Op de klimaattop in Parijs zijn 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. De boodschap is helder: we moeten wereldwijd in hoog tempo van fossiele brandstoffen af om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

De aanpak van klimaatverandering stopt natuurlijk niet in Parijs. Ook jij kunt een bijdrage leveren door bijvoorbeeld te kiezen om je huis te isoleren, groene stroom te gebruiken en minder vlees te eten.  Meer tips vind je op:  https://www.natuurenmilieu.nl/blog/7-tips-om-het-klimaatakkoord-een-handje-te-helpen/