Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Hoewel de politiek ons anders wil doen geloven, zijn er toch signalen dat zij van plan is lelieteelt weer toe te staan in gebieden waar dat eerder verboden was, door middel van een  aanpassing van het bestemmingsplan.

Twee jaar geleden, na vele protesten vanuit de bevolking, is de indruk ontstaan dat er een zorgvuldige controle zou zijn op en handhaving van de genomen besluiten. Desondanks ligt er het voorstel van B & W van Ommen aan de gemeenteraad om nog eens te kijken, te heroverwegen, of er van een verruiming van de mogelijkheden van lelieteelt sprake kan zijn. Verontruste bewoners en zelfs artsen verzetten zich hier fel tegen, omdat bij de teelt van lelies en andere bloembollen veelvuldig gebruik gemaakt wordt van bestrijdingsmiddelen, onder andere Imidacloprid uit de groep van neonicoteïnen. De jongste internationale wetenschappelijke onderzoeken concluderen dat het gebruik van de bestrijdingsmiddelen uit de groep neonicotinoïden (directe) gevaren voor de volksgezondheid en schadelijke milieueffecten opleveren. Hopelijk vindt de politiek gezondheid belangrijk genoeg om hier serieus mee om te gaan. Wij hebben in een gesprek met wethouder Klaas Smid onze bezorgdheid duidelijk naar voren gebracht. Hij verzekerde ons dat er géén verruiming, géén uitbreiding en géén oprekking van het bestemmingsplan zal komen. We wachten af.

In de media verschijnen inmiddels verschillende artikelen over de onrust die is ontstaan na geruchten over op handen zijnde uitbreiding. Op 2 juli komt het omstreden voorstel in de gemeenteraad aan de orde.

Zoeken