Op 26 maart 2015 hebben een aantal leden van de vogelwerkgroep de oeverzwaluwwand bij Hankate weer in gereedheid gebracht voor het komende broedseizoen. Voor de zwaluwen hinderlijke  begroeiing werd weggehaald en de oude nesten werden uit de holen verwijderd. Dit is gedaan om met het oude materiaal ook eventuele parasieten, waar de oeverzwaluw hinder van zou kunnen ondervinden, te verwijderen. Vervolgens werden de gangen opnieuw gevuld met leemhoudend zand en de ingangen weer gladgestreken. De wand vormt nu weer een geheel en is gereed om door de oeverzwaluwen te worden bewoond.

oeverzwaluwwand Hancate 2015 wand

 

Han en Mieke Bouman, Jan Vrijlink, Annemiek van Baren en Ella Roelfs (foto's Ella Roefs)

  • oeverzwaluwwand_Hancate_2015_Han
  • oeverzwaluwwand_Hancate_2015_jan
  • oeverzwaluwwand_Hancate_2015_jan_vrijlink
  • oeverzwaluwwand_Hancate_2015_poel
  • oeverzwaluwwand_Hancate_2015_wand