op ganzen mag worden gejaagd. Een verbod op de ganzenjacht is extra urgent nu het broedseizoen is gestart, een periode waarin de vogels extra kwetsbaar zijn. Al eerder, op 25 februari, droeg de Raad van State de provincie op een besluit te nemen voor 1 maart. De provincie heeft die uitspraak echter niet nageleefd. Gelet daarop en omdat er mogelijk pas op 27 april een besluit op bezwaar zou komen, is Vogelbescherming opnieuw naar de rechter gestapt. Om de provincie te stimuleren de uitspraak dit keer wel na te leven, heeft de Raad van State bepaald dat de provincie een dwangsom moet betalen indien zij niet uiterlijk op 1 april een besluit neemt.

Zoeken