De jeugdige deelnemers aan 'Expeditie Ommermars' hadden op wat beter weer gehoopt, maar de ideeën en het enthousiasme waren er niet minder om. Terwijl het gestaag bleef regenen gingen de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool Het Palet het veld in om zich te oriënteren op de mogelijkheden van een leuke invulling voor het  gebied de Ommermars. Gewapend met een grondboor - om te kijken wat er allemaal in de grond zit, rubber handschoenen - om koeienpoep te analyseren - en verrekijkers - om vogels (die vanwege de regen waarschijnlijk een goed heenkomen hadden gezocht) en koeien te observeren - gingen ze op pad. De koeien bleken uitstekend te bekijken zonder verrekijker: ze kwamen zó dichtbij dat sommige kinderen dat haast een beetje té spannend vonden.

Het is onze vereniging al jaren een doorn in het oog, dat de Ommermars, gelegen tussen het Ommerkanaal, de N34 en de Vecht, niet het natuur- en struingebied is geworden, dat de bedoeling was. "Neem de stapstenen. Die zouden een groot deel van het jaar half onder water moeten staan. Met de uitvoering is blijkbaar iets niet helemaal goed gegaan, want die stenen liggen altijd op het droge. Een gemiste kans om natuur te beleven," zegt Hein Kuijper, onze voorzitter. Samen met Natuur en Milieu Overijssel zijn plannen gemaakt om scholen te betrekken bij het opnieuw inrichten van het gebied. Twee jongens weten wel wat leuk is: "Een klimbos en een uitkijktoren. Dan kun je de koeien zien en konijnen en zo." Ook een strandje staat op het verlanglijstje van een aantal kinderen.

tekst en foto's Dook van Gils

Kuijper is blij met de ondersteuning van NMO,  waarmee hij al sinds het voorjaar in gesprek is. In eerste instantie mogen kinderen hun visie geven en ideeën aanleveren. Van alle benaderde scholen zijn er vier die meedoen aan het project: het Palet, Hoogengraven, het Koloriet en de Guido de Bres. De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen in de klas eerst bezoek van Kuijper, die een aanbiedingsbrief afgeeft  en vertelt wat de bedoeling is van het project. Half november kiest een deskundige jury het meest aansprekende ontwerp. Wat de uitkomst van de ideeën ook is: aan het enthousiasme van de kinderen zal het niet liggen. 

Begin volgend jaar is de beurt aan de Ommer bevolking om met ideeën te komen voor de Ommermars. De Vechtstreek heeft zelf ook wel ideeën, maar natuurlijk moet het financieel haalbaar zijn en zal duidelijk moeten zijn wie het gebied gaat beheren. Een paar dagen voorafgaand aan de expeditie voor de kinderen waren bestuursleden van de Vechtstreek al met een aantal gemeenteraadsleden het gebied in gegaan, waarop positieve reacties kwamen. Kuijper: "Het is een burgerparticipatieproject dus we hopen dat er voldoende draagvlak is voor de ideeën van zowel de leerlingen als burgers, daarna zullen praktische zaken aan de orde komen."