– Uitnodiging –

Landgoed Het Laar: Behoud, herstel of ontwikkeling?  

wanneer : vrijdag 6 maart, 2015

waar : Huize Het Laer

tijdstip : 20.00 – 22.00 uur

Het landgoed Het Laar kent een lange geschiedenis. Het vroegere kasteel is na verschillende belegeringen, vernieuwingen en eigenaren, uitgegroeid tot een gerestaureerde havezathe. Het eertijds aangelegde park in de Engelse en Franse landschapsstijl is zeer gevarieerd qua opbouw en verschijningsvorm. Door al deze ontwikkelingen heeft het landgoed grote cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden gekregen en is daardoor als rijksmonument aangewezen. Deze groene parel kan rekenen op veel bezoek van Ommenaren en toeristen.

 

De ontwikkelingen in het landgoed staan echter niet stil. Zo heeft het Waterschap Vechtstromen (voorheen Regge en Dinkel) in samenwerking met de gemeente Ommen en Het Oversticht en in overleg met onze Vereniging, de waterhuishouding verbeterd en een gedeelte van dit rijksmonument opgeknapt. Ook zijn er vergevorderde plannen om de Stadsboerderij te verplaatsen naar het hertenkamp bij Het Laar.

Blijft het nu bij deze eerste aanzet tot herstel van het landgoed? Of komt er een vervolg? Zijn er andere plannen met het landgoed? Wat wil de Gemeente als eigenaar en beheerder van het landgoed? Moet het accent liggen op behoud, herstel of ontwikkeling? Hoe houdt de gemeente als eigenaar van het landgoed rekening met de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden en recreatieve belevingswaarden? Op deze en andere vragen willen wij graag een antwoord geven.

We hebben wethouder K. Smid bereid gevonden de (toekomst)visie over dit gemeentelijke eigendom van het landgoed Het Laar te belichten. Aansluitend op deze visie worden de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het landgoed aangereikt door mevrouw drs. G. van Altena van Het Oversticht. De aspecten van integraal water- en natuurbeheer worden behandeld door de heer ir. S. Fortkamp van het Waterschap Vechtstromen.

Programma:

19.30 – 20.00 uur :  Ontvangst in Huize Het Laer, Het Laer 2 te Ommen

20.00 – 20.05 uur :  Opening door Hein Kuijper, voorzitter Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek

20.05 – 20.25 uur :  Behoud, herstel of ontwikkeling van het gemeentelijk landgoed Het Laar, door wethouder K. Smid, gemeente Ommen.

20.25 – 20.45 uur :  Het rijksmonument Het Laar, de visie van Het Oversticht, door mevrouw drs. G. van Altena (Het Oversticht/Ruimtelijke Kwaliteit /Erfgoed).

20.45 – 21.05 uur :  Landgoed Het Laar: integraal water- en natuurbeheer, door de heer ir. S. Fortkamp van het Waterschap Vechtstromen.

21.05 – 21.30 uur :  Pauze

21.30 – 22.00 uur :  Beantwoording vragen

22.00 uur              :  Afsluiting

Gezien het beperkte aantal plaatsen voor deze interessante avond, is het wenselijk dat u zich aanmeldt. Dat kan via het speciale aanmeldformulier op onze website of via 0529-451150.

Deze thema-avond wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Ommen en Landgoed Het Laer/Hotel De Zon.