Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: in 2015 is er géén Vogel van het Jaar. Sovon heeft besloten dit jaar nog eens extra aandacht te willen besteden aan de spreeuw, Vogel van het Jaar in 2014. Dit omdat het met de spreeuw slecht gaat in Nederland en Sovon meer onderzoek wil doen naar de oorzaken van de achteruitgang van het aantal spreeuwen. Verder geeft Sovon aan, dat ze in 2016 extra groot gaan uitpakken. Over het hoe en wat zal later dit jaar bericht worden. Voor meer informatie: www.sovon.nl
Zoogdier van het jaar is de Das. Daar wordt in een volgend artikel aandacht aan besteed.

Zoeken