11-12-2015

De Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) heeft een motie ingediend over de mogelijke verkoop van Landgoed het Laar. De partij wil op zijn minst dat de inwoners van Ommen mee kunnen beslissen over de plannen, die het gemeentestuur in opdracht van de coalitie partijen VVD, CDA, D66 en PvdA uit wil voeren, om Landgoed het Laar te verkopen.

Landgoed Het Laar (foto: Dook van Gils)

In de motie wordt het gemeentebestuur opgedragen om:

  • De inwoners van Ommen te betrekken bij de verkoopplannen Landgoed het Laar;
  • Een enquête te laten houden onder de inwoners van Ommen in de vorm van een representatieve meningspeiling;
  • De uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk mei 2016 aan de raad voor te leggen.

Op onze thema-avond “Landgoed het Laar" van 6 maart 2015, is dit onderwerp ook aan de orde geweest. Voormalig wethouder Klaas Smid heeft toen gezegd dat er een verkennend onderzoek wordt uitgevoerd naar de mogelijke opties en vormen van vervreemding van dit gemeentelijke landgoed. Wij houden een vinger aan de gemeentelijke pols.

"In 1934 heeft Baron van Pallandt Landgoed het Laar, voor zo’n Fl. 34.000,00, verkocht aan de gemeente Ommen als laagstbiedende partij," laat fractievoorzitter Gerrit de Jonge weten. "Het idee van Baron van Pallandt daarbij was dat het landgoed bestemd was en toegankelijk bleef voor de inwoners van Ommen. Nog steeds maken maatschappelijke organisaties gebruik van delen van het landgoed. Zo is de scouting er gevestigd, is er een hertenkamp, maakt een hondenclub gebruik van het landgoed, is er de ijsbaan en de begraafplaats. Op korte termijn zal ook de stadsboerderij (kinderboerderij) een plek op Landgoed het Laar krijgen. Kortom aan de doelstelling van baron van Pallandt wordt voldaan."Sinds 2010 voert het gemeentebestuur de bezuinigplannen van de coalitiepartijen uit en een van die plannen is de verkoop van Landgoed het Laar. Voor de VOV een onzalig plan. "Je tafelzilver verkoop je niet," aldus De Jonge. Omdat de VOV-fractie van mening is dat op zijn minst de inwoners van Ommen hun mening moeten kunnen uitspreken of het gemeentebestuur het landgoed in uitverkoop mag doen, zal Gerrit de Jonge namens de VOV een motie in de gemeenteraadsvergadering van 17 december inbrengen.