Een half miljoen Europeanen (520.325 in totaal) heeft de Europese Commissie laten weten dat niet getornd mag worden aan de regels voor natuurbescherming. De publieksraadpleging van de Europese Commissie over de Europese regels voor natuurbescherming is afgelopen weekend gesloten. Het is de meest succesvolle openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU.

Kraanvogels

Het netwerk van Europese beschermde gebieden, het grootste natuurnetwerk ter wereld, heeft aantoonbare positieve invloed op instandhouding van soorten en leefgebieden. Door de Europese regels kon de kraanvogel zich in Europa herstellen. Aan de andere kant gaat het nog steeds onverminderd slecht met soorten buiten deze gebieden; zo is een derde van de Europese vogels nog steeds bedreigd, waaronder soorten waar Nederland een grote verantwoordelijkheid heeft zoals de grutto. En van de 804 natuurgebieden in Europa verkeert 77 procent in slechte staat. De Europese natuurbeschermingsregels zijn niet alleen effectief, maar ook hard nodig stellen de milieu- en natuurorganisaties.

Als Vereniging hebben wij de landelijke actie van WNF, Natuurmonumenten en Vogelbescherming ondersteund door u op te roepen de publieksconsultatie te steunen. Dank aan allen die de actie hebben ondersteund.

Lees meer:  
http://www.natuurbericht.nl/?id=14242