Een heel kleine meerderheid (9 tegen 7 stemmen) van de gemeenteraad Ommen heeft op donderdag 29 oktober  ingestemd met de bouw van 50 zorgappartementen in het nationaal beschermd natuurmonument De Stekkenkamp. Vóór stemden CDA, VVD en D66, tegen het plan waren CU, PvdA, VOV en LPO. Als “groene“ partij had D66 een sleutelrol in deze, maar zij stemde helaas vóór de bouw in dit prachtige natuurmonument. 

Het landgoed De Stekkenkamp is in 1993, door zijn bijzondere natuurwaarden en natuurschoon  door de overheden en op verzoek van de eigenaar aangewezen als beschermd natuurmonument volgens de Natuurbeschermingswet. Daarmee heeft de Gemeente en de eigenaar de zorg en verplichting op zich genomen om dit waardevolle natuurgebied geheel en blijvend in stand te houden. De bouw van deze zorgwoonwijk in dit nationaal beschermde natuurgebied doet ernstig afbreuk aan de voorkomende natuurwaarden en het natuurschoon.

Ingang beschermd natuurmonument De Stekkenkamp

Uiteraard hebben wij als vereniging geen problemen met de doelgroep waar deze zorgappartementen voor nodig zijn, maar niet in dit mooie beschermde natuurmonument. Er zijn genoeg geschikte braakliggende gemeentelijke bouwlocaties in de bebouwde kom van Ommen.

Tijdens de gehele procedure van dit bestemmingsplan hebben wij diverse keren onze bezwaren toegelicht in de raadscommissie bij de behandeling van dit onderwerp. Ook hebben wij bezwaren gemaakt tegen de onlangs door de Provincie verleende vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Deze procedure loopt op dit moment nog.

Wij blijven als vereniging vinden dat de bouw van 50 zorgappartementen in één van de zwaarst beschermde natuurgebieden in Nederland niet mogelijk is. Dat is de reden dat wij beroep zullen aantekenen bij de Raad van State.