Begin december 2015 gaat de provincie de vier beukenrijen langs de N341 nabij Landgoed Eerde uitdunnen. Het dunnen van de jonge bomenrij is nodig om de blijvende bomen uit te laten groeien tot ...

 

 ... volwaardige bomen.       Beukenlaan in Eerde  (foto Dook van Gils)

Ongeveer 15 jaar geleden zijn de toenmalige beuken langs de N341 gekapt vanwege hun slechte gezondheid en uit oogpunt van verkeersveiligheid. Om binnen een kort tijdsbestek de aanblik van een laan terug te krijgen, is bij de herplant van beuken de onderlinge afstand tussen de bomen teruggebracht tot de helft van de normale afstand. Hierdoor is een dubbel aantal nieuwe beuken geplant dan gebruikelijk is. Inmiddels zijn de beuken goed aangeslagen en uitgegroeid en is een aaneengesloten laan ontstaan. De beuken zijn nu tegen elkaar aangegroeid. Om ze meer groeiruimte te geven om uit te kunnen groeien tot een volwassen beuk gaat men nu over tot “uitdunnen”. Het vrijkomende hout wordt gebruikt voor bio-energieopwekking. Meer info: http://www.overijssel.nl/actueel/overijssels-0/overijssels/overijssels-26/%40JES/beuken-langs-n341/