Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

29 januari 2016

Het college van B&W van de gemeente Ommen heeft onderzocht of het mogelijk is om landgoed Het Laar onder te brengen in een stichting, rekening houdend met de bijzondere betekenis die het landgoed heeft voor Ommen. Tegelijkertijd was het college in gesprek met een initiatiefnemer die plannen had voor het landgoed. Nu deze initiatiefnemer zich heeft teruggetrokken, wil het college de resultaten van het onderzoek met de gemeenteraad bespreken om daarna in gesprek te gaan met overige belangstellenden. Dit schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente Ommen hecht veel waarde aan het cultureel erfgoed in de gemeente en beschouwt landgoed Het Laar als één van de parels van Ommen. Toch behoort het bezitten en beheren van een landgoed niet tot de basis-uitvoeringstaken, aldus de gemeente. Het college wil rekening houden met de bijzondere betekenis die het landgoed voor Ommen heeft. Daarom is in het onderzoek een aantal uitgangspunten gehanteerd, zoals instandhouding van het Rijksmonumentale landgoed, het (op gezette tijden) openstellen van terreinen en gebouwen en gebruik van het landgoed voor activiteiten zoals de Summer Fair of trouwerijen. De rechten van de huidige pachters, gebruikers en huurders van het landgoed, waaronder de te vestigen Stadsboerderij en de exploitatie van het horecagedeelte, moeten wat het college betreft worden gerespecteerd. Ook blijft Het Laar onderdak bieden aan de aanwezige verenigingen.

Uit: Gemeentelijke website; http://www.ommen.nl/volledig-overzicht/actueel/bericht/bericht/onderzoek-om-landgoed-het-laar-onder-te-brengen-in-een-stichting/?L=0&cHash=ee0be3051c5829de04a88c417531284f

Zoeken