Zaterdag 6 februari was er weer een leuke en leerzame excursie ‘Speuren naar sporen’ met onze eigen boswachter Arend Spijker. Ongeveer 25 natuurliefhebbers, waaronder een stuk of tien kinderen, deden mee aan de excursie.

 

De meeste deelnemers waren niet-leden; een aantal daarvan gaf aan meteen lid te zullen worden. Het werd een boeiende tocht door het Junner Koeland, waarover Arend veel wist te vertellen.  Er werd dassenpoep gevonden, spechtengaten, het schedeltje van een muskusrat, lucifermos, veertjes en een reeënleger. De jongste deelnemer (4 jaar pas!) Gijs had een mooie tekening voor de boswachter gemaakt, die Arend verrast in ontvangst nam.

(Tekst en foto's Dook van Gils)