Op 19 februari vindt in De Kern, aan de Bouwstraat in Ommen een bijeenkomst plaats over de inrichting van de Ommermars, het gebied ten noorden van de Vecht, ingeklemd tussen de N34, de Vecht en de N48. Burgers uit Ommen worden van harte uitgenodigd hun inbreng te geven. De avond wordt georganiseerd door onze vereniging Natuur en Milieu Overijssel (NMO).

 Klik hier voor de uitnodiging en agenda voor deze avond.

Beide partijen hebben al heel wat leuke en uitvoerbare ideeën de revue zien passeren. Diverse basisscholen uit Ommen zijn eind vorig jaar wekenlang creatief bezig geweest met rekenen en teken om een fraai ontwerp voor dit gebied te maken. Uit alle inzendingen kwam tijdens de prijsuitreiking in een bomvolle Carrousel het ontwerp van CBS Het Koloriet als winnaar uit de bus. Een fantastisch ontwerp met onder andere uitkijktorens, bruggetjes, stapstenen, touwen, een strandje en nog veel meer. Als de Ommermars op deze manier ingericht wordt, zal dat een aanwinst voor Ommen zijn.

Op 19 februari zal het winnende ontwerp van de CBS Het Koloriet door de kinderen gepresenteerd worden. Ook de winnaars van de publieksprijs presenteren hun ontwerp en de maquettes van de andere schoolontwerpen staan in de zaal. Naast de ontwerpen van de scholen, zal ook Natuur en Milieu De Vechtstreek een idee geven hoe de Ommermars er in de toekomst uit zou kunnen zien. Dit alles ter inspiratie voor de aanwezigen om daarna zelf aan de slag te gaan en de eigen ideeën in te brengen. Want bij de burgers van Ommen leven vast nog meer ideeën. Kunstenaar en landschapsontwerper Jeroen van Westen zal de verschillende ideeën al op dezelfde avond bij elkaar brengen en zo tot een gezamenlijk idee voor de Ommermars te komen. Om de plannen werkelijkheid te laten worden, moet er daarna nog wel wat gebeuren. Op het eind van de avond zal bekeken worden welk traject moet worden bewandeld om tot een aansprekend eindresultaat te komen.